รายงานสถิติปี 2016
  Footnotes

  รายงานสถิติปี 2016

  ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติเกี่ยวกับสถานะของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 ดังต่อไปนี้

  หน่วยของศาสนจักร

  สเตค

  3,266

  คณะเผยแผ่

  421

  ท้องถิ่น

  556

  วอร์ดกับสาขา

  30,304

  สมาชิกภาพของศาสนจักร

  สมาชิกภาพทั้งหมด

  15,882,417 คน

  เด็กใหม่ในบันทึก

  109,246 คน

  ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา

  240,131 คน

  ผู้สอนศาสนา

  ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

  70,946 คน

  ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์

  33,695 คน

  พระวิหาร

  พระวิหารที่อุทิศในปี 2016 (โพรโวซิตีเซนเตอร์, ซัปโปะโระ ญี่ปุ่น, ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย, ฟอร์ตคอลลินส์ โคโลราโด, สตาร์แวลลีย์ ไวโอมิง, และฮาร์ตฟอร์ด คอนเนตทิคัต)

  6 แห่ง

  พระวิหารที่อุทิศซ้ำ (ซูวา ฟิจิ และ ไฟรบูร์ก เยอรมนี)

  2 แห่ง

  พระวิหารที่เปิดดำเนินการ ณ สิ้นปี

  155 แห่ง