Исус Христос ни спаси от греха и смъртта
назад напред


Основните неща в Евангелието

Исус Христос ни спаси от греха и смъртта

Благодарение на Неговата жертва всички имаме възможността да намерим вечен мир и радост.

Христос създава Земята, от Робърт Т. Барет, О, Мой Отче, от Саймън Дюи, Погребението на Христос, от Карл Хайнрих Блох, Христос призовава Петър и Андрей, от Джеймс Тейлър Харууд

Говорим за Исус Христос като за наш Спасител. Това е така, защото Той заплати цената за нашите грехове и преодоля силата на смъртта. Той ни спаси! Неговата жертва за нас, наречена Единението, е най-важното събитие, което някога се е случвало. Благодарение на Него смъртта не е краят. Благодарение на Него може да ни бъде простено за греховете, да станем отново чисти и с всеки ден да ставаме по-добри.

Исус Христос е Първородният

Преди да дойдем на земята, сме живели с нашите Небесни Родители. Бидейки Първородният, Исус Христос спомогна за създаването на този прекрасен свят. Той бе избран да бъде наш Спасител и се съгласи да бъде роден на земята, за да може да даде съвършен пример, да учи на Евангелието и да извърши Единението за нас.

Исус Христос е заплатил за нашите грехове

Когато Исус разбрал, че скоро ще умре, Той отишъл в една градина, наречена Гетсиманската градина, за да се моли. По време на тази молитва Той започнал да заплаща цената за нашите грехове. Той доброволно страдал, за да не се налага да го правим ние, ако се покаем. Когато се отвърнем от греховете си и последваме Спасителя, можем да намерим опрощение и изцеление. По не съвсем понятен за нас начин Исус разбира точно през какво преминава всеки от нас. Почувствал е цялата ни тъга, всичките ни болести и болки. Това е първата част на Единението.

Исус Христос е преодолял смъртта

Христос създава Земята, от Робърт Т. Барет, О, Мой Отче, от Саймън Дюи, Погребението на Христос, от Карл Хайнрих Блох, Христос призовава Петър и Андрей, от Джеймс Тейлър Харууд

След молитвата Му в Гетсиманската градина Исус бил предаден, арестуван и осъден на смърт чрез разпъване на кръст. Въпреки че е всесилен, Исус позволил да умре на кръста. Неговите приятели с любов положили тялото Му в една гробница. Не осъзнавали, че макар и тялото Му да било мъртво, духът Му все още бил жив в света на духовете. Три дни по-късно Исус отново се върнал към живота и ги посетил, доказвайки, че може да победи смъртта. Тъй като Исус бил възкресен, всички ние ще живеем отново след като умрем. Това завършва Единението.

Значимостта на Рождество Христово и Великден

По-голямата част от света отбелязва два празника, които да ни помагат да помним Единението на Исус Христос. По време на Рождество Христово ние си спомняме с благодарност, че Исус се е съгласил да приеме мисията да дойде на земята, въпреки че това означавало да страда и да умре за нас. Ве-ликден отбелязва победата на Спасителя над греха и смъртта, което ни дава надежда за вечно бъдеще, изпълнено с радост.

Какво казват Писанията за Единението на Спасителя?

Тъй като Исус ни познава съвършено, Той може да ни „подпомага“ (вж. Алма 7:11–12).

Древни пророци свидетелстват, че Спасителят ще разбира нашите скърби и страдания (вж. Исайя 53:2–5).

Бог е изпратил Исус да ни спаси, защото Бог обича всеки от нас (вж. Йоан 3:16–17).

Исус се моли за последователите Си, включително за нас, да бъдат пазени от злото и да са едно с Него и Небесния Отец (вж. Йоан 17).

Нашият Спасител ни кани да Го следваме и да се завърнем в Неговото присъствие (вж. Учение и завети 19:16–19, 23–24; 132:23).