Pradinukai
Išmintingas žmogus ir kvailas žmogus
ankstesnis kitas

132

Išmintingas žmogus ir kvailas žmogus

Šviesiai

1. Išminčius statė namą ant uolos.

Išminčius statė namą ant uolos.

Išminčius statė namą ant uolos,

ir užgriuvo jo namą liūtis.

2. Į namą daužės tvanas ir liūtis.

Į namą daužės tvanas ir liūtis.

Į namą daužės tvanas ir liūtis,

tebestovi tas namas tvirtai.

3. Kvailys ant smėlio statė sau namus.

Kvailys ant smėlio statė sau namus.

Kvailys ant smėlio statė sau namus,

ir užgriuvo jo namą liūtis.

4. Namus jo daužė tvanas ir liūtis.

Namus jo daužė tvanas ir liūtis.

Namus jo daužė tvanas ir liūtis,

ir sugriovė namus tuos visai.

Veiksmai:
Uola, tvirtai: Tvirtai atsistokite ir įtempkite raumenis.
Liūtis: Aukštai iškeltas rankas leiskite žemyn.
Tvanas: Rankas delnais į viršų kelkite aukštyn.
Smėlis: Judindami pirštus rankas prieš save judinkite į šonus.
Sugriovimas: Judindami pirštus, rankas tieskite į šalis žemyn.

Žodžiai ir muzika: JAV pietų regiono liaudies daina

Mato 7:24–27

Helamano 5:12