Да запазим музиката като основна част от богослужението
назад напред


Да запазим музиката като основна част от богослужението

Музиката винаги е била и винаги ще бъде основна част от богослужението, както по време на събранията, така и у дома.

Изображение

Седмици, след като Църквата е организирана, Господ заповядва на Ема Смит: „Да направиш подбор на свещени химни, … което е приятно за Мен да ги има в Моята църква“ (Учение и завети 25:11). Светиите се нуждаели от начини да научат наскоро дадените чрез откровение евангелски истини и да се обединят във възхвала на Бог. А химните щели да са основна част от тяхното богослужение и учене.

Години по-късно, когато семейството ми се присъедини към Църквата, моите родители ни насърчаваха да научим музиката на новата ни вяра. Имам някои ярки спомени от това време:

  • Как научих наизуст „Молитвата е копнеж на душа“ (Химни, № 93) със семейството ми.

  • Как за първи път чух „О, мой Отче“ (Химни, № 179) и научих, че имам Небесен Отец и Майка, които мога да видя отново някой ден.

  • Как почувствах Божията любов, докато пеех „Моят Небесен Отец ме обича“ (Сборник детски песни, 16–17) – въпреки че живеех в пустиня и никога не бях виждал люляков храст!

Нека погледнем какво се случи по време на едно събрание за причастие в края на февруари 2020 г. Няколко души от нашия район имаха рак и аз почувствах силна утеха, когато хорът на района запя „Основа на нашата вяра“ (Химни, № 55). Няколко седмици по-късно се случи поредица от обезпокоителни събития: карантини, отмяна на църковните събрания и поредица от земетресения и вторични трусове. И тогава в главата ми отново зазвуча следния химн:

Не бой се, със теб съм, кураж не губи,

Аз Бог твой Съм верен, ти твърд остани.

Любов и закрила Аз ще ти даря,

с ръка всемогъща ще те поведа.

Понякога изглежда, че световните и личните проблеми се увеличават почти ежедневно. Повече от всякога се нуждаем от духовното подхранване от химни, песни от Неделното училище за деца и други свещени музикални произведения.

Няма промяна в целта и значимостта

Обаче, откакто преминахме към двучасовото разписание за църковни събрания, някои се почудиха дали ролята на музиката в нашето богослужение не е намаляла. Отговорът е: „Не е“.

  1. Свещените химни все още са част от всяко събрание за причастие, включително като ни помагат да подготвим сърцата си за обреда на причастието. Пеенето на хор и на конгрегацията, както и друга свещена музика, все още могат да бъдат планирани, за да обогатят събранието, както беше досега. По време на пандемията от COVID-19 свещената музика продължи да е важна част от съкратеното събрание за причастието, дори и когато беше само инструментална.

  2. Сега нашите деца прекарват половината от времето си в Неделното училище за деца в учене на Евангелието чрез музика.

  3. През втория час няма откриващи или закриващи химни за уроците на възрастните и младежите. Обаче в уроците пак може да се използва музика, за да учи и вдъхновява.

  4. По-лесно от всякога е да слушаме музика на електронни устройства, като се използва приложението на Църквата Sacred Music.

По-малко предписания, повече намерение

Въпреки това се получават някои неразбории. Една великденска неделя учителка се извинила на учениците си в Евангелски учения: „Знам, че не би трябвало да пеем в Неделното училище, но много бих искала да изпеем „Спасителят живее, знам“. Тази учителка не е единствената, която погрешно е разбрала това.

Всъщност, музиката продължава да е толкова важна в нашето богослужение, колкото е била винаги. Забележете специалното обновление, което се извършва в момента на сборниците ни с химни и детски песни. Членове на Църквата по целия свят предадоха за него забележителната бройка от 16 000 нови химни, песни и текстове на песни.

Но тъй като има по-малко определени моменти за пеене в някои от неделните ни събрания, ние трябва да бъдем по-внимателни и съзнателни при планирането и използването на музика.

Изображение

Два основни принципа могат да ни помогнат да запазим музиката като основна част от нашето богослужение:

1. Незаменима при преподаването

Вероятно си мислим, че речите и обсъжданията са основните средства за преподаването на евангелски послания у дома и на църква. И може да отделяме повечето от времето си за тях. Обаче музиката не е декоративна притурка. Тя е в самата същност на преподаването със сила и с Духа.

Както апостол Павел съветва ранните светии: „Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си“ (Колосяните 3:16).

Музиката може на момента да внесе Духа в даден урок или дадено събрание. Избирането на химн, който да се изпее по време на Неделното училище или на дискусия от Следвайте Ме, елате с Мен, заслужава също толкова размисъл и молитви както и стиховете, които избираме да прочетем или частта от урока, която избираме да споделим. Музиката, която е подбрана с молитва, може да докосва сърца, оставяйки духовни впечатления, които може да са за цял живот.

2. „Молитва към Мен“

В определени моменти всеки от нас може да се чувства отчаян, да чувства, че предстоящият път е неясен. Понякога може да изглежда, че само продължаваме да отправяме същата спешна нужда в небесна посока, без да получаваме отговор или решение. В такива случаи може да се изкушаваме да заключим, че Бог не Го е грижа или че сме недостойни за Неговата загриженост. Понякога дори може да чувстваме, че трябва да се откажем от молитвите.

В моментите, когато чувстваме липса на духовна връзка с небесата, ето една утешителна истина: Свещената музика всъщност може да бъде вид молитва. Самият Господ обяснява това, когато възлага на Ема да направи първия ни сборник с химни: „Защото душата Ми се наслаждава на песента на сърцето; да, песента на праведните е молитва към Мен“ (Учение и завети 25:12, курсив добавен).

И когато искрено Му предлагаме песента на сърцето си, Господ ни обещава винаги да отговаря с благословия: „И на нея ще бъде отговорено с благословия върху главите им. Затова издигни сърцето си и ликувай“ (Учение и завети 25:12–13).

През един труден момент от живота ми дълго време не можех да различавам отговорите на искрените ми молитви. Една скъпа приятелка също преминаваше през лични трудности. Но когато свирехме и пеехме заедно химни и евангелски песни, ние често изпитвахме изключителна утеха и свидетелство. Сега осъзнавам, че Господ изпълняваше обещанието Си. Той действително отговаряше на песните на сърцето ми, отново и отново. И това наистина ми помогна да се окуража и да продължа.

Изображение

Photograph by Robert Casey

Всяка една неделя

Всяка една неделя със сигурност някои хора от нашата конгрегация, някои от нашите класове и някои от нашите семейства се намират в дълбоките води на личното страдание. Други ще са в спокойните долини, изобилстващи на благословии. А други все още ще учат основните истини на Евангелието.

Когато поставяме музиката на правилното ѝ място като основна част от нашето богослужение, можем да помагаме на всички да намират възможности да научават евангелски истини и да славят Господ за Неговата доброта. И можем да помагаме на всички да чуват отговорите на песните на сърцето си по начини, по които само нашият любящ вечен Отец може да ги дава.