Помощни материали за изучаване
  10. Стъпалата към храма
  Бележки под линия
  Theme

  10. Стъпалата към храма

  Храмовата площадка била разделена на дворове, като външните дворове се намирали на най-ниското ниво. Поклонниците влизали през различни входове, включително и през тези, които водели нагоре по тези стъпала към външните дворове и след това към вътрешните. Хиляди хора са се изкачвали по тези стъпала през различните времена, включително и Божият Син. Когато армията на Тит разрушила храма през 70 г. от Хр., стъпалата били покрити с развалини. Открити са отново по време на разкопки в старата част на Ерусалим.

  Важни събития: Езекиил видял във видение размера и формата на бъдещия храм (Езек. 40). (Вж. Ръководство към Писанията, “Храм, Дом на Господа”.)

  Herod's temple

  10. Стъпалата към Храма Тези стъпала, водещи нагоре към храма на Ирод, са били открити от археолозите.