Pradinukai
Jei smagu draugų būrely
ankstesnis kitas

125

Jei smagu draugų būrely

Linksmai

Jei smagu draugų būrely, taip daryk. (klap, klap)

Jei smagu draugų būrely, taip daryk. (klap, klap)

Jei smagu draugų būrely,

tai dainuoki šią dainelę

ir, dainuodamas dainelę, taip daryk. (klap, klap)

*Šiuos žodžius galima pakeisti žodžiais:
sutrepsėk. (trypt, trypt)
sumirksėk. (mirkt, mirkt)
pirštais spragt. (spragt, spragt)

Žodžiai ir muzika: Autorius nežinomas