Pregled i ključ
prethodno sljedeće


Pregled i ključ

Obrisi na donjoj karti ukazuju na težište svake karte označene brojem, koja slijedi. Ove su karte sastavljene od velikih teritorija, kao i usko usmjerenih geografskih područja.

 1. Fizička zemljopisna karta Svete zemlje

 2. Izraelov izlazak iz Egipta i ulazak u Kanaan

 3. Podjela 12 plemena

 4. Carstvo Davida i Salomona

 5. Asirsko carstvo

 6. Novo Babilonsko carstvo i kraljevstvo Egipat

 7. Perzijsko carstvo

 8. Rimsko carstvo

 9. Svijet Starog zavjeta

 10. Kanaan u vrijeme Starog zavjeta

 11. Sveta zemlja u vrijeme Novog zavjeta

 12. Jeruzalem u Isusovo vrijeme

 13. Misionarska putovanja apostola Pavla

 14. Uzvisine Svete zemlje

Slika

S

1

6

10

5

11

9

14

8

13

3

4

2

7

12

Slijedi ključ za razumijevanje različitih simbola i oblika pisma korištenih na zemljopisnim kartama. Osim toga, pojedinačne zemljopisne karte mogu sadržavati ključeve s objašnjenjima dodatnih simbola što se odnose na tu određenu kartu.

Slika
Bible Maps Key

Crvena točka predstavlja grad.

Mali crni trokut predstavlja planinu.

Mrtvo more

Ovaj oblik pisma koristi se za zemljopisna mjesta kao na primjer mora, rijeke, planine, pustinje i otoke.

Jeruzalem

Ovaj oblik pisma koristi se za gradove (i za detaljna mjesta na karti grada Jeruzalema).

Moab

Ovaj oblik pisma koristi se za manje političke podjele kao što su regije, narodi i plemena.

Judeja

Ovaj oblik pisma koristi se za veće političke podjele kao što su carstva i narodi.