2010–2019
”Tyttäriä minun valtakunnassani” – Apuyhdistyksen historia ja työ
edellinen seuraava

”Tyttäriä minun valtakunnassani” – Apuyhdistyksen historia ja työ

Apuyhdistyksen historian tutkiminen ja soveltaminen määrittelee ja ilmaisee sen, keitä me olemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina ja seuraajina.

Tämä kokous on lahja kaikille taivaallisen Isän tyttärille, jotka haluavat saada tietää Hänen mielensä ja tahtonsa sekä ymmärtää velvollisuutensa Hänen suunnitelmassaan. Tämän menneen vuoden aikana olen tavannut monia teistä, ja sydämeni on liikuttunut, kun olen katsonut teidän silmiinne, halannut teitä, nauranut teidän kanssanne, itkenyt teidän kanssanne ja kuunnellut teidän suruanne, iloanne ja onnistumisen riemuanne. Jokainen teistä on sanoin kuvaamattoman kallisarvoinen ja meidän taivaallisen Isämme tuntema. Jumalan tyttärinä te valmistaudutte iankaikkisia tehtäviä varten, ja teistä jokaisella on naisen identiteetti, luonne ja vastuu. Teidän uskollisuudestanne riippuu perheiden, yhteisöjen, tämän kirkon ja kallisarvoisen pelastussuunnitelman menestys. Rakkaat sisaret, kuinka me rakastammekaan teitä ja rukoilemmekaan puolestanne!

Me kaikki olemme keskellä hyvin omakohtaista kuolevaisuuden kokemusta. Kaksi hiljattain tapaamaani sisarta edustavat sitä, kuinka voi elää uskollisesti. Toinen heistä asuu Keski-Brasiliassa. Hänen ihastuttava punatiilinen kotinsa, jonka piha on punaista maata ja jonka ympärillä on punaisesta kivestä rakennettu aita, on turvapaikka ja suoja ulkopuoliselta maailmalta. Hänen kirkassilmäiset lapsensa osaavat laulaa Alkeisyhdistyksen lauluja, ja hänen kotinsa seinille on ripustettu Vapahtajan, temppelien ja Jumalan profeettojen kuvia, jotka on leikattu Liahona-lehdistä. Hän ja hänen miehensä tekivät henkilökohtaisia uhrauksia tullakseen sinetöidyiksi temppelissä, jotta heidän lapsensa voisivat syntyä liiton alaisina. Tämä sisar kertoi minulle rukoilevansa jatkuvasti sitä, että Herra antaisi hänelle kylliksi voimaa ja innoitusta kasvattaa lapsensa evankeliumin valossa, totuudessa ja voimassa.

Toinen sisar asuu yksin pikkuruisessa huoneistossa erään rakennuksen 80. kerroksessa Hongkongissa. Hänellä on fyysisiä vaikeuksia, mutta hän on ilahduttavan itsenäinen. Hän on ainoa kirkon jäsen perheessään. Pienellä hyllyllä ovat hänen pyhät kirjoituksensa, hänen Apuyhdistyksen oppikirjansa ja hänen muut kirkon kirjansa. Hän on luonut kotiinsa Hengen täyttämän turvapaikan, ja hän on valona jokaiselle seurakunnassaan.

Varoituksia

Tiedämme, että monet sisaret elävät ahdistavissa tai vaarallisissa oloissa. Jotkut elävät jatkuvassa nälässä, ja joidenkuiden täytyy kerätä päivittäin rohkeutta jatkaa uskossa huolimatta pettymyksistä ja siitä, että muut pettävät heitä. Koska me elämme tämän maapallon viimeisinä aikoina, kaikkialla on merkkejä suuresta kamppailusta. On runsaasti myyttejä ja väärinkäsityksiä, jotka koskevat myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien naisten voimaa, tarkoitusta ja asemaa. Vallitsevat myytit antavat ymmärtää, että me olemme vähemmän tärkeitä kuin miehet, että me olemme yleensä suloisia mutta tietämättömiä ja että teimmepä mitä tahansa, emme koskaan riitä saamaan hyväksyntää taivaalliselta Isältämme. Kuten apostoli Pietari on sanonut, teidän keskuudessanne on ”vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen.”1

Mormonin kirja kuvaa sitä, mitä on tapahtumassa:

”Sillä katso, sinä aikana [Saatana] riehuu ihmislasten sydämessä ja yllyttää heitä vihaan sitä vastaan, mikä on hyvää.

Ja toiset hän rauhoittaa ja tuudittaa heidät lihalliseen turvallisuuteen, niin että he sanovat: kaikki on hyvin Siionissa, niin, Siion menestyy, kaikki on hyvin – ja näin Perkele pettää heidän sielunsa ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin.

Ja katso, toisia hän mielistelee ja sanoo heille, ettei helvettiä ole; ja hän sanoo heille: Minä en ole Perkele, sillä sellaista ei ole – ja näin hän kuiskuttelee heidän korviinsa, kunnes hän kytkee heidät kauheisiin kahleisiinsa, joista ei ole vapautusta.”2

Kasvavassa oikeuksien, verukkeiden, välinpitämättömyyden ja houkutusten ilmapiirissä Jumalan tyttäret, jotka eivät ole valppaita, rukoilevia ja innoitettuja, ovat yhä suuremmassa vaarassa tulla sellaisiksi, joita pyhissä kirjoituksissa kuvataan ”naisparoiksi”3, jotka palvovat vieraita jumalia4. Elämän vaikeuksien ja maailman laajalle levinneiden harhaoppien tuloksena monet sisaret uskovat valitettavasti enemmän myyttejä kuin totuutta. Heidän poikkeamisensa Jumalan suunnitelmasta näkyy tutkimustuloksista, joiden mukaan monet eivät tee välttämättömiä asioita, kuten rukoile ja lue pyhiä kirjoituksia. Herra itse on sanonut, että ”tämä on varoituksen päivä eikä monien sanojen päivä”5.

Apuyhdistys perustettiin puolustukseksi ja turvapaikaksi

Jumala valtuutti profeetta Joseph Smithin järjestämään kirkon naiset, ja tarkoituksena oli valvoa, opettaa ja innoittaa Hänen tyttäriään näinä vaikeina aikoina. Tätä Jumalan asettamaa ja pappeuden johtamaa järjestöä kutsutaan Apuyhdistykseksi.

Apuyhdistyksen tarkoituksena on valmistaa Jumalan tyttäriä iankaikkisen elämän siunauksiin heidän kasvaessaan uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistaessaan perheitä ja koteja sekä etsiessään ja auttaessaan muita, jotka tarvitsevat apua.

Apuyhdistys selkeyttää meidän työtämme ja yhdistää meidät Jumalan tyttäret Hänen suunnitelmansa puolustamiseksi. Tänä virheellisten minäkuvien, hämmennyksen ja häiriötekijöiden aikana Apuyhdistyksen on tarkoitus olla kompassi ja opas, joka opettaa totuutta uskollisille naisille. Nykypäivän vanhurskaat naiset tavoittelevat ilmoituksen vuodatusta voidakseen vastustaa häiriötekijöitä, taistella hengellistä tuhoa ja pahaa vastaan sekä kohota henkilökohtaisten onnettomuuksien yläpuolelle kasvamalla uskossa, vahvistamalla perhettään sekä auttamalla muita.

Apuyhdistyksen historia ja työ

Johtokuntamme on rukoillut, paastonnut, pohtinut ja neuvotellut profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksensaajien kanssa saadakseen tietää, mitä Jumala haluaisi meidän tekevän auttaaksemme Hänen tyttäriään olemaan vahvoja sen ”suuren onnettomuuden [edessä], joka kohtaisi maan asukkaita”6. Olemme saaneet vastauksen, jonka mukaan kirkon sisarten tulee tuntea Apuyhdistyksen historiaa ja oppia siitä. Apuyhdistyksen historian ymmärtäminen vahvistaa uskollisten naisten perustavaa laatua olevaa identiteettiä ja arvoa.

Tämän johdosta viimeistelytyön alla on kirkon Apuyhdistyksen historia, ja se tulee käytettäväksemme ensi vuonna. Tätä ennakoiden Apuyhdistyksen historia saa yhä suurempaa huomiota, esim. Liahona-lehden kotikäyntiopetussivulla. Historiateoksen valmistelu on ollut innoittava ja valaiseva kokemus.

Kun olemme tutkineet Apuyhdistyksen historiaa, olemme oppineet, ettei Herran näkemys Apuyhdistyksestä ja sen tarkoituksesta ollut unettava kokous sunnuntaina. Hänellä oli mielessään jotakin paljon, paljon suurempaa kuin naisten kerho tai jonkinaiheinen ajanvieteryhmä.

Hän tarkoitti, että Apuyhdistys auttaisi rakentamaan Hänen kansaansa ja valmistamaan heitä temppelin siunauksiin. Hän perusti tämän järjestön järjestääkseen tyttärensä Hänen työhönsä ja saadakseen heidän apunsa mukaan Hänen valtakuntansa rakentamiseen ja Siionin kotien vahvistamiseen.

Historia opettaa meille, keitä me olemme

Me opiskelemme historiaamme jättääksemme perinnöksemme sen, mitä olemme. Hyvien naisten keskuudessa on maailmanlaajuisesti halu tuntea oma identiteetti, arvo ja merkitys. Apuyhdistyksen historian tutkiminen ja soveltaminen määrittelee ja ilmaisee sen, keitä me olemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina ja seuraajina. Meidän uskollisuutemme ja palvelemisemme ovat merkkejä kääntymyksestämme ja sitoumuksestamme muistaa Hänet ja seurata Häntä. Heinäkuussa 1830 – kirkkonsa palautuksen alkuvaiheessa – Herra valitsi ensimmäisen naisjohtajansa tällä taloudenhoitokaudella ja sanoi hänelle ilmoituksessa: ”Minä puhun sinulle, Emma Smith, tyttäreni; sillä totisesti minä sanon sinulle: Kaikki, jotka ottavat vastaan minun evankeliumini, ovat poikia ja tyttäriä minun valtakunnassani.”7

Apuyhdistyksen historia opettaa meille, että meidän taivaallinen Isämme tuntee tyttärensä. Hän rakastaa heitä, Hän on antanut heille tiettyjä vastuullisia tehtäviä, ja Hän on puhunut heille ja opastanut heitä heidän palvelutehtäviensä aikana kuolevaisuudessa. Lisäksi Apuyhdistyksen historia kohottaa ja vahvistaa naisten asemaa ja osoittaa, kuinka he työskentelevät yhdessä uskollisten pappeusjohtajien kanssa.

Historia opettaa meille, mitä meidän tulee tehdä

Me opiskelemme historiaamme, jotta voisimme oppia, mitä meidän kuuluu tehdä. Historiamme avulla opimme, mitä meidän tulee tehdä valmistautuaksemme iankaikkisen elämän siunauksiin. Apuyhdistyksellä järjestönä on aina ollut vastuullinen tehtävä organisoida sisarten voimat Siionin seurakunnissa. Apuyhdistyksen kokousten, kotikäyntiopettajien palvelutyön ja heidän yhdistetyn palvelemisensa avulla Jumalan tyttäriä opetetaan, valvotaan ja innoitetaan heidän tehtävissään Herran työssä ja valtakunnassa. Seurakunnan Apuyhdistyksen johtajat on erotettu johtamaan tätä työtä.

Vuosi sitten tässä kokouksessa ilmoitettiin Apuyhdistyksen kokouksia koskevista menettelytavoista. Meillä on ilo kertoa, että useimmissa seurakunnissa eri puolilla maailmaa Apuyhdistyksen johtokunnat ja sisaret ovat ottaneet käyttöön nuo menettelytavat ja hyväksyneet niihin kätkeytyvän hengen. On ollut ilo nähdä Apuyhdistyksen historiallisen tarkoituksen ja työn virkistyvän. Apuyhdistyksen arvokkuus, identiteetti ja merkitys ovat myös kasvaneet, kun sisarten kaikkia kokouksia nimitetään ja niistä ilmoitetaan nyt yksinkertaisesti sellaisina, mitä ne ovat – Apuyhdistyksen kokouksina. Apuyhdistyksen kokousten oikeaoppisen käytön ansiosta Apuyhdistyksen sisaret kasvavat uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistavat koteja ja perheitä sekä auttavat enemmän. Kaikilla menettelytavoilla, jotka koskevat Apuyhdistyksen kokouksia, kotikäyntiopetusta ja muuta Apuyhdistyksen työtä, on perustansa Apuyhdistyksen historiassa, ja niillä on ensimmäisen presidenttikunnan hyväksyntä.

Apuyhdistyksen vastuullisena tehtävänä on aina ollut osallistua pelastuksen työhön. Palautetun kirkon alkuvaiheista lähtien sisaret ovat olleet paikalla ensimmäisinä, viimeisinä ja aina reagoimassa jokapäiväisen elämän tapahtumiin. Apuyhdistyksestä sisaret siirtyvät palvelemaan Alkeisyhdistyksessä, Nuorissa Naisissa, pyhäkoulussa ja muissa pyrkimyksissä, ja he ovat nousevalle sukupolvelle esimerkkinä valosta ja hyveellisyydestä. Henkilökohtainen palveleminen rakentaa jokaista yksittäistä sisarta, ja miljoonien uskollisten naisten yhteinen palveleminen luo Herran työhön valtavan uskon voiman. Historia osoittaa, että palautuksen alkuajoista lähtien sisaret ovat olleet evankeliumin levittämisen eturintamassa, ja he jatkavat näitä pyrkimyksiään, kun he palvelevat lähetystyössä, valmistavat nuoria miehiä ja naisia palvelemaan lähetystyössä sekä kutsuvat ystäviään, naapureitaan ja sukulaisiaan pääsemään osallisiksi evankeliumin siunauksista. Historiasta opimme myös, että profeetta Joseph Smith käytti Apuyhdistyksen kokouksia opettaakseen sisarille näiden valmistautumista temppeliin. Sukututkimus- ja temppelityö kuuluvat edelleenkin Apuyhdistyksen ensisijaisten velvollisuuksien joukkoon.

Meidän ymmärryksemme historiallisesta tarkoituksestamme auttaa naisia oppimaan asioiden tärkeysjärjestystä, niin etteivät he tuhlaa ”rahaa sellaiseen, millä ei ole arvoa, [eivätkä työtään] sellaiseen, mikä ei tee kylläiseksi”8. Apuyhdistyksellä on aina ollut vastuullisena tehtävänä toimia kuten apostoli Paavali opetti – opettaa nuoria naisia olemaan vakaita, hillittyjä ja siveitä sekä opettaa naimisissa olevia rakastamaan aviomiestään, rakastamaan lapsiaan ja vahvistamaan kotiaan.9 Apuyhdistyksen historia opettaa meitä huolehtimaan niistä välttämättömistä asioista, jotka pelastavat ja pyhittävät meidät, sekä niistä asioista, jotka ovat välttämättömiä tullaksemme henkilökohtaisesti omavaraisiksi ja hyödyllisiksi Herran valtakunnassa.

Jatkuvana teemana kautta historiamme on ollut se, että sisaret, jotka hyödyntävät Pyhän Hengen voimaa, toimivat elämässään Herran innoittamina ja saavat ilmoitusta vastuullisiin tehtäviinsä.

Historia yhdistää uskollisia naisia

Me opiskelemme historiaamme, koska se yhdistää uskollisia naisia. Apuyhdistyksen historia on Hengen täyttämä kertomus vahvoista, uskollisista, määrätietoisista naisista. Osana Herran palautettua kirkkoa Apuyhdistys toimii nykyään lähes 170 kansakunnan keskuudessa. Kaikkialla maailmassa aikuisille naisille Herran kirkossa voidaan antaa vakavia ja tärkeitä vastuullisia tehtäviä.

Kirkon nuoret tytöt ja nuoret naiset oppivat asettamaan tavoitteita Usko Jumalaan ja Edistyminen-ohjelmien avulla. Nämä ohjelmat saavat heidät keskittymään temppeliin ja tuleviin vastuullisiin tehtäviinsä. Apuyhdistyksessä he jatkavat edistymistä kohti temppelin ja iankaikkisen elämän siunauksia kasvattamalla uskoaan ja henkilökohtaista vanhurskauttaan, vahvistamalla perhettään ja kotiaan sekä etsimällä ja auttamalla niitä, jotka tarvitsevat apua. Uskolliset sisaret oppivat tekemään tätä saaden hyvin vähän kiitosta tai tunnustusta tekemästään työstä. Näin on, koska Apuyhdistys saa intoa opetuksesta, jonka Herra Jeesus Kristus esitti sanoessaan, että kun annamme almujamme (eli uhrauksiamme) salassa, meidän taivaallinen Isämme, joka näkee salassa, palkitsee meidät julkisesti.10

Apuyhdistyksen historian ja työn ansiosta me olemme osa suurta maailmanlaajuista sisarkuntaa, jossa on nuoria ja vanhoja, rikkaita ja köyhiä, oppineita ja oppimattomia, naimattomia ja naimisissa olevia, lujia ja järkkymättömiä Jumalan tyttäriä.

Historian tuntemus voi auttaa meitä muuttumaan

Me opiskelemme historiaamme, koska se auttaa meitä muuttumaan. Viime kädessä historian arvo ei piile niinkään sen päivämäärissä, ajankohdissa ja paikoissa. Se on arvokasta, sillä se opettaa meille ne periaatteet, tarkoitukset ja mallit, joita meidän tulee noudattaa, se auttaa meitä tietämään, keitä me olemme ja mitä meidän on määrä tehdä, ja se yhdistää meitä Siionin kotien vahvistamiseksi ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päälle. Kun Apuyhdistys toimii innoitetulla tavalla, se voi korvata pelon, epäilyksen ja itsekkyyden uskolla, toivolla ja Kristuksen rakkaudella. Kun viemme Herran työtä eteenpäin, uskolliset sisaret kaikkialla maailmassa kirjoittavat edelleen Apuyhdistyksen historiaa. Herra vahvistaa Apuyhdistystä nykyaikana ja valmistaa tyttärilleen loistavaa tulevaisuutta.

Lausun teille todistukseni meidän taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta. Profeetta Joseph Smithin kautta evankeliumi – hyvä uutinen meidän identiteetistämme ja tarkoituksestamme – palautettiin maan päälle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.