2010–2019
ความเป็นบิดา—จุดหมายนิรันดร์ของเรา
ก่อนหน้า ถัดไป

ความเป็นบิดา—จุดหมายนิรันดร์ของเรา

ขอให้เราทุกคนชื่นชมยินดีกับพรอันบริบูรณ์ของพระบิดาในชีวิตนี้และเกิดสัมฤทธิผลใน งาน และ รัศมีภาพของพระองค์ โดยการเป็นบิดากับครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์

คุณพ่อสอนข้าพเจ้าถึงหลักธรรมสำคัญข้อหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าหลงใหลกับสิ่งทางโลกเกินไป เมื่อข้าพเจ้ามีเงิน ข้าพเจ้าจะใช้ทันที—ส่วนมากเพื่อตนเอง

บ่ายวันหนึ่ง ท่านพาข้าพเจ้าไปซื้อรองเท้าใหม่ ขณะยืนอยู่บนชั้นสองของห้างสรรพสินค้า ท่านชวนให้ข้าพเจ้ามองออกไปนอกหน้าต่างกับท่าน

“ลูกเห็นอะไร” ท่านถาม

“ตึก ท้องฟ้า ผู้คน” ข้าพเจ้าตอบ

“มากเท่าไหร่”

“มากครับ!”

ท่านนำเหรียญ เหรีญหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อ ท่านยื่นมาให้ข้าพเจ้า และถามว่า “นี่อะไร”

ข้าพเจ้าตอบทันที “เหรียญเงินหนึ่งดอลลาร์ครับ!”

จากความรู้ด้านเคมีของท่าน ท่านกล่าว “ถ้าลูกหลอมเหรียญเงินนี้ และผสมกับส่วนผสมที่ถูกต้อง ลูกจะได้ซิลเวอร์ไนเตรต ถ้าเราฉาบกระจกใสด้วยซิลเวอร์ไนเตรต ลูกจะเห็นอะไรรู้ไหม”

ข้าพเจ้าไม่ทราบ ท่านจึงพาข้าพเจ้าไปยืนหน้ากระจกเงาบานใหญ่ และถาม “ตอนนี้ลูกเห็นอะไร”

“ผมเห็นตัวเอง”

“ไม่” ท่านตอบ “สิ่งที่ลูกเห็นคือเงาสะท้อนของลูกจากเงิน ถ้าลูกจ้องอยู่แต่ที่เงิน ลูกจะเห็นแต่ตัวเอง และเหมือนกับม่านกั้น สิ่งนี้จะบังลูกจากการมองเห็นจุดหมายนิรันดร์ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมให้ลูก”

“แลร์รีย์” ท่านพูดต่อ “‘จงอย่าแสวงหาสิ่งทางโลก แต่แสวงหา…สิ่งแรก…อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า และสถาปนาความชอบธรรม [ของพระองค์] และทุกสิ่งจะประทานมาให้เจ้า’” (Joseph Smith Translation, มัทธิว 6:38 [ใน มัทธิว 6:33, เชิงอรรถ a]).

ท่านบอกให้ข้าพจ้าเก็บเหรียญเงินไว้ และอย่าทำหาย ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามองเหรียญนั้น ข้าพเจ้าคิดถึงจุดมุ่งหมายนิรันดร์ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมไว้ให้ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารักคุณพ่อและวิธีที่ท่านสอน ข้าพเจ้าต้องการเป็นเหมือนท่าน ท่านเพาะเมล็ดแห่งความปรารถนาจะเป็นพ่อที่ดีในใจข้าพเจ้า และความหวังอันสูงสุดของข้าพเจ้าคือดำเนินชีวิตตามตัวอย่างของคุณพ่อ

ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน มักกล่าวว่า การตัดสินใจของเรากำหนดจุดหมายของเรา และมีผลเป็นนิรันดร์ (ดู“การตัดสินใจกำหนดจุดหมาย” [การประชุมเพิ่มประจักษ์พยานระบบการศึกษาของศาสนจักร, 6 พ.ย. 2005] 2; lds.org/broadcasts)

เราควรพัฒนาให้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถึง จุดหมายนิรันดร์ ของเราหรือไม่ โดยเฉพาะที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เราทำสำเร็จ ขอให้ จุดหมายนิรันดร์ ของเราขับเคลื่อนการตัดสินใจ ทั้งหมด ของเรา ไม่ว่าการตัดสินใจของเราจะยากเพียงใด พระบิดาจะทรงช่วยเรา

ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของวิสัยทัศน์ เมื่อข้าพเจ้าเข้าร่วมการแข่งขัน 50/20 กับลูกชายวัย 12 และ 13 ปีของข้าพเจ้า การแข่งขัน 50/20 คือการเดิน 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) ในเวลาน้อยกว่า 20 ชั่วโมง เราเริ่มเวลาสาม ทุ่ม และเดินทั้งคืน กับอีกเกือบทั้งวันของวันถัดไป นั้นเป็น 19 ชั่วโมงที่เหน็ดเหนื่อยมาก แต่เราก็ทำได้

เมื่อเราถึงบ้าน เราแทบคลานเข้าบ้าน ภรรยาและคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมได้เตรียมอาหารเย็นชั้นเลิศไว้ แต่เราไม่ได้แตะเลย ลูกชายคนเล็กของข้าพเจ้าฟุบหลับไปบนเก้าอี้ยาวด้วยความเหนื่อยล้าเต็มที่ ขณะที่ลูกชายคนโตก็คลานลงบันไดไปยังห้องนอนของเขา

หลังจากที่ข้าพเจ้าพักผ่อนแต่ยังเหนื่อยล้า ข้าพเจ้าเดินไปดูลูกชายคนเล็กเพื่อให้แน่ใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่

“ลูกสบายดีนะ” ข้าพเจ้าถาม

“พ่อครับ นั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำ และผมไม่ต้องการทำแบบนี้อีก”

ข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกเขาว่าข้าพเจ้าก็จะไม่ทำแบบนี้อีก แต่ข้าพเจ้ากลับบอกเขาว่าข้าพเจ้าภูมิใจในตัวเขาที่เขาทำสิ่งที่ยากแบบนี้ได้ ข้าพเจ้ารู้ว่านี่เป็นการเตรียมตัวเขาเพื่อความยากลำบากอื่นๆ ที่เขาจะเผชิญในอนาคต เมื่อมีความคิดแบบนั้น ข้าพเจ้าพูดว่า “ลูก พ่อขอให้สัญญากับลูกว่า เมื่อลูกเป็นผู้สอนศาสนา ลูกจะไม่ต้องเดินวันละ 50 ไมล์”

“ดีมากครับ คุณพ่อ! ผมจะเป็นผู้สอนศาสนา”

คำพูดที่เรียบง่ายนี้ทำให้จิตใจข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและปีติ

แล้วข้าพเจ้าก็เดินลงบันไดไปยังห้องลูกชายคนโต ข้าพเจ้าเอนตัวข้างเขา—และแตะเขา “ลูก สบายดีไหม”

“พ่อครับ นี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำในชีวิต และผมจะไม่ทำแบบนี้อีก” เขาหลับตาอยู่—จากนั้นลืมตาขึ้น— และพูดว่า “เว้นแต่ว่าลูกชายผมต้องการให้ผมทำ”

ข้าพเจ้าขอบคุณเขาทั้งน้ำตา ข้าพเจ้าบอกเขาว่า เขาจะเป็นพ่อที่ดีกว่าที่ข้าพเจ้าเป็น หัวใจข้าพเจ้าอิ่มเอิบเพราะแม้ลูกชายข้าพเจ้าอายุยังน้อยและวัยเยาว์ เขาก็ตระหนักถึงหน้าที่ของฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นคือการเป็นบิดา เขาไม่กลัวต่อบทบาทและตำแหน่งนั้น—ตำแหน่งเดียวกับที่พระบิดาพระองค์เองทรงประสงค์ให้เราใช้เมื่อเราสนทนากับพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบในการฟูมฟักความปรารถนาของการเป็นบิดา ที่กำลังคุกรุ่นในใจของลูกชายข้าพเจ้า

ข้อความเหล่านี้ของพระผู้ช่วยให้รอดมีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นต่อข้าพเจ้าในฐานะบิดา

“พระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำ สิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกัน” (ยอห์น 5:19)

“เราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบ พระบิดาทรงสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้น” (ยอห์น 8:28)

ข้าพเจ้ารักการเป็นสามีและบิดา— แต่งงานกับธิดาที่เลือกสรรของบิดามารดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้ารักเธอ นี่คือส่วนที่เติมเต็มชีวิตข้าพเจ้ามากที่สุด ความหวังของข้าพเจ้าในคืนนั้นคือ ให้ลูกชายห้าคนและน้องสาวของพวกเขาเห็นปีติสุขที่มาจากการแต่งงานนิรันดร์ ความเป็นบิดา และครอบครัวในตัวข้าพเจ้าเสมอ

คุณพ่อทั้งหลาย ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “จงสั่งสอนพระกิตติคุณตลอดเวลา และใช้คำพูดหากจำเป็น” (จากคำพูดของฟรังซิส อัสซีซี) ทุกวันนี้ท่านกำลังสอนลูกๆ ถึงความหมายของความเป็นบิดา ท่านกำลังวางรากฐานให้รุ่นต่อไป ลูกชายของท่านจะเรียนรู้วีธีเป็นสามีและบิดาโดยสังเกตจากวิธีที่ท่านทำบทบาทนี้ให้เกิดสัมฤทธิผล ตัวอย่างเช่น

ลูกชายของท่านรู้ถึงความรักและการทะนุถนอมที่ท่านมีต่อมารดาของเขา และความรักของท่านในการเป็นบิดาของพวกเขาหรือไม่

พวกเขาจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อภรรยาและลูกๆ ของพวกเขาในอนาคต เมื่อเขามองดูท่านปฏิบัติต่อพวกเขา แต่ละคน เหมือนดั่งพระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้ท่านทำ

โดยตัวอย่างของท่าน พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะเคารพ ให้เกียรติ และปกป้องความเป็นสตรี

ในบ้านท่าน พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำครอบครัวด้วยความรักและความชอบธรรม พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะจัดหาสิ่งจำเป็นต่างๆ ของชีวิตและการคุ้มครองครอบครัวทั้งทางโลกและทางวิญญาณ (ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,”เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165)

พี่น้องชายทั้งหลาย ด้วยพลังทั้งหมดของจิตวิญญาณข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาถึงคำถามที่ว่า: ลูกชายของท่านเห็นท่านพยายามทำในสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้ พวกเขา ทำหรือไม่

ข้าพเจ้าหวังว่าคำตอบคือ เห็น ถ้าคำตอบคือไม่เห็น ยังไม่สายที่จะเปลี่ยน แต่ท่านต้องเริ่มวันนี้ และข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยท่าน

ตอนนี้ ท่าน เยาวชนชาย ข้าพเจ้ารักท่านสุดใจ ท่านรู้ว่าท่านกำลังเตรียมตัวรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค รับศาสนพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ทำ หน้าที่ และ พันธผูกพัน ของท่านที่จะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาให้เกิดสัมฤทธิผล และอีกไม่นานเกินรอ แต่งงานในพระวิหารกับธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและมีครอบครัว แล้วท่านจะนำครอบครัวในเรื่องทางวิญญาณโดยได้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู ค.พ. 20:44; 46:2; 107:12).

ข้าพเจ้าถามเยาวชนชายหลายคนทั่วโลกว่า “คุณอยู่ที่นี่ทำไม”

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีใครตอบว่า “เพื่อเรียนรู้ในการเป็นบิดา เพื่อผมจะเตรียมตัวและมีคุณสมบัติที่จะรับทุกสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมี”

ขอให้ตรวจสอบหน้าที่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ของท่าน ตามที่อธิบายไว้ใน ภาคที่ 20 ของหลักคำสอบและพันธสัญญา จงรู้สึกไวถึงสิ่งที่ ท่าน รู้สึก ขณะที่ข้าพเจ้าประยุกต์หน้าที่เหล่านี้ในการรับใช้ของท่านในครอบครัว

​“เชื้อเชิญ​ให้​คนทั้งปวง ​[ในครอบครัวท่าน] มา​หา​พระ​คริสต์” (ข้อ 59)

“ [พวกเขา] ​เสมอ, และ​อยู่​กับ​พวก​เขา​และ​ทำให้​พวก​เขา​เข้มแข็ง​ขึ้น” (ข้อ 53)

“, สอน, อรรถาธิบาย, แนะนำ, และ​ให้​บัพ​ติ​ศมา” สมาชิกในครอบครัวท่าน (ข้อ 46)

“​แนะนำ​พวก​เขา​ให้​สวดโดย​และ​ใน​ที่​ลับตา​และ​ปฏิบัติ​หน้าที่​ทุก​อย่าง​ใน” (ข้อ 47)

“และ​ดู​ว่า​ไม่​มีค​วาม​ชั่วช้า​สามานย์​ใน [ครอบครัวของท่าน], ทั้ง​ไม่​โกรธกัน, ทั้ง​ไม่​พูด​เท็จ, ลอบกัด, หรือ​พูด” (ข้อ 54)

“ดู​ว่า ​[ครอบครัวของท่านพบ] ​กัน​บ่อยๆ” (ข้อ 55)

ช่วยบิดาของท่านในหน้าที่การเป็นปิตุของท่าน สนับสนุนมารดาของท่านด้วยพลังของฐานะปุโรหิตเมื่อบิดาไม่อยู่ (ดู ข้อ 52, 56)

เมื่อมีการร้องขอ ให้ “​ปุโรหิต, ผู้​สอน, และ​มัคนายก​คน​อื่นๆ” ในครอบครัวท่าน (ข้อ 48)

สิ่งนี้เหมือน งานและบทบาทของบิดา หรือไม่

การบรรลุหน้าที่ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของท่านคือ การเตรียมท่านที่เป็นเยาวชนชายเพื่อ การเป็นบิดา จุลสาร หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นแหล่งช่วยให้ท่านเรียนรู้และวางแผนอย่างเจาะจง ที่จะเกิดสัมฤทธิผลในหน้าที่ของท่าน สิ่งนี้สามารถเป็นแนวทางและตัวช่วยขณะท่านแสวงหาพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์และตั้งเป้าหมายเพื่อประสบผลสำเร็จ

พระบิดาในสวรรค์ได้ทรงนำท่านมาที่นี่ ในช่วงเวลานี้เพื่องานที่พิเศษและจุดประสงค์นิรันดร์ พระองค์ทรงต้องการให้ท่านมองเห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงจุดประสงค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของท่าน และท่านสามารถหันไปหาพระองค์เพื่อการนำทางได้เสมอ

ข้าพเจ้าทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงห่วงใยเราแต่ละคนและทรงมีแผนเฉพาะบุคคลเพื่อให้เราบรรลุจุดประสงค์นิรันดร์ พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เพื่อช่วยเราเอาชนะความไม่ดีพร้อมผ่านการชดใช้ พระองค์ทรงให้พรเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะเป็นพยาน เพื่อน และนำทางไปสู่ จุดหมายนิรันดร์ ของเรา หากเราจะวางใจพระองค์ ขอให้เราทุกคนชื่นชมยินดีกับพรอันบริบูรณ์ของพระบิดาในชีวิตนี้และเกิดสัมฤทธิผลใน งาน และ รัศมีภาพของพระองค์ โดยการเป็นบิดากับครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์ (ดู โมเสส 1:39) ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน