Pradinukai
Kur meilė, tenai ir Dievas
ankstesnis kitas

76

Kur meilė, tenai ir Dievas

Širdingai

1. Kur meilė, tenai ir Dievas.

Kur meilė — ten norim būt.

Mokyk tiesos mūs sielas,

valią Jo vykdyt iš tiesų.

2. Kur meilė, tenai ir Dievas.

Tai mąstome tik pagarbiai.

O, mokyk melstis Tam, kuris aukštai,

ir elgtis taip, kaip elgtųsi Jisai.

3. Nes guodžiančios rankos palietimą,

tą dainą, kviečiančią dainuot,

ir mums skirtosios meilės pajautimą

gaut galim tik pradėję duot.

4. Kur meilė, tenai ir Dievas.

Su Juo visi svajojam būt.

Apšvieski kelią, mokyki švelniai,

kaip pasiruošt su Juo būt amžinai.

Žodžiai: Joanne Bushman Doxey, gim. 1932, ir Norma B. Smith, 1923–2010

Muzika: Joanne Bushman Doxey, gim. 1932, ir Marjorie Castleton Kjar, 1927–2019

© 1972 Joanne Bushman Doxey ir Marjorie Castleton Kjar. Aranžuotė. © 1989 IRI.

Šią dainą galima kopijuoti epizodiniam, nekomerciniam naudojimui bažnyčioje ar namuose.

Almos 13:28–29