2010–2019
Hyveellisyyden varjelijoita
Huhtikuuta 2011


Hyveellisyyden varjelijoita

Valmistautukaa nyt, niin että olisitte kelvollisia saamaan kaikki siunaukset, jotka odottavat teitä Herran pyhissä temppeleissä.

On hetkiä, jolloin sanat eivät kykene ilmaisemaan, mitä tunnemme. Rukoilen, että Henki todistaa sydämellenne jumalallisesta alkuperästänne ja iankaikkisesta vastuustanne. Te olette Israelin toivo. Te olette rakastavan taivaallisen Isämme valittuja ja kuninkaallisia tyttäriä.

Viime kuussa minulla oli tilaisuus osallistua erään nuoren naisen temppelivihkimiseen. Olen tuntenut hänet hänen syntymästään saakka. Kun istuin sinetöimishuoneessa katsellen kaunista kattokruunua, joka sädehti temppelin valaistuksessa, muistin sen päivän, jolloin pidin häntä sylissäni ensimmäistä kertaa. Hänen äitinsä oli pukenut hänet pieneen valkoiseen mekkoon, ja minusta hän oli yksi kauneimmista vauvoista, mitä olin milloinkaan nähnyt. Sitten tämä nuori nainen tuli ovesta sisään jälleen kerran valkoisiin puettuna. Hän oli säteilevä ja onnellinen. Kun hän astui huoneeseen, toivoin koko sydämestäni, että jokainen nuori nainen voisi kuvitella mielessään sen hetken ja pyrkiä aina olemaan kelvollinen tekemään pyhiä liittoja ja pitämään ne sekä saamaan temppelin toimitukset valmistautuessaan nauttimaan korotuksen siunauksista.

Polvistuessaan pyhän alttarin ääreen tämä pari sai kuolevaisen käsityskyvyn ylittäviä lupauksia, jotka tulevat siunaamaan, vahvistamaan ja auttamaan heitä heidän matkallaan kuolevaisuudessa. Se oli yksi niistä hetkistä, jolloin maailma seisahtui ja koko taivas riemuitsi. Kun vastavihitty pari katseli huoneen suuriin peileihin, sulhaselta kysyttiin, mitä hän näki. Hän sanoi: ”Kaikki ne, jotka ovat eläneet ennen minua.” Sitten hääpari katsoi vastakkaisen seinän suureen peiliin, ja morsian sanoi kyyneliä silmissään: ”Minä näen kaikki ne, jotka tulevat meidän jälkeemme.” Hän näki tulevan perheensä – jälkeläisensä. Tiedän, että sinä hetkenä hän ymmärsi jälleen, kuinka tärkeää on uskoa siveellisyyteen ja hyveellisyyteen. Ei ole kauniimpaa näkyä kuin aviopari, joka asianmukaisesti valmistautuneena polvistuu yhdessä temppelin alttarin ääreen.

Teidän vuotenne Nuorissa Naisissa valmistavat teitä temppeliin. Siellä tulette saamaan siunauksia, joihin teillä on oikeus kallisarvoisina Jumalan tyttärinä. Taivaallinen Isänne rakastaa teitä ja haluaa, että olette onnellisia. Se tapahtuu, kun vaellatte hyveen polkuja1 ja pysytte liitoissanne2.

Nuoret naiset, maailmassa, jossa on yhä enemmän siveellisyyden saastuttamista, jumalattomuuden sietämistä, naisten riistämistä ja roolien vääristelyä, teidän on varjeltava itseänne, perhettänne ja kaikkia niitä, joiden kanssa olette tekemisissä. Teidän on oltava hyveellisyyden varjelijoita.

Mitä on hyveellisyys ja mikä on varjelija? ”Hyveellisyys on korkeisiin moraalin tasovaatimuksiin perustuva ajattelu- ja käyttäytymismalli. Siihen sisältyy siveys ja puhtaus.”3 Ja mikä on varjelija? Varjelija on sellainen, joka suojelee, turvaa ja puolustaa.4 Näin ollen te hyveellisyyden varjelijoina suojelette, turvaatte ja puolustatte siveellistä puhtautta, koska voima luoda kuolevaista elämää on pyhä ja ylevä voima, ja sitä on varjeltava siihen asti kun olette naimisissa. Hyveellisyys on edellytys Pyhän Hengen toveruuden ja johdatuksen saamiseen. Te tarvitsette tuota johdatusta suunnistaaksenne onnistuneesti maailmassa, jossa elätte. Hyveellisyys on edellytys temppeliin pääsemiseksi. Ja se on edellytys sille, että olette kelvollisia seisomaan Vapahtajan edessä. Te valmistaudutte nyt tuohon aikaan. Edistyminen-ohjelma ja Nuorten voimaksi -kirjasen tasovaatimukset ovat tärkeitä. Kummankin kirjasen periaatteiden mukaan eläminen vahvistaa ja auttaa teitä valmistautumaan valtakuntaan5.

Viime kesänä ryhmä nuoria naisia Utahin Alpinesta päätti valmistautua valtakuntaan paremmin. He päättivät keskittyä temppeliin kävelemällä Draperin temppeliltä Suolajärven temppelille, 35 kilometrin matkan, aivan kuten yksi pioneereista, John Rowe Moyle oli kävellyt. Veli Moyle oli kivenhakkaaja, jonka profeetta Brigham Young kutsui tekemään työtä Suolajärven temppelillä. Joka viikko hän käveli 35 kilometrin matkan kotoaan temppelille. Yksi hänen tehtävistään oli kaivertaa Suolajärven temppelin idänpuoleiseen seinään sanat ”Pyhitetty Herralle”. Se ei ollut helppoa, ja hänen oli voitettava monia esteitä. Yhdessä vaiheessa yksi hänen lehmistään potkaisi häntä sääreen. Koska sääri ei parantunut, se oli amputoitava. Mutta se ei estänyt häntä hoitamasta sitoumustaan profeetalle ja työskentelemästä temppelillä. Hän veisti puujalan, ja monen viikon kuluttua hän käveli jälleen 35 kilometriä temppelille tekemään työtä, jota hän oli sitoutunut tekemään.6

Nuoret naiset Cedar Hillsin 6. seurakunnasta päättivät kävellä tuon saman matkan jonkun esivanhemman nimissä ja myös jonkun sellaisen nimissä, joka innoitti heitä pysymään kelvollisina pääsemään temppeliin. Joka viikko toimintaillassa he harjoittelivat, ja kävellessään he kertoivat toisilleen temppelistä oppimiaan asioita ja sen herättämiä ajatuksiaan.

He aloittivat matkansa temppelille varhain aamulla pitämällä rukouksen. Kun he lähtivät matkaan, heidän varmuutensa teki minuun vaikutuksen. He olivat valmistautuneet hyvin, ja he tiesivät olevansa valmiita. Heidän katseensa kohdistui heidän tavoitteeseensa. Jokainen askel, jonka he ottivat, oli vertauskuva teistä jokaisesta, kun tekin valmistaudutte parhaillaan menemään temppeliin. Teidän henkilökohtainen valmentautumisenne on alkanut omista päivittäisistä rukouksistanne, päivittäisestä Mormonin kirjan lukemisestanne ja työstänne Edistyminen-ohjelman parissa.

Kun nämä nuoret naiset jatkoivat kävelemistä, matkan varrella oli häiriötekijöitä, mutta he pysyivät tavoitteeseensa keskittyneinä. Jotkut alkoivat tuntea rakkoja jaloissaan, ja toiset tunsivat polviensa alkavan protestoida, mutta he jatkoivat matkaa. Teidän jokaisen polulla temppeliin on monia häiriötekijöitä, tuskia ja esteitä, mutta tekin olette päättäväisiä ja jatkatte matkaa. Näiden nuorten naisten kulkeman reitin olivat kartoittaneet heidän johtajansa, jotka olivat kävelleet ja ajaneet sitä ja päättäneet, mikä oli turvallisin ja suorin tie. Teidänkin reittinne on merkitty, ja voitte olla varmoja siitä, että Vapahtaja on paitsi kulkenut sen itse, myös kulkee jälleen sen kanssanne – matkan joka askeleen.

Tämän temppeliin johtavan matkan varrella oli isiä, äitejä, perheenjäseniä ja pappeusjohtajia toimimassa varjelijoina. Heidän tehtävänään oli varmistaa, että kaikki olivat turvassa ja suojassa vaaralta. He huolehtivat siitä, että jokainen nuori nainen sai riittävästi nestettä ja että heillä oli riittävästi ravintoa voimien ylläpitämiseen. Heidän pappeusjohtajansa olivat järjestäneet avustuspisteitä, joissa voi levätä ja juoda vettä. Nuoret naiset, teidän isänne, teidän äitinne, teidän piispanne ja hyvin monet muut tulevat olemaan varjelijoitanne, kun kuljette polkuanne temppeliin. He tulevat huutamaan varoituksia ja ohjaamaan kulkuanne, ja mikäli loukkaannutte tai vahingoitutte tai kuljette harhaan, he auttavat teitä.

Minuun teki vaikutuksen se, että näiden nuorten naisten matkan viimeisillä kilometreillä veljet, muut nuoret miehet ja ystävät tulivat antamaan tukeaan näille päättäväisille nuorille naisille ja kannustamaan heitä. Yksi veli nosti siskonsa, jonka jaloissa oli suuria rakkoja, ja kantoi tämän selässään loppumatkan temppelille. Kun nämä uskomattomat nuoret naiset saavuttivat tavoitteensa, kyyneliä vuodatettiin heidän koskettaessaan temppeliä ja tehdessään mielessään sitoumuksen pysyä aina kelvollisena pääsemään sinne.

Kävely temppelille on vertauskuva teidän elämästänne. Vanhemmat ja pappeusjohtajat seisoivat varjelijoina reitin varrella. He antoivat tukea ja apua. Nuoret naiset varjelivat ja kannustivat toisiaan. Nuoret miehet ihailivat nuorten naisten voimaa, sitoutumista ja kestokykyä. Veljet kantoivat siskoja, jotka olivat saaneet vammoja. Perheet riemuitsivat tyttäristään näiden päättäessä kävelynsä temppelille ja veivät heidät turvallisesti kotiin.

Pysyäksenne temppeliin johtavalla polulla teidän täytyy varjella henkilökohtaista hyveellisyyttänne ja niiden hyveellisyyttä, joiden kanssa olette tekemisissä. Miksi? Mormon opetti Mormonin kirjassa, että hyveellisyys ja siveys ovat ”kaikkea muuta kalliimpaa ja arvokkaampaa”7.

Mitä kukin teistä voi tehdä ollakseen hyveellisyyden varjelija? Se alkaa sillä, että uskotte voivanne vaikuttaa. Se alkaa sitoutumisesta. Kun minä olin nuori nainen, opin, että on päätöksiä, jotka on tarpeen tehdä vain kerran. Kirjoitin pieneen vihkoon luettelon asioista, joita tekisin aina, ja asioista, joita en tekisi koskaan. Siinä oli asioita kuten viisauden sanan noudattaminen, rukoileminen päivittäin, kymmenysteni maksaminen ja sitoutuminen käymään kirkossa aina. Tein nuo päätökset kerran, ja sitten päätöksenteon hetken tullessa tiesin täsmälleen, mitä tehdä, koska olin päättänyt sen etukäteen. Kun ystäväni lukiossa sanoivat: ”Ei yhdestä ryypystä ole haittaa”, minä nauroin ja sanoin: ”Päätin 12-vuotiaana, etten juo.” Päätösten tekeminen etukäteen auttaa teitä olemaan hyveellisyyden varjelijoita. Toivon, että jokainen teistä kirjoittaa luettelon asioista, joita teette aina, ja asioista, joita ette tee koskaan. Eläkää sitten luettelonne mukaan.

Hyveellisyyden varjelijana oleminen tarkoittaa myös, että olette aina säädyllisiä paitsi pukeutumisessanne myös puheissanne, teoissanne ja siinä, miten käytätte yhteisöviestimiä. Hyveellisyyden varjelijana oleminen tarkoittaa, ettette koskaan lähetä nuorille miehille tekstiviestejä tai kuvia, jotka saavat heidät kenties menettämään Hengen vaikutuksen, menettämään pappeuden voimansa tai menettämään hyveellisyytensä. Se tarkoittaa sitä, että ymmärrätte siveyden tärkeyden, koska ymmärrätte myös, että ruumiinne on temppeli ja että luomisen pyhiä voimia ei saa käyttää ennen avioliittoa. Te ymmärrätte, että teillä on pyhää voimaa, johon sisältyy pyhä vastuu tuoda maailmaan muita henkiä saamaan ruumis iankaikkisen henkensä majaksi. Tämä voima koskee toista pyhää sielua. Te varjelette sellaista, mikä ”voittaa korallit kalleudessa”8. Olkaa uskollisia. Olkaa kuuliaisia. Valmistautukaa nyt, niin että olisitte kelvollisia saamaan kaikki siunaukset, jotka odottavat teitä Herran pyhissä temppeleissä.

Te äidit, jotka olette tänä iltana kuuntelemassa: te olette tyttärienne tärkein esimerkki säädyllisyydestä ja hyveellisyydestä – kiitos teille. Älkää koskaan epäröikö opettaa heille, että he ovat Jumalan kuninkaallisia tyttäriä ja ettei heidän arvonsa perustu heidän aistilliseen viehätykseensä. Ja antakaa heidän nähdä uskonkäsityksenne ilmenevän oikein ja johdonmukaisesti omassa henkilökohtaisessa asenteessanne ja ulkoisessa olemuksessanne.9 Myös te olette hyveellisyyden varjelijoita.

Kiipesin tällä viikolla jälleen Ensign Peakille. Oli varhainen aamu, ja kun katselin tuolta vuorelta Herran huoneen vuorta – Suolajärven temppeliä – ajatus oli jälleen kristallin kirkas. Pioneerit antoivat kaikkensa tullakseen vuorten huipulle, niin että teillä ja minulla voisi olla temppelin siunaukset ja voisimme olla iankaikkisesti sinetöityjä perheiksi. 40 vuotta uhrauksia, huolellista työtä ja jopa kävelemistä Alpinesta temppelille – miksi? Koska he uskoivat kuten te! He uskoivat profeettaan. He uskoivat, että hän oli nähnyt Jumalan ja tämän rakkaan Pojan ja keskustellut Heidän kanssaan. He uskoivat Vapahtajaan. He uskoivat Mormonin kirjaan. Siksi he saattoivat sanoa: ”Me uskomme kaikessa, me toivomme kaikessa, me olemme kestäneet paljon ja toivomme voivamme kestää kaiken.”10 He kestivät paljon, ja niin voimme mekin. Me uskomme kolmannentoista uskonkappaleen asioihin, koska juuri ne tekevät meistä kelvollisia pääsemään temppeliin ja seisomaan kerran taivaallisen Isämme edessä – koeteltuina, puhtaina ja sinetöityinä. Se edellyttää, että te valmistaudutte valtakuntaan ja että teette sen nyt ja opitte luottamaan siihen, että kykenette tekemään vaikeita asioita.

Nuoret naiset, te olette mukana suuressa työssä! Ettekä te ole yksin! Kun varjelette hyveellisyyttänne ja puhtauttanne, teille annetaan voimaa. Kun pidätte tekemänne liitot, Pyhä Henki johdattaa ja varjelee teitä. Ympärillänne on taivaallisia enkelijoukkoja. Presidentti Thomas S. Monson muistuttaa meitä: ”Muistakaa, ettemme juokse yksin tässä suuressa elämän kilpajuoksussa; meillä on oikeus saada Herralta apua.”11 Valmistautukaa siihen päivään, jolloin menette Herran temppeliin kelvollisina ja valmiina tekemään pyhiä liittoja. Hyveellisyyden varjelijoina te haluatte etsiä Vapahtajaa Hänen pyhässä huoneessaan.

Todistan, että Jumala elää ja että Hänen rakas Poikansa, Lunastajamme Jeesus Kristus, elää ja että Hänen äärettömän sovituksensa lunastavan ja mahdollistavan voiman ansiosta jokaista teitä tullaan ohjaamaan ja varjelemaan polullanne temppeliin ja takaisin Heidän luokseen. Rukoilen, että jokaista teitä vahvistetaan siihen työhön, joka tulee olemaan teidän huippuhetkenne. Eläkää sitä ihanaa päivää varten, josta Johanneksen ilmestyksessä puhutaan ja jolloin käyskentelette ”valkeissa vaatteissa”, koska olette kelvollisia12. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

 1. Ks. OL 25:2.

 2. Ks. OL 25:13.

 3. Nuorten Naisten edistyminen -kirjanen, 2010, s. 70.

 4. Ks. thefreedictionary.com/guardian.

 5. Ks. ”Suo enemmän mulle”, MAP-lauluja, s. 76.

 6. Ks. Dieter F. Uchtdorf, ”Nostakaa siitä missä seisotte”, Liahona, marraskuu 2008, s. 55.

 7. Moroni 9:9.

 8. Sananl. 3:15.

 9. Ks. M. Russell Ballard, ”Äidit ja tyttäret”, Liahona, toukokuu 2010, 18–21.

 10. UK 13.

 11. Thomas S. Monson, ”Loistava tulevaisuus”, puhe kirkon koululaitoksen takkavalkeaillassa 11. tammikuuta 2009, s. 5, http://lds.org/library/display/0,4945,538-1-4773-1,00.html.

 12. Ilm. 3:4.