Pradinukai
Tėve, padėki
ankstesnis kitas


52

Tėve, padėki

Nuoširdžiai

1. Tėve, padėki atleisti mielai

tiems, kurie elgias nemaloniai.

[Chorus]

Tėve, meldžiu, nuolat padėk

būt vis arčiau tavosios širdies.

2. Tėve, padėk nuoširdžiai atgailaut,

elgtis geriau, teisiau, maloniau.

[Chorus]

Tėve, meldžiu, nuolat padėk

būt vis arčiau tavosios širdies.

Žodžiai ir muzika: Frances K. Taylor, 1870–1952

Papildomas tekstas (antras posmelis) © 1989 IRI

Luko 23:34

Efeziečiams 4:32

Mato 6:14–15