2010–2019
พรของพระวิหาร
ก่อนหน้า ถัดไป

พรของพระวิหาร

ขณะเข้าพระวิหาร เราจะเกิดความเข้มแข็งทางวิญญาณและความรู้สึกถึงสันติสุขได้

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับท่านในเช้าวันอีสเตอร์ที่สวยงามนี้เมื่อเราหวนนึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ข้าพเจ้าขอส่งความรักพร้อมกับคำทักทายมายังทุกท่าน และสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงดลใจคำพูดของข้าพเจ้า

การประชุมใหญ่ครั้งนี้ครบเจ็ดปีตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนเป็นประธานศาสนจักร เป็นช่วงเวลาที่มีงานล้นมือ ไม่เพียงเต็มไปด้วยเรื่องท้าทายเท่านั้นแต่มีพรนับไม่ถ้วนด้วย พรอันน่าชื่นชมและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดประการหนึ่งคือโอกาสที่ได้อุทิศและอุทิศซ้ำพระวิหารหลายแห่ง

ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีโอกาสอุทิศพระวิหารฟีนิกซ์ แอริโซนาแห่งใหม่ที่สวยงาม ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ เอ็ลแดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ เอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ เอ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์ และเอ็ลเดอร์เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์ อยู่ร่วมพิธีด้วย ในคืนก่อนการอุทิศ มีงานฉลองทางวัฒนธรรมที่เยาวชนของเรากว่า 4,000 คนจากเขตพระวิหารแสดงได้อย่างสวยงาม วันต่อมาเราอุทิศพระวิหารในการประชุมศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างแรงบันดาลใจสามภาค

อาคารพระวิหารเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงการเติบโตของศาสนจักร ปัจจุบันเรามีพระวิหารเปิดดำเนินการ 144 แห่งทั่วโลก กำลังบูรณะ 5 แห่ง และกำลังก่อสร้างอีก 13 แห่ง นอกจากนี้พระวิหารอีก 13 แห่งที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะสร้างกำลังอยู่ในขั้นเตรียมการก่อนเริ่มก่อสร้าง ปีนี้เราคาดว่าจะอุทิศซ้ำพระวิหาร 2 แห่งและอุทิศพระวิหารใหม่ 5 แห่งซึ่งกำหนดไว้ว่าจะสร้างเสร็จในปีนี้

สองปีมาแล้ว ขณะที่เราเน้นถึงความพยายามในการสร้างพระวิหารที่ประกาศชื่อไว้ให้แล้วเสร็จ เราได้ระงับไว้ในแผนชั่วคราวสำหรับการสร้างพระวิหารเพิ่มนอกเหนือจากนี้ อย่างไรก็ตาม เช้านี้ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งที่จะประกาศสร้างพระวิหารใหม่สามแห่งในสถานที่ดังนี้ อาบิดจัน ไอวอรี่โคสต์,ปอร์โตแปรงซ์ เฮติ, และกรุงเทพฯ ประเทศไทยช่างมีพรอันน่าอัศจรรย์รอคอยสมาชิกที่ซื่อสัตย์ในพื้นที่เหล่านี้ และในทุกที่ไม่ว่าพระวิหารจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามทั่วโลก

เรากำลังดำเนินขั้นตอนพิจารณาความต้องการและหาทำเลสร้างพระวิหารเพิ่ม เพราะเราปรารถนาจะให้สมาชิกมีโอกาสเข้าพระวิหารมากเท่าที่จะมากได้โดยไม่ต้องสละเวลาและทรัพย์สินเงินทองมากมาย ดังที่เราทำในอดีต เราจะแจ้งให้ท่านทราบการตัดสินใจของเราในเรื่องนี้

ขณะนึกถึงพระวิหาร ข้าพเจ้าหวนนึกถึงพรมากมายที่เราได้รับในนั้น ขณะผ่านเข้าประตูพระวิหาร เราทิ้งความว้าวุ่นใจและความสับสนของโลกไว้เบื้องหลัง ภายในวิสุทธิสถานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เราพบความสวยงามและระเบียบ มีที่พักผ่อนสำหรับจิตวิญญาณของเราและที่หยุดพักจากความห่วงกังวลของชีวิตเรา

ขณะเข้าพระวิหาร เราจะเกิดความเข้มแข็งทางวิญญาณและความรู้สึกถึงสันติสุขได้ซึ่งอยู่เหนือความรู้สึกอื่นที่เข้ามาในใจมนุษย์ได้ เราจะเข้าใจความหมายแท้จริงของพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น… อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย”1

สันติสุขเช่นนั้นสามารถซึมซาบเข้าไปในใจทุกดวง—ใจที่เป็นทุกข์ ใจที่หนักอึ้งด้วยความโศกเศร้า ใจที่รู้สึกสับสน ใจที่วิงวอนขอความช่วยเหลือ

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าทราบเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าพระวิหารด้วยใจวิงวอนขอความช่วยเหลือ หลายเดือนก่อนเขาได้รับการเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในอเมริกาใต้ แต่วีซ่าของเขาล่าช้ามากจนเขาได้รับมอบหมายใหม่ให้ไปคณะเผยแผ่แห่งหนึ่งในสหรัฐ ถึงแม้จะผิดหวังที่ไม่ได้รับใช้ในเขตการเรียกเดิม แต่เขาขยันขันแข็งในงานมอบหมายใหม่ ตั้งใจรับใช้สุดความสามารถ อย่างไรก็ตาม เขากลับท้อแท้เพราะประสบการณ์ในแง่ลบกับผู้สอนศาสนาบางคนซึ่งเขาเห็นว่าสนใจจะเที่ยวเล่นสนุกมากกว่าแบ่งปันพระกิตติคุณ

ไม่กี่เดือนต่อมา ชายหนุ่มคนนี้มีปัญหาสุขภาพรุนแรงมากซึ่งทำให้ร่างกายบางส่วนเคลื่อนไหวไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงถูกส่งกลับบ้านโดยให้เหตุผลว่าลาป่วย

หลายเดือนต่อมา เขาหายเป็นปกติ และร่างกายเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิม เขาได้รับแจ้งว่าจะสามารถรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นพรที่เขาสวดอ้อนวอนขอทุกวัน ข่าวเดียวที่ทำให้เขาผิดหวังคือเขาจะกลับไปคณะเผยแผ่เดิมที่เขารู้สึกว่าพฤติกรรมและเจตคติของผู้สอนศาสนาบางคนไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

เขามาพระวิหารเพื่อแสวงหาการปลอบโยนและการยืนยันเพื่อเขาจะมีประสบการณ์ที่ดีขณะเป็นผู้สอนศาสนา บิดามารดาของเขาสวดอ้อนวอนเช่นกันโดยขอให้การไปพระวิหารครั้งนี้ช่วยให้บุตรชายได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการ

ขณะที่ชายหนุ่มคนนี้เข้าไปในห้องซีเลสเชียล เขานั่งเก้าอี้และเริ่มสวดอ้อนวอนขอการนำทางจากพระบิดาบนสวรรค์

อีกคนหนึ่งที่เข้ามาในห้องซีเลสเชียลหลังจากนั้นไม่นานคือชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อแลนดอน ขณะเดินเข้ามาในห้อง เขาจ้องมองชายหนุ่มที่นั่งหลับตาและสวดอ้อนวอนตรงเก้าอี้ตัวนั้นทันที แลนดอนได้รับการกระตุ้นเตือนชัดเจนว่าเขาควรพูดกับชายหนุ่มคนนี้ แต่เขาตัดสินใจรอเพราะไม่กล้าขัดจังหวะ หลังจากหลายนาทีผ่านไป ชายหนุ่มยังคงสวดอ้อนวอน แลนดอนรู้ว่าเขาจะหน่วงเหนี่ยวการกระตุ้นเตือนอีกต่อไปไม่ได้ เขาเดินเข้าไปหา แตะไหล่เบาๆ ชายหนุ่มลืมตา สะดุ้งตกใจที่เขาถูกรบกวน แลนดอนพูดเบาๆ ว่า “ผมรู้สึกแรงกล้าว่าต้องคุยกับคุณ ทั้งที่ผมไม่แน่ใจว่าทำไม”

เมื่อพวกเขาเริ่มสนทนา ชายหนุ่มระบายความในใจกับแลนดอน อธิบายสถานการณ์ของเขาและลงเอยด้วยความปรารถนาจะได้รับการปลอบโยนและกำลังใจเกี่ยวกับงานเผยแผ่ของเขา แลนดอนกลับจากงานเผยแผ่ที่ประสบความสำเร็จเมื่อปีก่อน เขาเล่าประสบการณ์งานเผยแผ่ของเขาเอง ปัญหาท้าทายและข้อกังวลที่เขาเผชิญ วิธีที่เขาหันไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และพรที่เขาได้รับ คำพูดของเขาปลอบโยนและให้ความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้นในงานเผยแผ่ของเขาพลอยทำให้ชายหนุ่มกระตือรือร้นตาม ชายหนุ่มหายกลัวในที่สุด เขารู้สึกถึงสันติสุข เขาสำนึกคุณอย่างสุดซึ้งเมื่อตระหนักว่าพระเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเขา

ชายหนุ่มทั้งสองสวดอ้อนวอนด้วยกัน จากนั้นแลนดอนก็ขอตัว เขามีความสุขที่ได้ฟังการดลใจซึ่งมาถึงเขา ขณะยืนขึ้นเพื่อจะออกไป ชายหนุ่มถามแลนดอนว่า “คุณรับใช้งานเผยแผ่ที่ไหน” ก่อนหน้านั้นไม่มีใครเอ่ยชื่อคณะเผยแผ่ที่ตนรับใช้ เมื่อแลนดอนบอกชื่อคณะเผยแผ่ ชายหนุ่มน้ำตาคลอ แลนดอนรับใช้ในคณะเผยแผ่ที่ชายหนุ่มจะกลับไปรับใช้ต่อ!

ในจดหมายถึงข้าพเจ้าเมื่อไม่นานมานี้ แลนดอนแบ่งปันคำกล่าวลาของชายหนุ่มคนนั้น “ผมมีศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงอวยพรผม แต่ผมนึกไม่ถึงว่าพระองค์จะทรงส่งคนที่เคยรับใช้ในคณะเผยแผ่ของผมมาช่วยผม ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทุกอย่างจะดี”2 พระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำสวดอ้อนวอนด้วยความนอบน้อมจากใจที่จริงใจ

พี่น้องทั้งหลาย ในชีวิตเราจะมีการล่อลวง เราจะมีการทดลองและเรื่องท้าทาย เมื่อเราไปพระวิหาร เมื่อเราระลึกถึงพันธสัญญาที่เราทำไว้ที่นั่น เราจะสามารถเอาชนะการล่อลวงเหล่านั้นและทนรับการทดลองของเราได้ดีขึ้น ในพระวิหารเราจะพบสันติสุข

พรของพระวิหารมีค่าสุดประมาณ พรประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าสำนึกคุณทุกวันในชีวิตคือพรที่ข้าพเจ้ากับฟรานซิสภรรยาที่รักของข้าพเจ้าได้รับขณะคุกเข่า ณ แท่นศักดิ์สิทธิ์และทำพันธสัญญาผูกมัดเราไว้ด้วยกันชั่วนิจนิรันดร์ ไม่มีพรใดเลอค่าต่อข้าพเจ้ามากไปกว่าสันติสุขและความอบอุ่นใจที่ข้าพเจ้าได้รับจากความรู้ว่าเธอกับข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยกันอีกครั้ง

ขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานพรเราให้มีวิญญาณของการนมัสการในพระวิหาร ขอให้เราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ และขอให้เราตั้งใจเดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์เสด็จออกมาจากหลุมฝังศพในเช้าวันอีสเตอร์แรก ทรงนำของประทานแห่งชีวิตอันเป็นนิจมาให้บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า ในวันที่สวยงามนี้ ขณะที่เราเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ขอให้เราสวดอ้อนวอนด้วยความสำนึกคุณต่อของประทานอันยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ของพระองค์ ขอให้เป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยความถ่อมในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เอเมน

อ้างอิง

  1. ยอห์น 14:27.

  2. การตอบโต้ทางจดหมายของโธมัส เอส. มอนสัน.