Светът се нуждае от предани жени
назад напред


Добре дошли в този брой на списанието

Светът се нуждае от предани жени

Илюстрация от Тони Ока

От първите дни на майка Ева, жените играят важна роля при осъществяването на плана на Бог за Неговите чеда. Този месец ще имаме възможността да научим повече за някои от жените, които са пионери в ранните дни на Възстановяването на Евангелието. Например на страница 16 можем да прочетем за Джейн Манинг Джеймс и нейния пример за смело постоянство. Докато изучаваме Учение и завети 25, чуваме Господните слова към Ема Смит, канещи я да създаде сборник със свещени химни.

Възстановяването продължава днес и светът се нуждае от важния принос на предани жени повече от всякога. На страница 12 може да прочетете за това как тези от нас, които служим като висши служители в Църквата, сме виждали как силата на свещеничеството действа в живота ни. Тази свещеническа сила, налична както за мъжете, така и за жените, е това, което позволява Божието дело да продължава на земята.

Независимо от пола, възрастта, расата или други наши обстоятелства, всички ние сме възлюбени чеда на Бог с божествено наследство и потенциал.

С уважение,

Президент Джой Д. Джоунс

Обща президентка на Неделното училище за деца