Помощни материали за изучаване
  Карти и азбучен списък на имената от тях
  Бележки под линия
  Theme

  Карти и Азбучен Списък на Имената от Тях

  Следните карти ще помогнат за по-доброто разбиране на Писанията. Събитията, описани в писанията, ще бъдат разбрани по-добре, ако се познава географията на земите, за които става въпрос.

  1. Физическа Карта на Светата Земя

  2. Изходът на Израилтяните от Египет И Навлизането им в Ханаан

  3. Разделянето на Ханаан Между Дванадесетте Племена

  4. Царството на Давид и Соломон

  5. Асирийската Империя

  6. Нововавилонската Империя (Навуходоносор) и Египетското Царство

  7. Империята на Персите

  8. Римската Империя

  9. Светът по Времето на Стария Завет

  10. Ханаан по Времето на Стария Завет

  11. Светата Земя по Времето на Новия Завет

  12. Ерусалим по Времето на Исус

  13. Мисионерските Пътувания на Апостол Павел

  14. Денивелация на Терена на Светата Земя в Библейски Времена

  Азбучният списък на имената от картите служи за намирането на дадено местоположение на картите. Всяко име от списъка е придружено от номера на картата, където се намират и координатите му, дадени като комбинация от цифра и буква. Например, името Рава (Аман), намиращо се на първата карта, е записано като 1:Г5, което означава карта 1, квадрат Г5. координатите, нанесени отгоре и отстрани на тази карта. В случаите, когато дадено място е имало повече имена, едно от тях се дава в скоби — например, Рава е била известна също и под името Аман. Име, придружено от въпросителен знак, означава, че означеното на картата местоположение е възможно или вероятно, но не е установено със сигурност.

  Следва обяснение на различните символи и шрифтове, използвани в картите. Освен това, отделни карти могат да съдържат и допълнителни обяснения на символите, използвани в тях.

  С червена точка се означава местоположението на град или по-малко населено място. Понякога може да бъде поставена черта, свързваща червената точка с името на града или местността.

  Планините са означени с малък черен триъгълник.

  Мъртво море

  Този шрифт се използва за обозначаване на географски места, като океани, морета, езера, реки, планини, необитаеми местности, долини, пустини и острови.

  Ерусалим

  Този шрифт се използва за обозначаване на всички градове и по-малки населени места, а също и на областите от картата на град Ерусалим.)

  Моав

  Този шрифт се използва за обозначаване на по-малки политически формирования, като райони, народности и племена.

  Юдея

  Този шрифт се използва за обозначаване на по-големи политически формирования, като народи, държави и също на континенти.