По какъв начин ни благославя възстановеното Евангелие?
назад напред


Следвайте Ме, елате с Мен: Учение и завети

По какъв начин ни благославя възстановеното Евангелие?

Учение и завети 1

(28 декември – 3 януари)

Изображение

Илюстрации от Аугусто Замбонато

В Учение и завети 1 Господ заявява: „Тези заповеди са от Мен и бяха дадени на служителите Ми“ (Учение и завети 1:24). Той обяснява как този набор от откровения, заповеди и учения ще благославя Църквата и ранните ѝ членове. Словата Му са валидни и днес.

Благословии за членовете

  • Хората, които търсят мъдрост, ще бъдат наставлявани (вж. стих 26).

  • Хората, които вършат грях, ще „бъдат порицавани, че да могат да се покаят“ (стих 27).

  • Смирените ще бъдат направени силни, ще бъдат благославяни свише и ще получават знание (вж. стих 28).

Благословии за Църквата

  • Ще се умножи вярата по земята (вж. стих 21).

  • Ще бъде установен Господният вечен завет (вж. стих 22).

  • Пълнотата на Евангелието ще бъде оповестявана от немощните и простодушните (вж. стих 23).

  • Ще има власт да се положат основите на Църквата и тя ще бъде изведена вън от неизвестността и мрака (вж. стих 30).

Илюстрации от Аугусто Замбонато