8. Rimsko carstvo
prethodno sljedeće


8. Rimsko carstvo

Slika

Rođenje Isusa Krista

S

Ključ

Rimsko carstvo

Britanija

Germanija

Sarmatija

Galija

Dacija

Jadransko more

Crno more

Kavkaz

Kaspijsko more

Italija

Hispanija

Rim

Makedonija

Solun

Azija

Ahaja

Kartaga

Atena

Efez

Antiohija

Mare Internum (Sredozemno more)

Kreta

Cipar

Sirija

Mezopotamija

Tigris

Partsko carstvo

Eufrat

Aleksandrija

Jeruzalem

Memfis

Libija

Egipat

Arabija

Donje more

Nil

Crveno more

Teba

Kilometri

0 200 400

A B C D

1 2 3 4