2010–2019
Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2010
Huhtikuuta 2011


Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2010

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle

Rakkaat veljet: Kuten Opin ja liittojen luvussa 120 olevalla ilmoituksella on määrätty, kirkon varojen käyttö tapahtuu kymmenystenkäyttöneuvoston valtuuttamana. Tämän neuvoston muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, kahdentoista apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Tämä neuvosto hyväksyy kirkon osastojen ja liikeyritysten talousarviot sekä kirkollisille yksiköille annettavat talousarvion mukaiset käyttövarat. Kirkon osastot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden edellyttämällä tavalla ja kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti.

Kirkon tilintarkastusosastolle on annettu käyttöön kaikki tarvittavat asiakirjat ja järjestelmät varojen vastaanottamisen ja käytön valvonnan riittävyyden sekä kirkon varojen turvaamisen arvioimiseksi. Kirkon tilintarkastusosasto on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista ja liikeyrityksistä, ja henkilökunta koostuu kauppakamarin hyväksymistä tilintarkastajista, hyväksytyistä sisäisistä tarkastajista, hyväksytyistä tietojärjestelmien tarkastajista ja muista valtuutetuista ammattilaisista.

Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että kirkon vastaanottamia lahjoituksia, menoja ja kirkon varoja on vuonna 2010 kirjattu ja hallinnoitu kaikin puolin asianmukaisten tilintarkastuskäytäntöjen, hyväksyttyjen talousarvioiden sekä kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti.

Kunnioittavasti

Kirkon tilintarkastusosasto

Robert W. Cantwell

johtaja