2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

พี่น้องชายและหญิง ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

การออกเสียงสนับสนุนได้รับการบันทึกแล้ว

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และนีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอบคุณ การออกเสียงสนับสนุนได้รับการบันทึกแล้ว

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

การออกเสียงสนับสนุนได้รับการบันทึกแล้ว

ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2015: ฮวน ซี. อะวิลา, ฟิลิป เค. บัสซี, เรเน เจ. กาเบรรา, เรนาตู กาเปลเลตติ, พอล ดี. เอ็ม. คริสเต็นเซ็น, แซมูเอล ดับเบิลยู. คลาร์ก, โฮแชริอู จี. อาร์. ครูซ, จอร์จ อาร์. โดนอลด์สัน, อินิ บี. เอกอง, คริสเตียน เอช. ฟิแงร์เลอ, เครก จี. ฟิเชอร์, เจอร์รีล แอล. การ์นส์, เอ็ม. คีธ กิดเด็นส์, อัลเลน ดี. เฮย์นี, จุย ชาง จวน, จอร์จ เอ็ม. คีล, วอน จี. คีทช์, คัตซูมิ คุซุเมะ, เจอรมัน ลาบอรีเอล, เจ. คริสโทเฟอร์ แลงซิง, กุสตาโว โลเปซ, ดามิตรี วี. มาร์เชนโก, ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ซ, ที. แจคสัน เอ็มคาเบลา, ฮิวโก มอนโทยา, วาเลนติน เอฟ. นูนเญซ, ฮี คยุน โอ, เจฟฟรีย์ อี. โอลสัน, อาร์. อิงค์วาร์ โอลซัน, นอร์เบิร์ต เค. โอนลู, โรเบิร์ต เอ็น. แพคเกอร์, นาธานเนียล อาร์. เพย์น, ซีซาร์ เอ. เปเรซ จูเนียร์, ไมเคิล เจ. รีออล์, เอ็ดสัน ดี. จี. ริเบโร, แบรด เค. ริเซ็นเมย์, วอลเทอร์ ซี. เซลเด็น, โมสาร์ท บี.ซวาเรซ, คาร์ลอซ โซลิซ, นอร์แลนด์ ซัวซา, เวิร์น พี. สแตนฟิลล์, ที. มารามา ทาราติ, โกโซ ทาชิโระ, รูเบน ดี. ทอร์เรซ, โอมาร์ วิยาโลโบซ, แจ็ค ดี. วอร์ด, อลัน เจ. เว็บบ์, เจอราร์โด เจ. วิลเฮล์ม, จิม แอล. ไรท์

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดด้วยความสำนึกคุณอย่างซาบซึ้ง บราเดอร์ เดวิด แอล. เบค, แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน, และ แรนดัลล์ แอล. ริดด์ ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ เราขอปลดสมาชิกของคณะกรรมาธิการเยาวชนชายสามัญทุกท่านเช่นกัน

เวลานี้เราขอปลดและแสดงความขอบคุณ ซิสเตอร์จีน เอ. สตีเวนส์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายปฐมวัยสามัญและซิสเตอร์เชอริล เอ. เอสพลิน ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายปฐมวัยสามัญ

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณพี่น้องชายหญิงเหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมและการอุทิศตนของพวกเธอ โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกใหม่ในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ คิม บี. คลาร์ก, วอน จี. คีทช์, อัลเลน ดี. เฮย์นี, ฮิวโก มอนโทยา และ เวอร์น พี. สแตนฟิลล์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: เนลสัน อาร์ดิลา, โฮเซ เอ็ม. บาตายา, ลอว์เรนซ์ พี. บลังค์, แบรดฟอร์ด ซี. โบเว็น, มาร์ค เอ. แบรกก์, เซอร์จีโอ ลูอิซ คาร์โบนี, อาร์มานโด คาร์ริอน, เอ็ส. มาร์ค เคลย์ จูเนียร์, ซี. โดมินิค เดคาเย, ออสวาลโด อาร์. ดิอัส, ไมเคิล เอ็ม. ดัดลีย์, มาร์ค พี. เดอร์แฮม, เจมส์ อี. อีแวนสัน, ปัสกวาวล์ เอฟ. ฟอร์ทูนาโต, พาตริซิโอ เอ็ม. จุนฟรา, แดเนียล พี. ฮอลล์, โทรุ ฮายาชิ, พอล เอฟ. ฮินท์เซ, เจ. เค. ชุคเควเมกา อิกเว, ซอง ฮุน คู, มิง-ชุน ควน, จอห์นนี่ แอล. ลีโอตา, คาร์โล เอ็ม. เลซาโน, โจเอล มาร์ติเนซ, เจ. วอน แม็คอาร์เธอร์, ไคย์ล เอส. แมคเคย์, เอลามัน มอนเตโย, เอ. ฟาบิโอ มอสโกโซ, ไมเคิล อาร์. เมอร์เรย์, นอร์แมน อาร์ เนมโรว์, เอส. มาร์ค พอลเมอร์, เฟอร์ดินานด์ พี. แพงงัน, ไยรัซ ซี. เปเรซ, สตีเวน เอ็ม. ปีเตอร์เซ็น, วูฟแกงค์ พิลซ์, เจย์ ดี. พิเมนเทล, จอห์น ซี. พิงค์รี จูเนียร์, เอ็ดวาลโด บี. พินโต จูเนียร์, อีแวน เอ. ชมัทซ์, เค. เดวิด สกอตต์, พอล เอช. ซินแคลร์, เบ็นจามิน ที. ซินโย, รูลอน เอฟ. สเตซีย์, เดวิด แอล. สแตปเปิลตัน, คาร์ล เอ็ม. ทิลล์แมน, วิลเลียม อาร์. ทิเทรา, เซย์จิ โทกุซาวะ, คาร์ลอส อาร์. โทเลโด, ซีซาร์ อี. วิลลาร์, ฮวน พาโบล วิยาร์, เดวิด ที. วอร์นเนอร์, แกย์รี เค. ไวลด์, และ โรเบิร์ต เค. วิลเลียม

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

ขอเสนอว่าเราสนับสนุน เชอริล เอ. เอสพลิน ให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายปฐมวัยสามัญและ แมรี อาร์. เดอร์แฮม เป็นที่ปรึกษาที่สอง

ขอเสนอด้วยว่าเราสนับสนุน บราเดอร์ สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน เป็นประธานเยาวชนชายสามัญ กับ ดักลาส ดี โฮล์มส์ เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งและ มอนเท โจเซฟ บรัฟ เป็นที่ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ประธานมอนสันครับ การออกเสียงสนับสนุนได้รับการบันทึกแล้ว ขอให้ผู้ที่คัดค้านการเสนอชื่อโปรดติดต่อกับประธานสเตคของท่าน พี่น้องที่รักทุกท่าน เราขอบคุณในศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อผู้นำของศาสนจักร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และสมาชิกฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญที่เพิ่งได้รับเรียกให้ออกมานั่งประจำที่บนยกพื้น