2010–2019
Kunnes taasen kohtaamme
edellinen seuraava

Kunnes taasen kohtaamme

Meidän on kestettävä loppuun saakka, sillä tavoitteenamme on iankaikkinen elämä taivaallisen Isämme luona.

Veljeni ja sisareni, sydämeni on täysi saattaessamme päätökseen tämän kirkon suurenmoisen yleiskonferenssin. Olemme nauttineet hengellistä ravintoa kuunnellessamme kussakin kokouksessa esiintyneiden neuvoja ja todistuksia. Olen varma, että puhun kaikkien jäsenten puolesta kaikkialla ilmaistessani syvää kiitollisuutta niistä totuuksista, joita meille on opetettu. Voisimme toistaa ne Mormonin kirjassa olevat sanat, kun mahtavan kuningas Benjaminin saarnan kuulleet ihmiset ”huusivat yhteen ääneen sanoen: Kyllä, me uskomme joka sanan, jonka sinä olet puhunut meille; ja me tiedämme myös niiden varmasti olevan totta Herran Kaikkivaltiaan Hengen tähden”1.

Toivon, että varaamme aikaa lukeaksemme konferenssipuheet, jotka ilmestyvät painettuna Ensign- ja Liahona-lehtien marraskuun numerossa, sillä ne ansaitsevat tulla tarkoin tutkituiksi.

Mikä siunaus onkaan, että olemme voineet kokoontua täällä mainiossa konferenssikeskuksessa kaikessa rauhassa, mukavasti ja turvallisesti. Tämä konferenssi on ollut kuuluvuudeltaan ja näkyvyydeltään ennätyksellinen, ulottuen kautta mannerten ja merien ihmisten luo kaikkialla. Vaikka olemme etäällä monista teistä, aistimme henkenne ja lähetämme teille rakkaat ja kiitolliset tervehdyksemme.

Niille veljillemme, jotka vapautettiin tässä konferenssissa, osoitan meidän kaikkien sydämellisen kiitollisuuden vuosia kestäneestä omistautuneesta palvelutyöstänne. Lukemattomat ihmiset ovat tulleet siunatuiksi teidän panoksenne ansiosta Herran työssä.

Tabernaakkelikuoro ja muut eri kokouksissa esiintyneet kuorot ovat esittäneet todella taivaallista musiikkia, joka on tehostanut ja kaunistanut kaikkea muuta ohjelmaa. Kiitän teitä siitä, että olette jakaneet kanssamme musiikillisia lahjojanne ja kykyjänne.

Rakastan ja arvostan uskollisia neuvonantajiani, presidentti Henry B. Eyringia ja presidentti Dieter F. Uchtdorfia. He todella ovat viisaita ja ymmärtäväisiä miehiä, ja heidän palvelutyönsä on korvaamatonta. Ilman heidän tukeaan ja apuaan en voisi tehdä kaikkea sitä, mitä minua pyydetään tekemään. Rakastan ja ihailen kahdentoista apostolin koorumissa olevia veljiäni sekä kaikkia seitsemänkymmenen koorumeissa ja johtavassa piispakunnassa olevia veljiäni. He palvelevat pyyteettömästi ja tehokkaasti. Samoin esitän arvonantoni niille naisille ja miehille, jotka palvelevat virkailijoina apujärjestöjen ylimmissä johtokunnissa.

Kuinka siunattuja olemmekaan sen tähden, että meillä on Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi. Se tarjoaa vastauksia kysymyksiin siitä, mistä me tulimme, miksi me olemme täällä ja minne me menemme kun lähdemme tästä elämästä. Se tarjoaa sisältöä, tarkoitusta ja toivoa elämäämme.

Me elämme levottomassa maailmassa – maailmassa, jossa on monia haasteita. Olemme täällä maan päällä käsitelläksemme henkilökohtaisia haasteitamme parhaan kykymme mukaan, oppiaksemme niistä ja voittaaksemme ne. Meidän on kestettävä loppuun saakka, sillä tavoitteenamme on iankaikkinen elämä taivaallisen Isämme luona. Hän rakastaa meitä ja haluaa ainoastaan, että me onnistumme tämän tavoitteen saavuttamisessa. Hän auttaa meitä ja siunaa meitä, kun kutsumme Häntä rukouksissamme, kun tutkimme Hänen sanojaan ja kun pidämme Hänen käskynsä. Niissä on turvamme, niistä löydämme rauhan.

Jumala siunatkoon teitä, veljeni ja sisareni. Kiitän teitä rukouksista, joita lausutte minun ja kaikkien johtavien auktoriteettien puolesta. Olemme syvästi kiitollisia teistä ja kaikesta siitä, mitä teette edistääksenne Jumalan valtakuntaa maan päällä.

Taivaan siunaukset olkoot kanssanne. Täyttykööt kotinne rakkaudesta ja huomaavaisuudesta sekä Herran Hengestä. Ravitkaa jatkuvasti todistustanne evankeliumista, jotta se olisi teille suojana Saatanan kuritusta vastaan.

Konferenssi on nyt päättynyt. Kun palaamme koteihimme, tehkäämme niin turvallisesti. Olkoon ja pysyköön meissä se henki, jota olemme täällä tunteneet, kun palaamme päivittäisten asioiden pariin. Osoittakaamme suurempaa ystävällisyyttä toinen toistamme kohtaan; olkaamme aina Herran asialla.

Rakastan teitä, rukoilen teidän puolestanne. Jätän teille jäähyväiset siksi, kunnes taasen kohtaamme puolen vuoden kuluttua. Meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.