Pradinukai
Pranašu seki
ankstesnis kitas


58

Pranašu seki

Energingai

1. Pranašas Adomas — Dievo kūrinys.

Iš pradžių sode Edeno buvo jis.

Viešpačiui tarnavo tyra širdimi,

esame jo palikuonys mes visi.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

2. Pranašas Henochas iš visų jėgų

savo miesto žmones mokė, kas teisu.

Kai dori jie tapo širdimi visa,

priėmė juos Dievas džiaugtis pas save.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

3. Pranašas gi Nojus kvietė atgailaut,

Kad netektų žemei negandų sulaukt.

Žmonės jo neklausė, juokėsi visi,

Ir užėjus tvanui žuvo vandeny.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

4. Pranašas Abromas meldėsi uolus —

Viešpats Izaoką davė iš dangaus.

Gimė šiam Jokūbas, o iš jo sūnų —

Dvylika izraelitų giminių.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

5. Mozė — Dievo vyras, siųstas pas vergus,

Kad išvestų juos į pažado namus.

Nuolatos murmėjo jie kelionėj toj,

Ir todėl jiems teko mirti dykumoj.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

6. Samuelis buvo pranašas šaunus —

Jau nuo pat vaikystės Dievui paklusnus.

Vos tik Dievo balsas kreipėsi į jį,

Jis tuojau suskubo uoliai Jo klausyt.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

7. Jona buvo pradžioj Dievui neklusnus,

Pereiti jam teko mokymus skaudžius.

Pagaliau suprato didžuvės pilve,

Kad, paklusus Dievui, viskas taps sėkme.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

8. Pranašas Danielius vengė nuodėmės,

Bet jį metė liūtams trokšdami mirties.

Dievas jį apgynė, liudijo visiems,

Kad nereik bijoti būt ištikimiems.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

9. Mūsų meto žmonės žūsta sumaišty,

Nes nežino, ko turėtų jie klausyt.

Tikrą kelią rodo Dievo pranašai —

Jeigu jų klausysim, viskas bus gerai.

[Chorus]

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki ir nenuklysk.

Pranašu seki, pranašu seki,

pranašu seki, kelią žino jis.

Žodžiai ir muzika: Duane E. Hiatt, gim. 1937. © 1989 IRI

(Adomas) Mozės 5:4–12, 58–59

(Henochas) Mozės 6:26–28; 7:13–21

(Nojus) Pradžios 6–8

(Abraomas) Pradžios 12–50

(Mozė) Išėjimo 3; Skaičių 14

(Samuelis) 1 Samuelio 1; 3:1–10

(Jona) Jonos 1–3

(Danielius) Danieliaus 6

(Mūsų laikai) Doktrinos ir Sandorų 21:4–7