12. Jeruzalem u Isusovo vrijeme
prethodno sljedeće


12. Jeruzalem u Isusovo vrijeme

Slika

S

Ključ

Grad u Isusovo vrijeme

Područja kasnije ograđena zidom

Cesta prema Samariji

Bezeta (Novi grad)

Golgota

Grobnica u vrtu

Ribnjak Bethesda

Riblja vrata

Utvrda Antonija

Ribnjak Izrael

Getsemanski vrt

Suzanska vrata

Ovčja vrata

Salomonov trijem

Hram

Maslinska gora

Most

Krasna vrata

Cesta prema Emausu i Jopi

Kulin ribnjak

Cesta prema Betaniji i Jerihonu

Vrh hrama

Hasmonejska palača

Kraljevski trijem

Akvedukt

Herodova palača

Hramsko stepenište

Izvor Gihon

Zmijski ribnjak

Gornji grad

Akvedukt

Dom Kaife

Ezekijin tunel

Dolina Hinom

Gornja soba

Dolina Kidron

Donji grad

Ribnjak Siloe

Vodena vrata

Cesta prema Betlehemu i Hebronu

Izvor En-Rogel

Cesta prema Mrtvom moru

Metri

0 100 200 300 400

A B C D

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 1. Golgota Moguće mjesto Isusovog raspeća (Mt 27:33–37).

 2. Grobnica u vrtu Moguće mjesto grobnice u koju je Isusovo tijelo bilo položeno (Iv 19:38–42). Uskrsnuli Krist ukazao se Mariji Magdaleni u vrtu izvan svoje grobnice (Iv 20:1–17).

 3. Utvrda Antonija Isus je možda bio optužen, osuđen, ismijan i izbičevan na ovom mjestu (Iv 18:28–19:16). Pavao je bio uhićen i iznio je priču o svom obraćenju (Dj 21:31–22:21).

 4. Ribnjak Bethesda Isus je iscijelio bolesnog čovjeka na Šabat (Iv 5:2–9).

 5. Hram Gabriel je obećao Zahariji da će Elizabeta roditi sina (Lk 1:5–25). Zastor hrama razderao se prilikom smrti Spasitelja (Mt 27:51).

 6. Salomonov trijem Isus je proglasio da je on Sin Božji. Židovi su ga pokušali kamenovati (Iv 10:22–39). Petar je propovijedao pokajanje nakon što je iscijelio hroma čovjeka (Dj 3:11–26).

 7. Krasna vrata Petar i Ivan iscijelili su hroma čovjeka (Dj 3:1–10).

 8. Vrh hrama Isusa je iskušao Sotona (Mt 4:5–7). (Vjerojatno mjesto ovog događaja.)

 9. Sveto brdo (neimenovana mjesta)

  1. Predaja kaže da je ovdje Abraham izgradio žrtvenik za žrtvovanje Izaka (Post 22:9–14).

  2. Salomon je izgradio hram (1 Kr 6:1–10; 2 Ljet 3:1).

  3. Babilonci su uništili hram oko 587. pr. Kr. (2 Kr 25:8–9).

  4. Zerubabel je ponovno izgradio hram oko 515. pr. Kr. (Ezr 3:8–10; 5:2; 6:14–16).

  5. Herod je proširio hramski trg i ponovno izgradio hram počevši 17. godine pr. Kr. Isus je bio predstavljen kao dijete (Lk 2:22–39).

  6. U dobi od 12 godina Isus je podučavao u hramu (Lk 2:41–50).

  7. Isus je očistio hram (Mt 21:12–16; Iv 2:13–17).

  8. Isus je podučavao u hramu u nekoliko prilika (Mt 21:23–23:39; Iv 7:14–8:59).

  9. Rimljani su pod vodstvom Tita uništili hram 70. godine po. Kr.

 10. Getsemanski vrt Isus je trpio, bio izdan i uhićen (Mt 26:36–46; Lk 22:39–54).

 11. Maslinska gora

  1. Isus je predskazao uništenje Jeruzalema i hrama. Također je govorio o Drugom dolasku (Mt 24:3–25:46; vidi također JS–M).

  2. Odavde je Isus uzašao na nebo (Dj 1:9–12).

  3. Dana 24. listopada 1841. starješina Orson Hyde posvetio je Svetu zemlju za povratak djece Abrahamove.

 12. Izvor Gihon Salomon je bio pomazan za kralja (1 Kr 1:38–39). Ezekija je dao da se iskopa tunel kako bi doveo vodu s izvora u grad (2 Ljet 32:30).

 13. Vodena vrata Ezra je pročitao i protumačio Mojsijev zakon narodu (Neh 8:1–8).

 14. Dolina Hinom Ljudi su štovali lažnog boga Moleka, što je uključivalo žrtvovanje djece (2 Kr 23:10; 2 Ljet 28:3).

 15. Dom Kaife Isus je bio doveden pred Kaifu (Mt 26:57–68). Petar je zanijekao da poznaje Isusa (Mt 26:69–75).

 16. Gornja soba Prema predaji mjesto gdje je Isus jeo pashalnu večeru i uspostavio sakrament (Mt 26:20–30). Oprao je noge apostolima (Iv 13:4–17) i podučavao ih (Iv 13:18–17:26).

 17. Herodova palača Krist je bio doveden pred Heroda, možda na ovom mjestu (Lk 23:7–11).

 18. Jeruzalem (neimenovana mjesta)

  1. Melkisedek je vladao kao kralj Šalema (Post 14:18).

  2. Kralj David osvojio je grad od Jebusejaca (2 Sam 5:7; 1 Ljet 11:4–7).

  3. Babilonci su uništili grad oko 587. pr. Kr. (2 Kr 25:1–11).

  4. Duh Sveti ispunio je mnoge na dan Pedesetnice (Dj 2:1–4).

  5. Petar i Ivan bili su uhićeni i dovedeni pred vijeće (Dj 4:1–23).

  6. Ananija i Safira lagali su Gospodu i umrli (Dj 5:1–10).

  7. Petar i Ivan bili su uhićeni, ali ih je anđeo izbavio iz tamnice (Dj 5:17–20).

  8. Apostoli su izabrali sedmoricu ljudi da im pomognu (Dj 6:1–6).

  9. Stjepanovo svjedočanstvo Židovima bilo je odbačeno i on je bio na smrt kamenovan (Dj 6:8–7:60).

  10. Jakov je bio mučenički ubijen (Dj 12:1–2).

  11. Anđeo je oslobodio Petra iz tamnice (Dj 12:5–11).

  12. Apostoli su donijeli odluku o pitanju obrezanja (Dj 15:5–29).

  13. Rimljani su pod vodstvom Tita uništili grad 70. godine po. Kr.