Нещо, което насочва вниманието на всички нас към Исус Христос
назад напред

Нещо, което ни насочва по пътя към Исус Христос

Животът е едно пътуване. Списанието Лиахона може да ни помага.

Рисунка на Лиахона от Бет Уитакър

Във времената на Книгата на Мормон Господ подготвя Лиахоната, за да помага на Лехий и семейството му да напредват по своя път. Тя е „компас, който им посочва прав път към обетованата земя“ (Алма 37:44).

Подобно на Лехий, ние също сме на път. Ще имаме възходи и падения. Слънце и бури. Мир и болка. Но във всичко това има божествена цел, защото ние имаме божествен потенциал. Нашият Небесен Отец не иска просто да се завърнем при Него, а иска да станем по-подобни на Него посредством Неговия Син, Исус Христос. Но понякога се нуждаем от помощ.

Сегашното списание Лиахона е създадено под ръководството на живите пророци, за да ни помага да знаем кой е пътят и как да вървим по него. Изучаването на Евангелието на Исус Христос и живота според него ни променят. И когато прекосим собствените си пустини и океани, ще разберем, че следването на Исус Христос през слънчевите и бурни дни Му е позволило да ни направи такива, каквито Той винаги е знаел, че можем да станем.

Продължете да четете, за да научите още за новата Лиахона.

Снимка на жена, която пише, от Getty Images; портрети: втори ред от горе (вляво) и трети ред от горе (вдясно) от Getty Images

Списание за всяко сърце и всеки дом

Независимо дали сте от Словения или Испания, Мадагаскар или Масачузетс, това списание е за вас. Независимо дали говорите корейски или кирибати, дали домът ви е от тухли или бамбук, дали сте били кръстени преди 80 години или вчера. Семейни, несемейни, стари, млади – тези страници имат послания за вас и отразяват вашия живот. Отразяват вашето свидетелство, вашите преживявания, вашия дом на вяра. Това е великата благословия да имаме едно световно списание за възрастни. То ни сплотява и ни напомня, че всички принадлежим към едно световно семейство и една световна църква.

Затова елате с нас, докато всички се доближаваме към Исус Христос. Брой по брой, страница по страница. С пророци и апостоли, които да ни водят и с любящия Спасител, Който да ни помага. На всички нас. Заедно.

Какво да очакваме от новата Лиахона

Послания от пророци и апостоли

Списанието Лиахона ще включва представяни по по-регулярен начин послания от църковни ръководители. Тези послания, печатни и онлайн, ще насочват вниманието на всички ни към Спасителя.

Повече подкрепа за всички членове

Досега някои членове получаваха списанието само няколко пъти в годината, в зависимост от своя език. Трите световни списания на Църквата вече ще се публикуват всеки месец или през месец на езиците, говорени от около 97 процента от членовете.

Повече дигитално съдържание

За да ви помагаме да получавате вдъхновяващите материали, които искате, ще ви ги предоставяме по предпочитаните от вас начини. Търсете подобрени дигитални преживявания на liahona.ChurchofJesusChrist.org, в приложенията Gospel Living и Gospel Library, по имейл и по други начини, които предстоят да бъдат представени.

Съсредоточено върху дома изучаване на Евангелието

Всеки месец ще споделяме преживявания, дейности и учения, за да помагаме на светиите от последните дни да изучават Евангелието у дома и да го преподават на децата и хората, които обичат.

Истински истории от истински членове

Снимка на жена, която пише, от Getty Images; портрети: втори ред от горе (вляво) и трети ред от горе (вдясно) от Getty Images

Докато четете укрепващите вярата преживявания на членове от целия свят, вашата вяра също ще бъде укрепвана. И ще ви бъде напомняно, че принадлежите към нещо по-голямо от вашия район или клон. Споделяйте преживяванията си на liahona.ChurchofJesusChrist.org или ни изпращайте имейли на liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Истории и послания, близки до вас

Списание Лиахона публикува над 60 регионални версии, които включват страници с местни новини за различните географски местоположения и езици. Тези местни страници ще ви помагат да узнавате за светии, ръководители и теми от вашата област.