Pradinukai
Metas artėja Kalėdų puikus
ankstesnis kitas

32

Metas artėja Kalėdų puikus

Švelniai

1. Metas artėja Kalėdų puikus,

tikrą istoriją skelbia Dangus:

meilę Aukščiausiojo Dievo brangaus —

Kristaus gimimą čia kūne žmogaus.

2. Nušvietė naktį naujoji žvaigždė —

išpranašautoji laiko žymė.

Angelas skelbė: „Mūs Dievui šlovė,

žemėj ramybė mieliems Jo žmonėms!“

3. Mažas tvartelis, kuklus ir ramus —

čia gimė Jėzus, mūs Dievo Sūnus.

Ėdžiose migo ant šieno, šiaudų.

Sveikino Jį gyvuliai tuo metu.

4. Žinią išgirdę, skubėjo džiugiai

Piemenys garbinti Jo nuolankiai.

Po to išminčiai, nusekę žvaigžde,

Aukso ir miros jie atnešė čia.

5. Buvo šalia Jo mama Marija,

Juozapas rūpinos savo šeima.

Bet gi Betliejuj svarbiau už visus —

Kūdikis Jėzus — Ganytojas mūs.

Kiekvieną giedamą posmelį galima iliustruoti atitinkamais paveikslėliais ar figūrėlėmis.

Žodžiai ir muzika: Patricia Kelsey Graham, gim. 1940. © 1980 IRI. Sueiluota pagal Avon Allen Compton pasakojimą „Kalėdų istorija“

Luko 2:1–16

Mato 2:1–11