Бог ни говори днес
назад напред

Основните неща в Евангелието

Бог ни говори днес

Небесният Отец желае да ни помага. Вслушваме ли се в Него?

Преди двеста години Небесният Отец и Исус Христос се явяват на един тийнейджър на име Джозеф Смит. От това Първо видение научаваме важни истини. Исус отново ръководи Църква на земята. Днес съществуват пророци както в древните времена. А Бог познава всеки от нас по име и чува нашите молитви. Благословени сме, когато се опитваме да чуваме Неговия глас всеки ден.

Какво представлява откровението?

Когато Бог говори на Своите чеда, това се нарича „откровение“. Има различни видове откровение.

Личното откровение е, когато Бог ни говори индивидуално чрез Светия Дух. Той може да ни утешава и насочва.

Можем също така да получаваме откровение как да помагаме на хората, които сме призовани да ръководим. Например родителите могат да получават откровение за семействата си, а епископът може да получава откровение за своя район.

Само пророкът може да получава откровение за цялата Църква, но всеки от нас може да се моли да узнае дали това, на което ни учат нашите ръководители, е истина.

Снимка на момиче на пейка в Църквата от Мигел А. Онорес Тронкоск; снимка на жена, която се моли, от Катрин Фрост; снимка на мъж в гора от Дейвид Уинтърс; Йехова спазва обещание, от Сам Лоулър

Какво мога да правя, за да получавам откровение?

По всяко време може да се обръщаме чрез молитва към един любящ, всесилен, всезнаещ Небесен Отец. Той иска да Му благодарим за благословиите, да Му говорим за нашия живот и да молим за това, от което се нуждаем. След това трябва да обръщаме внимание на мислите и чувствата, които идват от Светия Дух, Който е като пратеник от нашия Небесен Отец.

Как звучи откровението?

Няма един определен начин, по който да се опише откровението. Бог говори на всеки от нас по разбираем начин (вж. Учение и завети 1:24). Хората понякога имат сънища и видения. Но по-често Бог ни говори чрез тихи чувства от Светия Дух, като топлина, мир или радост.

При тазмесечното изучаване на Учение и завети четем за Оливър Каудъри, който научава, че откровението ще дойде както в ума, така и в сърцето му (вж. Учение и завети 8:2).

Кои са някои от примерите за откровение в Писанията?

Много истории в Писанията описват как Бог говори на Своя народ:

  • Бог казва на Ной как да опази семейството си (вж. Битие 6:17–18).

  • Небесният Отец и Исус Христос утешават един ученик на име Стефан (вж. Деянията 7:55).

  • Откровение помага на Нефи да спазва заповедите (вж. 1 Нефи 4:6).

  • Докато другите Писания идват от древни летописи, Учение и завети е съставено от съвременни откровения. Тази година имаме специалната възможност да изучаваме книга, изпълнена със словата, дадени директно от Господ.