„Искам да отида в рая“
назад напред


„Искам да отида в рая“

Когато се молих на Бог за тази нова пътека, се почувствах по-убеден в истината, която бях намерил.

Снимка от Getty Images, позира модел

Бях отдаден член на друга църква, но после започнах да изучавам ученията ѝ за чистилището. Тази идея учи, че душата, след физическата смърт, бива приета в едно място, подобно на затвор, където трябва да бъде пречистена преди да отиде в рая.

Докато мислех за страдащите души в чистилището, размишлявах за личното ми духовно бъдеще и за взаимоотношението ми с Исус Христос. Започнах да се моля: „Какво трябва да направя, за да избегна чистилището? Искам да отида в рая“.

Първото, което ми хрумна, бе да спазвам десетте заповеди. Почувствах, че ако го правя, Господната благодат ще ми позволи да избегна чистилището. Реших да спазвам заповедите и започнах период на пост, молитва, изучаване на Писанията и размишляване.

През това време се почувствах подтикнат да задам необикновен въпрос на един лекар в клиниката, в която работех като главен счетоводител.

„Д-р Тибо, – казах аз – Господ Исус Христос във Вашата църква ли е?“

Той заяви, че е член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. От този момент нататък Духът започна да насочва разговора ни. Попитах го за разликите между неговата църква и моята. Той ми разказа за Книгата на Мормон. Докато говорехме, радост започна да изпълва сърцето ми. Почувствах, че получавам отговори на молитвите ми.

Два дни по-късно мисионерите ми дадоха Книга на Мормон, която четях и изучавах с тях. Открих, че е прекрасно да научавам нови неща от Писанията. Започнах да спазвам Словото на мъдростта.

Когато осъзнах, че съм изгубил интерес към моята църква, в която бях толкова ангажиран, се почудих какво се случва. Молих се на Бог за тази нова пътека. Почувствах се по-убеден относно истината, която бях намерил. Реших да се присъединя към Църквата, въпреки че знаех, че щях да бъда подложен на преследване.

То действително дойде, но Господ ми даде сили. Знам, че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е отговорът на моята искрена молитва: „Искам да отида в рая“. Знам, че мога да отида там, след като умра, ако остана верен на заповедите Божии.