Pradinukai
Dieve brangus, prašau man pasakyk
ankstesnis kitas


75

Dieve brangus, prašau man pasakyk

Pamaldžiai

1. Dieve brangus, prašau man pasakyk,

ką aš turiu kalbėt ir ką daryt.

Mokyk mane pažinti ir pamilt

valią ir žodį, iš Tavęs kur kils.

2. Noriu būt vedamas Tava ranka,

žodžiui Tavam paklust širdim visa.

Vien pažinimas, kad esi šalia,

stiprina, teikia ryžto kelyje.

Žodžiai: M. E. P.

Muzika: C. Harold Lowden, 1883–1963

Doktrinos ir Sandorų 76:10

Doktrinos ir Sandorų 112:10