Pradinukai
Mokyki vaikščioti Jo šviesoje
ankstesnis kitas

70

Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

Pamaldžiai

Papildoma obligato partija (su trečiu posmeliu) fleitai ar smuikui

1. (Vaikas) Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

ir melstis Tėvui, kuris danguje;

gėrį pažinti išmokyk mane;

mokyk, mokyk būt Jo šviesoje.

2. (Gimdytojas) Šen, mažutėli, išmoksim visi,

ką Jis įsakė, kad vėlei pas Jį

grįžtume džiūgauti Jo artume,

visad, visad būt Jo šviesoje.

3. (Kartu) Tėve, tau mūsų karšta padėka,

kad mus vedi maloninga ranka.

Šlovinsim Tavo gerumą daina —

gera, gera Tavoj šviesoje.

Taip pat žr. Hymns, no. 304

Žodžiai ir muzika: Clara W. McMaster, 1904–1997, © 1958 IRI

Obligato partija: Darwin Wolford, gim. 1936. © 1989 IRI

Izaijo 2:5

Efeziečiams 5:8