Idei pentru seara de familie
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

CUM SĂ FOLOSIM LIAHONA

Idei pentru seara de familie

Această pagină vă poate ajuta să folosiţi Liahona pentru îmbunătăţirea predării atât în clasele de studiu, cât şi acasă.

„Cheile preoţiei“, pag . 26: Pregătiţi o autorizaţie care să acorde un drept special unui membru de familie. Prezentaţi-o şi discutaţi despre importanţa de a avea o autorizaţie pentru a face anumite lucruri. Citiţi despre privilegiile şi responsabilităţile care i-au fost date elderului Russell M. Nelson prin licenţa sa în medicină. Rugaţi-l pe fiecare membru al familiei să folosească o parte din articol pentru a preda despre cheile preoţiei. Arătaţi cum a fost binecuvântată viaţa dumneavoastră de către cei care deţin cheile preoţiei.

„Ce mare va fi bucuria voastră“, pag . 34: Studiaţi împreună D&L 18:13-16. Invitaţi-i pe membrii familiei să împărtăşească ce sentimente au despre aceste versete. Citiţi cu voce tare povestirea elderului Rodrigo Myrrha. Mărturisiţi despre cele trei principii menţionate la sfârşitul acestui articol.

„Tu eşti un mormon?“ pag. 36: Citiţi primele şase paragrafe ale acestei povestiri şi întrebaţi-i pe membrii familiei ce-ar face într-o situaţie similară. Întrebaţi-i cum cred că se încheie această povestire. Discutaţi despre modul în care trebuie să răspundeţi când sunteţi întrebaţi despre Biserică. Puneţi în aplicare simulând situaţii din acest articol.

„Iertarea“, pag. P2: Relataţi povestirea ţăranului şi discutaţi despre motivul pentru care a murit nefericit. Citiţi cu voce tare ultimul paragraf şi depuneţi mărturie despre pacea pe care o aduce iertarea. Daţi membrilor familiei bucăţi mici de şnur pentru a le aminti să ierte.

„Eroina“, pag. P14: Rugaţi-i pe membrii familiei să împărtăşească numele unei persoane pe care o admiră şi să spună de ce. Cum a ajuns fata din această poveste să-şi dea seama că vedeta de muzică nu va fi eroina ei? Discutaţi despre cine ar trebui să fie eroii noştri. Împărtăşiţi o scriptură care ne poate ajuta să decidem pe cine să admirăm (vezi, de exemplu, 3 Nefi 27:27; Moroni 7:16-17).