Institutet
Återställelsens grunder – Elevernas läsuppgifter
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Återställelsens grunder – Elevernas läsuppgifter

Obs: Du måste inte läsa något föreslaget material som inte finns på ditt språk.

Lektion

Titel

Föreslagen läsning

1

Ett underbart och förunderligt verk

2

Den första synen

3

Mormons boks framkomst

4

Mormons bok – slutstenen i vår religion

5

Prästadömets återställelse

6

Kyrkans organisation

7

Förkunna det eviga evangeliet

8

Israels insamling i de sista dagarna

9

Följ den levande profeten

10

Sök sanning

11

Herrens röst i Läran och förbunden

12

Ytterligare skrifter i vår tid

13

”Synen”

14

Templet i Kirtland och prästadömets nycklar

15

Styrka under motstånd

16

De dödas återlösning

17

Evangeliet undervisas i Nauvoo

18

Hjälpföreningen och kyrkan

19

Läran om evigt äktenskap och familjen

20

Månggifte

21

Joseph Smiths profetiska mission

22

Profeten Joseph Smiths martyrdöd

23

Succession i presidentskapet

24

Uttåget från Nauvoo och färden västerut

25

Utahkriget och Mountain Meadows-massakern

  • ”Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints” [Fred och våld bland sista dagars heliga under 1800-talet], Gospel Topics, lds.org/topics.

26

Uppenbarelsen om prästadömet

27

Förbereda världen för Jesu Kristi andra ankomst

28

Påskynda frälsningsarbetet