Помощни материали за изучаване
  Примерна карта
  Бележки под линия
  Theme

  Ръководство към картите

  Примерна Карта

  Bible Videos. Wardrobe Continuity

  Елеонски хълм 811 м

  Азот

  Акарон

  Ерусалим

  Моавски равнини

  вр. Нево 802 м

  Аскалон

  Ила

  Витлеем

  Лахис

  Мъртво море -397 м

  Газа

  Хеврон

  Арнон

  Герар

  Филистимска равнина

  Сефала

  Юдея

  Моав

  Юдейска пустош

  А Б В Г

  1 2