Помощни материали за изучаване
  14. Градинската гробница
  Бележки под линия
  Theme

  14. Градинската гробница

  Това е мястото, където според преданието е бил погребан Спасителят. Няколко съвременни пророци са смятали, че тялото на Спасителя е било положено в тази градинска гробница.

  Важни събития: След като Спасителят умрял на кръста, тялото Му било положено в една нова гробница, изсечена в скала (Мат. 27:57–60). На третия ден няколко жени отишли в гробницата и открили, че тялото на Спасителя не е там (Мат. 28:1; Иоана 20:1–2). Апостолите Петър и Иоан също отишли в гробницата и видели, че тялото на Спасителя го няма там (Иоана 20:2–9). Възкресеният Спасител се явил на Мария Магдалина (Иоана 20:11–18).

  Garden Tomb

  14. Градинската гробница Няколко съвременни пророци са изразили мнение, че след Разпятието тялото на Спасителя е било положено тук, на това място, в гробницата на Иосиф от Ариматея.