2010–2019
สตรีที่เด็ดเดี่ยว
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

สตรีที่เด็ดเดี่ยว

สตรีที่เด็ดเดี่ยวเป็นสานุศิษย์ที่มีพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางและมีความหวังผ่านสัญญาของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์

พี่น้องที่รัก เรารักท่านมาก ขอบคุณสำหรับการตอบรับด้วยน้ำใจและความกระตือรือร้นต่อคำเชื้อเชิญจากฝ่ายประธานสูงสุด รวมทั้งผลงาน #IWasAStranger ขอให้ท่านสวดอ้อนวอน ฟังสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณ และทำตามการกระตุ้นเตือนที่ได้รับต่อไป

ไม่ว่าดิฉันจะเดินทางในท้องที่หรือในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางคนจะถามดิฉันว่า “คุณจำฉันได้ไหม” เพราะดิฉันยังบกพร่องมาก จึงต้องยอมรับว่าบ่อยครั้งที่ดิฉันจำชื่อไม่ได้ แต่ดิฉันจดจำรักแท้ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยให้ดิฉันรู้สึกขณะพบปะกับบุตรและธิดาผู้ล้ำค่าของพระองค์

ไม่นานมานี้ ดิฉันมีโอกาสไปเยี่ยมสตรีบางคนที่อยู่ในเรือนจำ ขณะที่เราเอ่ยคำอำลาจากใจ สตรีที่น่ารักคนหนึ่งขอร้องเราว่า “ซิสเตอร์เบอร์ตัน อย่าลืมพวกเรานะคะ” ดิฉันหวังว่าเธอและคนอื่นๆ ซึ่งต้องการเป็นที่จดจำจะรู้สึกเช่นนั้นขณะดิฉันแบ่งปันความคิดบางอย่างกับท่าน

สตรีที่เด็ดเดี่ยวในสมัยของพระผู้ช่วยให้รอด มีพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง

สตรีของเราทุกรุ่นทุกวัยเป็นแบบแผนของความซื่อสัตย์ในการเป็นสานุศิษย์ที่เราเองก็พยายามเป็นเช่นนั้นด้วย “ในพันธสัญญาใหม่มีเรื่องราวของสตรีที่ [เด็ดเดี่ยว] ทั้งเอ่ยนามและไม่เอ่ยนาม ผู้ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ [และการชดใช้ของพระองค์] เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามคำสอน เป็นพยานถึงการปฏิบัติศาสนกิจ ปาฏิหาริย์ และพระบารมีของพระองค์ สตรีเหล่านี้เป็นแบบอย่างของสานุศิษย์และพยานสำคัญในงานแห่งความรอด”1

"Certain Women" Luke 8:2

ขอให้พิจารณาเรื่องเหล่านี้ในหนังสือลูกา เรื่องแรก เกิดขึ้นในช่วงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติศาสนกิจ

“ใน​เวลา​ต่อ‍มา … [พระเยซู] เสด็จ​ผ่าน​หมู่​บ้าน​และ​เมือง​ต่างๆ ทรง​ประ‌กาศ​และ​เผย‍แพร่​ข่าว‍ดี​เรื่อง​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า สาวก​สิบ‍สอง​คน​นั้น​ก็​อยู่​กับ​พระ‍องค์

“พร้อม​กับ ​ผู้‍หญิง​บาง‍คน …มา‌รีย์​ที่​เรียก​กัน​ว่า​ชาว​มัก‌ดา‌ลา …โยอันนา … สุสันนา และหญิงคนอื่นๆ อีกหลายคนที่เคยปรนนิบัติพระองค์”2

เรื่องต่อมา เกิดขึ้นหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์

“มี ​ผู้‍หญิง​บาง‍คน …​ไป​ที่​อุโมงค์​เมื่อ​เวลา​เช้า‍มืด

“แต่​ไม่​พบ​ศพ​ของ​ท่าน จึง​มา​เล่า​ว่า … ​เห็น​นิมิต​เป็น​ทูต‍สวรรค์ และ​ทูต​สวรรค์​นั้น​บอก​ว่า​ท่าน​ผู้‍นั้น​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่”3

ดิฉันเคยอ่านคำว่า “ผู้หญิงบางคน” ที่เป็นคำธรรมดาๆ ไม่โดดเด่น หลายครั้งนับไม่ถ้วน แต่เมื่อไม่นานมานี้ขณะไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ดิฉันฉุกคิดถึงคำเหล่านี้ที่น่าจะมีความหมายและเป็นนิยามเดียวกันกับคำว่า เด็ดเดี่ยว เมื่อเชื่อมโยงกับ สตรีที่เด็ดเดี่ยว ผู้ซื่อสัตย์ คือ “เชื่อมั่น” “เด็ดขาด” “มั่นใจ” “มั่นคง” “ชัดเจน” “แน่นอน” และ “พึ่งพาได้”4

เมื่อดิฉันไตร่ตรองคำอธิบายอันทรงพลังเหล่านั้น ดิฉันนึกถึงสตรีสองท่านจากบรรดา สตรีที่เด็ดเดี่ยว ในพันธสัญญาใหม่ ผู้แสดงประจักษ์พยานอันแน่นอน มั่นใจ มั่นคง และเด็ดขาดในพระผู้ช่วยให้รอด ถึงแม้จะเป็นสตรีที่ยังไม่ดีพร้อมเช่นเดียวกับเรา แต่คำพยานของพวกเธอสร้างแรงบันดาลใจ

ท่านจำสตรีนิรนามที่บ่อน้ำผู้เชื้อเชิญให้คนอื่นๆ มาเห็นสิ่งที่เธอเรียนรู้จากพระผู้ช่วยให้รอดได้หรือไม่ เธอกล่าวคำพยานอัน เด็ดเดี่ยว ในรูปแบบของคำถาม “ท่าน​ผู้‍นี้​จะ​เป็น​พระ‍คริสต์​ได้​ไหม”5 ประจักษ์พยานและคำเชื้อเชิญของเธอชักนำให้คน “จำนวนมาก …วาง‍ใจ​ใน​พระ‍องค์”6

Bible Videos

หลังจากลาซารัส น้องชายของมารธาสิ้นชีวิต มารธา ผู้เป็นสานุศิษย์และเพื่อนรักของพระเจ้า ประกาศด้วยอารมณ์สะเทือนใจว่า “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ถ้า​พระ‍องค์​อยู่​ที่‍นี่ น้อง‍ชาย​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​ก็​คง​ไม่​ตาย” พิจารณาถึงความมั่นใจของเธอขณะกล่าวต่อไปว่า “แต่​ข้า‍พระ‍องค์​ก็​ทราบ​ว่า​ ไม่​ว่า​สิ่ง‍ใด​ที่​พระ‍องค์​ทูล​ขอ​จาก​พระ‍เจ้า​ใน​เวลา‍นี้ พระ‍เจ้า​ก็​จะ​ประ‌ทาน​แก่​พระ‍องค์” เธอเป็นพยานต่อไปว่า “เชื่อ องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ข้า‍พระ‍องค์​เชื่อ​ว่า​พระ‍องค์​เป็น​พระ‍คริสต์​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า​ที่​เสด็จ​มา​ใน​โลก”7

เราเรียนรู้จากสตรีเหล่านี้ว่า สตรีที่เด็ดเดี่ยว คือสานุศิษย์ผู้มีพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางและมีความหวังผ่านสัญญาของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์

สตรีผู้รักษาพันธสัญญาที่เด็ดเดี่ยวของการฟื้นฟู: เต็มใจเสียสละ

สมัยก่อน สตรีที่เด็ดเดี่ยว เสียสละเมื่อพวกเธอเป็นพยานและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซู สตรีที่เด็ดเดี่ยว ในยุคแรกของการฟื้นฟูพระกิตติคุณทำอย่างเดียวกัน ดรูสิลลา เฮนดริคส์และครอบครัวของเธออยู่ในบรรดาคนเหล่านั้น ขณะเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ พวกเขาทนทุกข์ทรมานในช่วงการข่มเหงวิสุทธิชนที่เทศมณฑลเคลย์ มิสซูรี สามีของเธอเป็นอัมพาตถาวรจากการต่อสู้ที่แม่น้ำครุกเกด เธอถูกทอดทิ้งให้ดูแลสามีและเลี้ยงดูครอบครัว

“ในยามยากลำบากครั้งหนึ่ง เมื่อครอบครัวไม่มีอาหารรับประทาน เธอจำเสียงนั้นที่บอกเธอว่า “อดทนไว้ เพราะพระเจ้าจะทรงจัดหาให้”’

เมื่อบุตรชายต้องไปเป็นอาสาสมัครให้กองทหารมอรมอน ทีแรกดรูสิลลาคัดค้านและต่อสู้ในคำสวดอ้อนวอนกับพระบิดาบนสวรรค์จนกระทั่ง “ประหนึ่งมีเสียงพูดกับเธอ ‘เจ้าไม่ต้องการรัศมีภาพสูงสุดหรือ’ เธอตอบว่า ‘ต้องการ’เสียงนั้นพูดต่อไปว่า ‘เจ้าคิดว่าจะได้รับมันอย่างไรเว้นแต่โดยการเสียสละที่ยิ่งใหญ่’’’8

เราเรียนรู้จาก สตรีที่เด็ดเดี่ยว ท่านนี้ว่าการเป็นสานุศิษย์ที่รักษาพันธสัญญาเรียกร้องความเต็มใจที่จะเสียสละ

สตรีที่เด็ดเดี่ยวในปัจจุบัน: ระลึกถึงและเตรียมเฉลิมฉลองการเสด็จกลับมาของพระองค์

ดิฉันได้พูดถึง สตรีที่เด็ดเดี่ยว ในสมัยของพระผู้ช่วยให้รอดและในยุคแรกของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ แล้วตัวอย่างของการเป็นสานุศิษย์และประจักษ์พยานของ สตรีที่เด็ดเดี่ยว ในยุคของเราเล่า

Linda K. Burton

งานมอบหมายล่าสุดในเอเชีย เป็นอีกครั้งที่ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจาก สตรีที่เด็ดเดี่ยว หลายท่านที่ดิฉันพบ ดิฉันประทับใจเป็นพิเศษกับสมาชิกรุ่นแรกในอินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ผู้พยายามดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมพระกิตติคุณในบ้านของตนเอง บางครั้งต้องเสียสละมากเมื่อการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณมักจะขัดแย้งกับวัฒนธรรมในครอบครัวและวัฒนธรรมประจำชาติ สตรีที่เด็ดเดี่ยว หลายรุ่นในฮ่องกงและไต้หวันเป็นพรอย่างต่อเนื่องแก่ชีวิตครอบครัว สมาชิกศาสนจักร และชุมชนของพวกเขาโดยยังคงมีพระผู้ช่วยให้รอดเป็นศูนย์กลางและเต็มใจเสียสละเพื่อรักษาพันธสัญญา สตรีที่เด็ดเดี่ยว คล้ายกันนี้มีอยู่ทั่วศาสนจักร

Linda K. Burton

สตรีที่เด็ดเดี่ยว ท่านหนึ่งผู้เป็นพรแก่ชีวิตดิฉันมาหลายสิบปี เธอต่อสู้มาแล้ว 15 ปีกับโรคที่ทำให้เธอมีอาการอ่อนกำลังและอาการจะทรุดลงเรื่อยๆ เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบ แม้ต้องใช้แต่เก้าอี้เข็น แต่เธอพยายามสำนึกคุณและเขียน “รายการฉันทำได้” ของเธอต่อไปซึ่งเป็นรายการของสิ่งที่เธอ ทำได้ เช่น ฉันหายใจได้ ฉันกลืนอาหารได้ ฉันสวดอ้อนวอนได้ และฉันรู้สึกได้ถึงความรักของผู้ช่วยให้รอด เธอแสดงประจักษ์พยานที่ เด็ดเดี่ยว ซึ่งมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเกือบทุกวันกับครอบครัวและเพื่อนๆ

เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้ยินเรื่องราวของเจนนี่ เธอเป็นอดีตผู้สอนศาสนาที่บิดามารดาหย่าร้างกันขณะที่เธอรับใช้งานเผยแผ่ เธอเล่าว่าความคิดเรื่องการกลับบ้าน “ทำให้ [เธอ] กลัวแทบแย่” แต่เมื่อจบงานเผยแผ่ที่อิตาลี เธอแวะบ้านพักคณะเผยแผ่ระหว่างเดินทางกลับไปบ้านที่สหรัฐ สตรีที่เด็ดเดี่ยว ผู้เป็นภรรยาของประธานคณะเผยแผ่ ปฏิบัติต่อเธออย่างอ่อนโยนและเรียบง่ายโดยหวีผมให้เธอ

หลายปีต่อมา สตรีที่เด็ดเดี่ยว อีกท่านหนึ่ง เทอร์รี่—ประธานสมาคมสงเคราะห์สเตคและสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์—เป็นพรแก่ชีวิตของเจนนี่เมื่อเธอได้รับเรียกเป็นประธานสมาคมสงเคราะห์วอร์ด ในเวลานั้น เจนนี่กำลังทำดุษฎีนิพนธ์ เทอร์รี่ไม่เพียงเป็นครูพี่เลี้ยงให้เจนนี่ในฐานะผู้นำเท่านั้น แต่เธอยังนั่งเป็นเพื่อนเจนนี่ที่โรงพยาบาลถึงสิบชั่วโมงเมื่อเจนนี่เข้ารับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เทอร์รี่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลและขับรถพาเจนนี่ไปพบแพทย์ตามนัด เจนนี่สารภาพว่า “ฉันคิดว่าฉันอาจจะอาเจียนออกมาหลายครั้งในรถของเธอ”

แม้จะมีความเจ็บป่วย แต่เจนนี่ยังคงรับใช้อย่างองอาจในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห์วอร์ด แม้ในยามที่อาการทรุดหนัก เธอก็โทรศัพท์ ส่งข้อความและอีเมลจากเตียงนอน เชื้อเชิญให้พี่น้องสตรีมาพบ เธอส่งการ์ดและข้อความทางอีเมลให้พี่น้องสตรีที่เธอรัก เมื่อวอร์ดขอรูปภาพฝ่ายประธานของเธอสำหรับทำประวัติวอร์ด นี่คือภาพที่วอร์ดได้รับ เพราะตัวเจนนี่เองเป็น สตรีที่เด็ดเดี่ยว เธอจึงเชื้อเชิญให้ทุกคนแบ่งเบาภาระของผู้อื่น รวมถึงตัวเธอเองด้วย

Hats

ในฐานะ สตรีที่เด็ดเดี่ยว เจนนี่เป็นพยานว่า “เราไม่เพียงอยู่ที่นี่เพื่อช่วยผู้อื่นเท่านั้น แต่เพื่อช่วยตัวเราเองด้วย ความรอดมาจากความร่วมมือกับพระเยซูคริสต์ จากการเข้าใจพระคุณและการชดใช้ของพระองค์ ความรู้สึกถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อสตรีในศาสนจักร สิ่งนั้นเกิดขึ้นผ่านสิ่งที่เรียบง่ายเช่นการหวีผมให้ใครบางคน การส่งข้อความที่เปิดเผย ชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความหวังและพระคุณ หรืออนุญาตให้สตรีทั้งหลายรับใช้เรา”9

พี่น้องทั้งหลาย เมื่อเราเริ่มเขว สงสัย ท้อใจ ทำบาป โศกเศร้า หรือรู้สึกหนักใจ ขอให้เรายอมรับคำเชื้อเชิญของพระเจ้าที่จะดื่มน้ำดำรงชีวิตของพระองค์เช่นเดียวกับสตรีที่ เด็ดเดี่ยว ดื่มน้ำนั้นที่บ่อน้ำ โดยเชื้อเชิญให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันเมื่อเรากล่าวคำพยานที่ เด็ดเดี่ยว ของเราเองว่า “ท่าน​ผู้‍นี้​จะ​เป็น​พระ‍คริสต์​ได้​ไหม”

เมื่อดูเหมือนว่าชีวิตช่างอยุติธรรม ดังที่เป็นกับมารธาเมื่อน้องชายสิ้นชีวิต—เมื่อเราประสบกับความปวดร้าวใจจากความโดดเดี่ยว การเป็นหมัน การสูญเสียคนที่เรารัก การพลาดโอกาสแต่งงานและมีครอบครัว ครอบครัวแตกแยก โรคซึมเศร้าอย่างรุนแรง ความเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจ ความเครียด ความวิตกกังวล การเสพติด ปัญหาด้านการเงิน หรืออื่นๆ มากมาย—ขอให้เราระลึกถึงมารธาและประกาศคำพยานที่ เด็ดเดี่ยว อย่างเดียวกันว่า “เชื่อ … [และ] ข้า‍พระ‍องค์​เชื่อ​ว่า​ พระ‍องค์​เป็น​พระ‍คริสต์​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า”

Bible Videos

ขอให้เราระลึกถึง สตรีที่เด็ดเดี่ยว หลายท่านที่ไม่ทอดทิ้งพระผู้ช่วยให้รอดผู้ล้ำค่าของเราระหว่างที่ทรงเจ็บปวดที่สุดขณะทนทุกข์บนกางเขนแต่ในหลายชั่วโมงต่อมามีเอกสิทธิ์ต่อการเป็นพยานที่ เด็ดเดี่ยว คนแรกถึงการฟื้นคืนพระชนม์อันรุ่งโรจน์ ขอให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์ ขอให้เราเข้าใกล้พระองค์โดยเตรียมพร้อมและรับส่วนเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ทุกสัปดาห์ในศาสนพิธีศีลระลึกและเมื่อเรารักษาพันธสัญญาโดยรับใช้ผู้อื่นในยามที่พวกเขาขัดสน บางทีเราอาจจะได้เป็นหนึ่งใน สตรีที่เด็ดเดี่ยว สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งจะเฉลิมฉลองการกลับมาอันรุ่งโรจน์เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง

Second Coming, The

พี่น้องทั้งหลาย ดิฉันเป็นพยานถึงพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ และการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค์ในนามของเรา ดิฉันทราบว่าศาสดาโจเซฟ สมิธได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าให้เป็นศาสดาพยากรณ์ของการฟื้นฟู พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงและแปลโดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า เรามีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตในสมัยของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ดิฉัน เด็ดเดี่ยว ในความจริงเหล่านี้! ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

หมายเหตุ: วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2017 ซิสเตอร์เบอร์ตันได้รับการปลดจากประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ