Kazalo Biblijskih zemljopisnih karata
prethodno


Kazalo Biblijskih zemljopisnih karata

Kazalo zemljopisnih karata može vam pomoći da pronađete određeno mjesto na zemljopisnim kartama. Svaka stavka uključuje broj karte nakon čega slijedi oznaka na mreži koja se sastoji od kombinacije slova i broja. Na primjer, stavka za Rabu na prvoj karti navedena je kao 1-D5 — što znači karta 1, kvadrat D5. Možete pronaći određene kvardate na svakoj karti tražeći koordinate na vrhu i sa strane te karte. Alternativna imena mjesta navedena su u zagradama; na primjer Ašdod (Azot). Upitnik nakon imena naznačuje da je položaj pokazan na karti moguć ili vjerojatan, ali još nije siguran.