Едно ново издание за една световна Църква
назад напред

Добре дошли в този брой на списанието

Едно ново издание за една световна Църква

Наши скъпи братя и сестри,

Може да намерите членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в страни по целия свят. Макар че говорим на много езици, ние сме единни в усилията си да следваме Спасителя и се радваме да знаем, че всички ние сме Божии чеда.

От ранните дни на възстановената Църква, издания като списанията на Църквата са подкрепяли членовете в усилията им да учат, живеят и споделят Евангелието на Исус Христос. Вдъхновяващи послания са помагали на членовете да се свързват с ръководителите на Църквата и помежду си. С желание да предоставим тези благословии на повече от Божиите чеда, имаме удоволствието да споделим с вас този първи брой на новата Лиахона.

Сред другите промени в списанията на Църквата са новите издания за деца и младежи по целия свят. Всяко от списанията – Лиахона, За укрепването на младежите и Приятел – ще допълва материалите за изучаване на Писанията Следвайте Ме, елате с Мен, които подкрепят изучаването на Евангелието в дома ви. Тези списания ще станат по-достъпни и чрез дигиталните канали.

Целта на списанията на Църквата остава същата: да помагат на Божиите чеда да се обръщат все по-пълно към своя Спасител, Исус Христос. Благодарни сме за вашето желание да изучавате Евангелието и да живеете според него, и знаем, че тези списания ще ви помагат във вашите усилия.

С уважение,

Първото президентство