Pradinukai
Turiu dvi mažas rankeles
ankstesnis kitas


126

Turiu dvi mažas rankeles

Paprastai

1. Turiu dvi rankas, dvi mažas rankeles.

Nors mažos, jos žino, kas gera, kas ne.

Kas dieną nuo ryto iki sutemų

jos turi daugybę svarbiausių darbų.

2. Gerasis mūs Tėve, dėkoju už jas.

Palaimink, prašau, man abi rankeles

suvokti, kad gera joms bus tik tada,

jei gera daryti skubės visada.

Pagal žodžius improvizuokite judesius.

Žodžiai: Bertha A. Kleinman, 1877–1971

Muzika: William Frederick Hanson, 1887–1969