7. Perzijsko carstvo
prethodno sljedeće


7. Perzijsko carstvo

Slika

537–440. pr. Kr. (Estera; Ezra; Nehemija)

S

Ključ

Perzijsko carstvo

Crno more

Kaspijsko more

Aralsko jezero

Makedonija

Troja

Grčka

Atena

Sparta

Gornje more (Sredozemno more)

Babilon

Šušan (Suza)

Jeruzalem

Memfis

Elam

Nil

Donje more

Egipat

Teba

Crveno more

Ind

Kilometri

0 200 400

A B C D

1 2 3 4