2010–2019
On taas konferenssi
Huhtikuuta 2011


On taas konferenssi

Kiitän teitä uskostanne ja omistautumisestanne evankeliumille, siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, jota osoitatte toisillenne, sekä siitä palvelusta, jota teette.

Kun tätä rakennusta suunniteltiin, luulimme, ettemme saisi sitä koskaan täyteen. Katsokaapa tätä nyt.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kuinka hyvä onkaan olla taas yhdessä, kun aloitamme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 181. vuosikonferenssin.

Mennyt puoli vuotta tuntuu kuluneen nopeasti, kun olen ollut kiireinen monien tehtävien vuoksi. Yksi tuon ajan suurista siunauksista oli Laien kauniin temppelin uudelleenvihkiminen Havaijissa. Sen laaja peruskorjaus oli kestänyt liki kaksi vuotta. Seurassani olivat presidentti Henry B. Eyring ja sisar Eyring, vanhin Quentin L. Cook ja sisar Cook sekä vanhin William R. Walker ja sisar Walker. Marraskuussa tapahtunutta uudelleenvihkimistä edeltäneenä iltana katselimme, kun 2 000 nuorta temppelipiiristä täytti Cannon Activities Centerin BYU-Havaijin kampuksella ja esiintyi meille. Heidän esityksensä nimi oli ”Kokoamispaikka”, ja siinä kerrottiin luovalla ja mestarillisella tavalla kirkon sikäläisen historian sekä temppelin historian merkittävistä tapahtumista. Kuinka ihmeellinen ilta se olikaan!

Seuraava päivä oli hengellistä juhlaa, kun temppeli vihittiin uudelleen kolmessa istunnossa. Herran Henki oli sangen runsaana kanssamme.

Me jatkamme temppeleiden rakentamista. Minulla on tänä aamuna ilo ilmoittaa kolmesta uudesta temppelistä, joille hankitaan parhaillaan tontteja ja jotka tulevina kuukausina ja vuosina rakennetaan seuraaviin paikkoihin: Fort Collins Coloradossa ja Meridian Idahossa, kumpikin Yhdysvalloissa, sekä Winnipeg Manitobassa Kanadassa. Ne tulevat varmasti olemaan siunauksena jäsenillemme noilla alueilla.

Temppeleissä tehdään joka vuosi miljoonia toimituksia. Olkaamme jatkuvasti uskollisia sellaisten toimitusten suorittamisessa paitsi itsellemme myös rakkaiden vainajiemme puolesta, jotka eivät itse voi sitä tehdä.

Kirkko toimittaa edelleen humanitaarista apua suuronnettomuuksien kohdatessa. Viimeksi sydämemme on kääntynyt Japanin puoleen, jonne olemme lähettäneet apua tuhoisan maanjäristyksen ja tsunamin sekä niitä seuranneiden ydinvoimalahaasteiden jälkeen. Olemme jakaneet yli 60 tonnia tarvikkeita, kuten ruokaa, vettä, huopia, vuodevaatteita, hygieniatarvikkeita, vaatteita ja polttoainetta. Nuoret naimattomat aikuisemme ovat tehneet vapaaehtoistyötä etsien kadonneita jäseniä. He ovat käyttäneet internetiä, sosiaalista mediaa ja muita nykyajan yhteydenpitovälineitä. Jäsenet toimittavat kirkon hankkimilla skoottereilla apua sellaisille alueille, joille on vaikea päästä autolla. Useissa vaarnoissa ja seurakunnissa Tokiossa, Nagoyassa ja Osakassa on järjestetty palveluprojekteja hygienia- ja siivouspakkausten kokoamiseksi. Tähän mennessä yli 4 000 vapaaehtoista on lahjoittanut yli 40 000 palvelutuntia. Apumme jatkuu Japaniin ja mille tahansa muille alueille, joilla on tarvetta.

Veljeni ja sisareni, kiitän teitä uskostanne ja omistautumisestanne evankeliumille, siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, jota osoitatte toisillenne, sekä siitä palvelusta, jota teette seurakunnissanne ja vaarnoissanne sekä piireissänne. Kiitos myös uskollisuudestanne kymmenystenne ja uhrilahjoitustenne maksamisessa sekä anteliaisuudestanne kirkon muiden rahastojen hyväksi.

Vuoden 2010 lopussa oli 52 225 lähetyssaarnaajaa, jotka palvelivat 340 lähetyskentällä kautta maailman. Lähetystyö on valtakunnan elinehto. Saanen ehdottaa, että jos voitte, harkitsisitte lahjoitusta kirkon yleiseen lähetystyörahastoon.

Nyt, veljet ja sisaret, olemme innokkaita kuuntelemaan puheita, joita meille tänään ja huomenna esitetään. Ne, jotka tulevat puhumaan meille, ovat tavoitelleet taivaan apua ja johdatusta, kun he ovat valmistaneet puheitaan. Rukoilen, että täyttyisimme Herran Hengestä ja ylentyisimme sekä saisimme innoitusta, kun kuuntelemme ja opimme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.