Pradinukai
Krikštas
ankstesnis kitas

54

Krikštas

Tolygiai

1. Kadais Jėzus rado Joną

tarp Judėjos lygumų.

Šis Jį krikštijo Jordane,

pilnu panardinimu.

2. „Taip įvykdysim teisumą, —

Jėzus aiškino anam, —

ir galėsim pasiruošti

Tėvo dangiškiems namams.“

3. Žinome dabar, jog turim

vykdyt Jėzaus šiuos žodžius, —

rodyt krikštu paklusnumą,

kaip tai darė Viešpats mūs.

Žodžiai: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004. © 1969 IRI

Muzika: Crawford Gates, 1921–2018. © 1969 IRI. Aranžuotė. © 1981, 1989 IRI

Mato 3:13–16

Tikėjimo Teiginiai 1:4