2010–2019
Kristus-keskeisen kodin luominen
edellinen seuraava

Kristus-keskeisen kodin luominen

Me –– ymmärrämme perheen iankaikkisen luonteen ja uskomme siihen. Tämän ymmärryksen ja uskon pitäisi innoittaa meitä tekemään kaikki voitavamme luodaksemme Kristus-keskeisen kodin.

Palvellessani nuorena lähetyssaarnaajana Uruguayssa ja Paraguayssa huomasin jo varhaisessa vaiheessa, että yksi suurista houkuttimista niille, jotka halusivat tietää enemmän Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, oli heidän mielenkiintonsa perhettä koskevaa oppiamme kohtaan. Itse asiassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksesta lähtien totuutta etsiviä tutkijoita on vetänyt puoleensa oppi siitä, että perheet voivat olla yhdessä ikuisesti.

Iankaikkisen perheen periaate on välttämätön osa taivaallisen Isän suurta suunnitelmaa lapsiaan varten. Olennaista tuolle suunnitelmalle on sen ymmärtäminen, että meillä on taivaallinen perhe samalla tavoin kuin maanpäällinenkin perhe. Apostoli Paavali opettaa meille, että taivaallinen Isä on meidän henkemme Isä:

”Jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja – – löytäisivät hänet. – –

Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. – – Me olemme myös hänen sukuaan.”1

Rakastavan taivaallisen Isän sukua oleminen on niin keskeinen periaate Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa, että jopa meidän lapsemme julistavat sen totuutta laulaessaan Alkeisyhdistyksen laulua ”Oon lapsi Jumalan”. Muistattehan sen sanat:

Oon lapsi Jumalan

Ja saavuin päälle maan

Ja kodin sain ja vanhemmat

Mun tietäin turvaamaan.

Ohjaa, suojaa, kanssain kulje,

Näytä mulle tie.

Opeta mua tekemään

Se, mikä luokseen vie.2

Sen käsittäminen, että meillä on taivaallinen perhe, auttaa meitä ymmärtämään oman maanpäällisen perheemme iankaikkisen luonteen. Opissa ja liitoissa meille opetetaan, että perhe on olennainen osa taivaan järjestystä: ”Ja tämä sama yhteisyys, joka vallitsee meidän keskuudessamme täällä, vallitsee meidän keskuudessamme siellä, mutta siihen yhdistyy iankaikkinen kirkkaus.”3

Perheen iankaikkisen luonteen ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeä osa sitä, että ymmärtää taivaallisen Isän suunnitelman lapsiaan varten. Toisaalta vastustaja haluaa tehdä kaiken voitavansa tuhotakseen taivaallisen Isän suunnitelman. Pyrkiessään tekemään tyhjäksi Jumalan suunnitelman hän johtaa ennenkuulumatonta hyökkäystä perheinstituutiota vastaan. Itsekkyys, ahneus ja pornografia ovat muutamia niistä entistä voimallisemmista aseista, joita hän käyttää hyökkäyksessään.

Saatanan tavoitteisiin ei kuulu meidän iankaikkinen onnemme. Hän tietää, että keskeinen keino tehdä miehistä ja naisista yhtä onnettomia kuin hän itse, on riistää heiltä perhesuhteet, joilla on iankaikkisia mahdollisuuksia. Koska Saatana ymmärtää, että todellinen onni tässä elämässä ja iankaikkisuuksissa on löydettävissä perheestä, hän tekee kaiken voitavansa tuhotakseen sen.

Muinainen profeetta Alma kutsuu Jumalan suunnitelmaa lapsilleen ”suureksi onnensuunnitelmaksi”4. Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi, joita me tuemme profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina, ovat antaneet meille tämän onnea ja perhe-elämää koskevan innoitetun neuvon: ”Perhe on Jumalan säätämä. Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto. Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia.Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset.”5

Tällaista onnea, josta Alma ja sittemmin ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat puhuneet, koetaan varmimmin kotona perheen parissa. Sitä koetaan runsain määrin, jos teemme kaiken voitavamme luodaksemme Kristus-keskeisen kodin.

Sisar Maynes ja minä opimme joitakin tärkeitä periaatteita avioliittomme alkuaikoina alkaessamme luoda Kristus-keskeistä kotia. Aloitimme noudattamalla kirkkomme johtohenkilöiden neuvoja. Kokosimme lapsemme yhteen ja pidimme viikoittaisen perheillan sekä rukoilimme ja tutkimme pyhiä kirjoituksia päivittäin. Se ei aina ollut helppoa, mukavaa tai onnistunutta, mutta ajan myötä näistä yksinkertaisista toiminnoista muodostui arvokkaita perheen perinteitä.

Opimme sen, etteivät lapsemme myöhemmin viikolla ehkä muistaneet kaikkea perheillan oppiaiheesta, mutta he muistivat, että me pidimme sen. Opimme myös, että myöhemmin päivällä koulussa ollessaan he eivät todennäköisesti muistaneet pyhien kirjoitusten kohdan tai rukouksen tarkkoja sanoja, mutta he muistivat, että me luimme pyhiä kirjoituksia ja me pidimmerukouksen. Veljet ja sisaret, siinä, että luomme kotiin selestisiä perinteitä, on suurta voimaa ja turvaa meille ja meidän nuorillemme.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteiden oppiminen, opettaminen ja harjoittaminen kodeissamme auttaa luomaan sellaisen elinympäristön, jossa Henki voi asua. Kun luomme näitä selestisiä perinteitä kodissamme, pystymme voittamaan maailman väärät perinteet ja opimme asettamaan toisten tarpeet ja huolet ensimmäiselle sijalle.

Vastuu Kristus-keskeisen kodin luomisesta lankeaa sekä vanhemmille että lapsille. Vanhemmilla on vastuu opettaa lapsiaan rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Vanhempia pidetään Herran edessä tilivelvollisina siitä, kuinka he suoriutuvat pyhissä tehtävissään. Vanhemmat opettavat lapsiaan sekä sanojen että esimerkin avulla. Tämä C. C. Millerin runo nimeltä ”The Echo” [Kaiku] kuvaa sitä, millainen merkitys ja vaikutus vanhemmilla on lapsiinsa nähden:

Kun Jeesus kertoi vertauksen

ei eksynyt karitsa,

vaan harhautui lammas aikuinen

satapäisestä laumasta.

Ja miksi pitäisi lammasta

käydä rukoillen noutamaan?

Jos lammas eksyy pois laumasta,

se vie karitsat mukanaan.

Sillä karitsat seuraavat lampaita

minne lampaat vain kulkevat.

Kun lampaat eksyvät, eksyksissä

ovat kohta myös karitsat.

Kanssa lampaiden eestä karitsoiden

käymme hartaasti rukoilemaan.

Eksyneen lampahan

hinnan kauhistavan

joutuu karitsat maksamaan.”6

Herra esittää meille Opissa ja liitoissa ne seuraukset, jotka tulevat vanhemmille, jotka johdattavat lapsensa harhaan: ”Sikäli kuin Siionissa – – on lasten vanhempia, jotka eivät opeta heitä ymmärtämään oppia parannuksesta, uskosta Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan, ja kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta kätten päällepanemisen kautta – –, synti on vanhempien päällä.”7

Ei voi korostaa liikaa sitä, kuinka tärkeää vanhempien on opettaa lapsilleen selestisiä perinteitä sanojen ja esimerkin avulla. Myös lapsilla on tärkeä rooli Kristus-keskeisen kodin luomisessa. Haluan lukea teille pienen tätä periaatetta valaisevan puheen, jonka 8-vuotias tyttärenpoikani Will piti äskettäin:

”Pidän ratsastamisesta ja siitä, että pääsen isäni kanssa lassoamaan. Köysi on tehty erilaisista yhteen punotuista säikeistä, mikä tekee siitä vahvan. Jos köydessä olisi vain yksi säie, sillä ei saisi töitä tehtyä. Mutta koska siinä on enemmän säikeitä, jotka toimivat yhdessä, me voimme käyttää sitä monilla eri tavoilla ja se on vahva.

”Perheet voivat olla kuin köysiä. Kun vain yksi ihminen tekee ahkerasti töitä ja tekee oikein, perhe ei ole niin vahva kuin silloin, kun jokainen yrittää auttaa toinen toistaan.

Tiedän, että kun teen oikein, autan perhettäni. Kun kohtelen siskoani Isabellea hyvin, meillä kummallakin on hauskaa, ja se tekee äidin ja isän iloiseksi. Jos äidin täytyy tehdä jotakin, voin auttaa häntä leikkimällä pikkuveljeni Joeyn kanssa. Voin myös auttaa perhettäni, kun pidän huoneeni siistinä ja autan aina kun voin ja teen sen hyvällä mielellä. Koska olen vanhin lapsi meidän perheessä, tiedän, että on tärkeää olla hyvä esimerkki. Minä voin yrittää tehdä parhaani ja valita oikein ja noudattaa käskyjä.

Minä tiedän, että lapset voivat auttaa perhettään tulemaan vahvaksi kuin vahva köysi. Kun jokainen tekee parhaansa ja tekee työtä yhdessä, perheestä voi tulla onnellinen ja vahva.”

Kun vanhemmat johtavat perhettä rakkaudessa ja vanhurskaudessa ja opettavat lapsilleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sekä sanojen että esimerkin avulla, ja kun lapset rakastavat ja tukevat vanhempiaan oppimalla ja harjoittamalla vanhempiensa opettamia periaatteita, tuloksena on Kristus-keskeisen kodin luominen.

Veljet ja sisaret, me Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ymmärrämme perheen iankaikkisen luonteen ja uskomme siihen. Tämän ymmärryksen ja uskon pitäisi innoittaa meitä tekemään kaikki voitavamme luodaksemme Kristus-keskeisen kodin. Todistan teille, että kun pyrimme tekemään sen, osoitamme täydellisemmin sitä rakkautta ja palvelua, joka ilmeni esimerkillisesti Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen elämässä ja sovitustyössä. Sen seurauksena kotimme voivat todella tuntua taivaalta maan päällä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

  1. Ap. t. 17:27–28.

  2. ”Oon lapsi Jumalan”, MAP-lauluja, 187.

  3. OL 130:2; ks. myös Robert D. Hales, ”Iankaikkinen perhe”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 61.

  4. Alma 42:8.

  5. ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129.

  6. C. C. Miller, ”The Echo”, julkaisussa Best-Loved Poems of the LDS People, toim. Jack M. Lyon et al., 1996, s. 312–313.

  7. OL 68:25, kursivointi lisätty.