2010–2019
Ole esimerkki uskovista
edellinen seuraava

Ole esimerkki uskovista

Haluaisin kutsua teitä olemaan esimerkkinä uskovista ”uskossa ja puhtaudessa”.

Jokin aika sitten perheeseemme syntyi pieni Ruby. Kun katselin hänen suloisia kasvojaan, hämmästelin tietoa siitä, että ennen kuin hän tuli maan päälle, hän eli taivaallisen Isämme luona. Hän oli hyväksynyt Isän suuren onnensuunnitelman ja tehnyt valinnan seurata Häntä ja Jeesusta Kristusta, Vapahtajaamme.1 Päätöksensä johdosta hän sai tulla maan päälle kokemaan kuolevaisuuden ja edistymään kohti iankaikkista elämää. Kun Rubyn henki on nyt yhdistynyt hänen ruumiinsa kanssa, hän on aloittanut oppimisvaiheen, jossa hän voi osoittaa kuuliaisuutensa, päättää seurata Kristusta ja valmistautua olemaan kelvollinen iankaikkiseen elämään.

Ruby tuli tänne maan päälle puhtaana, mutta suunnitelmaan kuuluu, että hän kohtaa koettelemuksia ja kiusauksia ja tekee virheitä. Vapahtajamme sovituksen ansiosta Ruby voi kuitenkin saada anteeksi, ottaa vastaan ilon täyteyden ja olla jälleen puhdas – valmis elämään ikuisesti taivaallisen Isämme luona.

Muutama tunti tämän kallisarvoisen lapsen syntymän jälkeen sain etuoikeuden pidellä häntä sylissäni. Sanoin hänen äidilleen: ”Voi, meidän pitää opettaa Rubylle, kuinka voi olla hyveellinen nainen, yhtä puhdas ja kallisarvoinen kuin hänen nimensä antaa ymmärtää.”2 [Ruby, ’rubiini’, suom. huom.]

Hänen äitinsä vastasi: ”Minä aloitan tänään.”

Mitä Rubyn äiti tekee ”aloittaakseen tänään”? Kuinka me vanhempina, isovanhempina ja johtohenkilöinä voimme aloittaa ja pitää lapsemme – nuoremme – iankaikkiseen elämään johtavalla polulla? Meidän täytyy olla esimerkkinä uskovista.3

Profeetta Brigham Young on sanonut: ”Meidän ei pidä koskaan langeta tekemään mitään sellaista, mitä emme halua nähdä lastemme tekevän. Meidän tulee antaa heille esimerkki, jota haluamme heidän noudattavan.”4Jokainen meistä voi aloittaa tänään olemalla tuo hyvä esimerkki.

Tänään haluaisin kutsua teitä olemaan esimerkkinä uskovista ”uskossa ja puhtaudessa”5 – kahdessa periaatteessa, joita pelastukseen vaaditaan.

Olkaa esimerkkinä uskovista uskossa. Vahvistakaa aktiivisesti omaa uskoanne ja todistustanne Jeesuksesta Kristuksesta valmistautuen siten todistamaan lapsillenne sanoin ja esimerkin avulla.

Saanen kertoa teille ihanasta äidistä, jonka elämä oli esimerkki uskosta. Kun profeetta Joseph Smith oli hyvin pieni poika, hän tarkkaili äitiään, Lucy Mack Smithiä, ja oppi häneltä uskoa Jumalaan. Lucy etsi vastauksia tutkimalla pyhiä kirjoituksia6, ja niin Josephkin noudatti samaa tapaa kääntyen etsimään opastusta Raamatusta aivan kuten hänen äitinsä oli tehnyt.7

Lucy ratkaisi myös perheen ongelmia pyytäen omissa rukouksissaan Herralta apua. Kokiessaan kerran epäsopua perheessä uskontoa koskevassa asiassa Lucy sanoi: ”Vetäydyin lähellä olevaan metsikköön, jossa oli ylväitä villikirsikkapuita, ja rukoilin Herraa.”8

Lucy rukoili osoittaen suurta uskoa myös silloin, kun eteen tuli hänen omaa terveyttään koskevia ongelmia, kun Joseph oli menettää säärensä luuydintulehduksen vuoksi ja kun Josephin sisar Sophronia oli kuolla lavantautiin. Sophronian sairaudesta Lucy kirjoitti: ”Katselin lastani. – – Mieheni ja minä tartuimme toisiamme käsistä ja lankesimme polvillemme vuoteen viereen ja vuodatimme murheemme ja anomuksemme Hänen korviinsa.”9 Sophronia jäi eloon. Olen varma siitä, että Lucyn lapset näkivät äitinsä usein rukoilevan uskossa ja saavan vastauksia noihin rukouksiin.

Lucy rukoili uskossa opastusta, ja Josephkin vetäytyi metsikköön, missä hän rukoili uskoa osoittaen ja pyytäen vastausta Herralta kuten hänen äitinsä oli tehnyt.

Lucyn tavoin meidän täytyy osoittaa lapsillemme ja nuorillemme, kuinka he voivat vahvistaa uskoaan ja todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta, vahvistamalla omaamme niin, että tutkimme pyhiä kirjoituksia ja rukoilemme sekä itseksemme että heidän kanssaan.

Toisin kuin Lucya, meitä on nykyään siunattu niin, että meillä on enemmän kuin Raamattu. Meillä on myöhempien aikojen pyhät kirjoitukset ja myöhempien aikojen profeettojemme sanat ”turvallisesti opastamassa meitä”10iankaikkiseen elämään johtavalla polulla. Mormonin kirjassa kerrotaan niistä, jotka polulla ollessaan pitivät ”jatkuvasti kiinni rautakaiteesta”11, jota verrataan Jumalan sanaan12. Nykyajan maailmassa, joka on täynnä kiusauksia, kiinnipitäminen voi olla haasteellista, kun Saatana juonittelevine keinoineen yrittää vetää meitä pois Jumalan polulta. Jos meillä on toinen käsi rautakaiteessa ja toinen käsi maailmassa, me asetamme lapsemme ja nuoremme vaaraan eksyä polulla. Jos esimerkkimme on hämmentävä, niin Jaakobin mukaan me menetämme lastemme luottamuksen huonon esimerkkimme vuoksi.13

Vanhemmat, isovanhemmat ja johtohenkilöt, sanomanne täytyy olla selkeä. Selkeyteen voi päästä vain siten, että pidätte molemmin käsin kiinni rautakaiteesta ja elätte niiden totuuksien mukaan, jotka ovat pyhissä kirjoituksissa ja myöhempien aikojen profeettojen sanoissa. Ette ehkä kasvata profeettaa kuten Lucy teki, mutta kasvatatte hyvinkin huomisen johtajia, ja tekonne ovat aivan yhtä kouraantuntuvasti sidoksissa heidän uskoonsa.

Seuraavaksi – olkaa esimerkkinä uskovista puhtaudessa. Ainoa tapa, jolla voimme tulla puhtaiksi, on Vapahtajamme sovituksen kautta. Jokaiselle meistä puhtaaksi tulemisen prosessi alkaa uskosta, parannuksesta ja ensimmäisestä liitostamme, kasteesta.

Auttaaksemme lapsiamme elämään kasteenliittonsa mukaan vanhin Robert D. Hales on neuvonut: ”Me opetamme, että sillä hetkellä kun he astuvat pois vedestä, he astuvat pois maailmasta Jumalan valtakuntaan. Liiton tekemällä he ovat halukkaita noudattamaan Hänen käskyjään.”14

”Liitot asettavat meille vakavan velvoituksen kunnioittaa Jumalalle antamiamme lupauksia. Jotta pitäisimme liittomme, meidän on luovuttava sellaisista toimista ja harrastuksista, jotka estävät meitä kunnioittamasta noita liittoja.”15

Nuorten voimaksi on erinomainen väline, jolla voimme auttaa nuoria ymmärtämään tämän pyhän velvoituksen tehdä liittoja ja ne puhtauden siunaukset, jotka koituvat liittojen pitämisestä. Kirjanen sisältää myöhempien aikojen profeettojen sanoja – rautakaiteen, joka johtaa heitä turvallisesti kaidalla ja kapealla polulla kääntäen heidät pois Saatanan houkuttelevista ansoista, jotka voivat viivyttää heidän edistymistään. Tästä kirjasesta käyvät ilmi myös ne monet siunaukset, joita saa kuuliaisuudesta ja siitä, että etsii sitä, mikä on ”hyveellistä [ja] rakastettavaa”16.

Vanhemmat, hankkikaa itsellenne tämä kirjanen ja lukekaa sitä usein. Eläkää itse tasovaatimusten mukaan. Käykää nuorten kanssa syvällisiä evankeliumiaiheisia keskusteluja, jotka auttavat heitä saamaan oman halun elää tasovaatimusten mukaan ja ottaa itse selville niiden merkitys ja tarkoitus.

Osiot ”Ajanviete ja tiedotusvälineet” ja ”Pukeutuminen ja ulkoinen olemus” voivat olla äärimmäisen haasteellisia, koska ne alkavat yhä enenevässä määrin olla ristiriidassa maailman mittapuiden kanssa.

Meidän täytyy olla henkilökohtaisilla mediavalinnoillamme mallina siitä, mikä on hyveellistä ja rakastettavaa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että se mediatarjonta, jota tuomme kotiimme, ei turruta herkkyyttä tuntea Henki, ei vahingoita suhteita perheeseemme ja ystäviimme eikä paljasta henkilökohtaista arvojärjestystä, joka on ristiriidassa evankeliumin periaatteiden kanssa. Esimerkin avulla me voimme auttaa lapsiamme ymmärtämään, että pitkien ajanjaksojen viettäminen internetin, yhteisöpalvelujen ja matkapuhelimien parissa taikka videopelejä pelaten tai televisiota katsoen estää meitä osallistumasta tuottavaan toimintaan ja arvokkaaseen vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Myös pukeutumisellamme ja ulkoisella olemuksellamme me näytämme mallia siitä, mikä on hyveellistä ja rakastettavaa. Liittokansana meillä on vastuu pitää huolta ruumiistamme, suojella sitä ja vaatettaa se asianmukaisesti. Meidän on autettava lapsiamme ja nuoriamme ymmärtämään, että me kunnioitamme ruumistamme temppelinä ja lahjana Jumalalta.17 Näytämme esimerkkiä kieltäytymällä ostamasta tai käyttämästä säädyttömiä vaatteita, jotka ovat liian tiukkoja, liian läpikuultavia tai jollakin muulla tavalla paljastavia.

Liittonsa pitävät pyrkivät olemaan kuuliaisia ”kaikkina aikoina – – ja kaikkialla”18, koska he rakastavat Jumalaa ja Hänen lupaamiaan siunauksia. Kun olimme yhtenä iltana kävelyllä mieheni kanssa, kuljimme ohi paikan, jossa vietettiin häätilaisuutta ulkoilmassa. Emme tunteneet noita ihmisiä, mutta saimme heti vaikutelman hyveellisyydestä. Heidän musiikki- ja pukeutumisvalintansa olivat ihastuttavia. Säteilevän morsiamen puku oli kiistattomasti säädyllinen ja samoin hänen morsiusneitojensa puvut. Tämä perhe oli päättänyt olla sekoittamatta maailman tapoja tuon päivän pyhyyteen.

Saanen nyt sanoa sanasen kirkkomme erinomaisille nuorille. Kiitos vanhurskaasta esimerkistänne ystävillenne, opettajillenne, johtajillenne ja perheellenne. Ymmärrän, että monet teistä ovat ainoita kirkon jäseniä perheessänne. Saatatte jopa käydä kirkossa yksin. Kiitän teitä sitoutumisestanne ja vanhurskaasta esimerkistänne. Olkaa kärsivällisiä ja eläkää edelleen vanhurskaasti. On monia, jotka voivat auttaa teitä. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Jopa malliperhe – – voi käyttää hyväkseen kaiken sen avun, jonka he voivat saada tuekseen hyviltä miehiltä [ja naisilta], jotka välittävät aidosti.”19

Katsokaa ympärillenne seurakunnassa ja vaarnassa ja pankaa merkille johtohenkilöitä ja ystäviä, jotka ovat esimerkkinä uskovista, ja oppikaa heiltä.

Kun olin nuori nainen, panin merkille esimerkkejä uskovista. Vanhempieni lisäksi yksi heistä oli tätini Carma Cutler. Muistan elävästi, kuinka hän puhui vaarnan ihanneillassa, kun olin 16-vuotias. Hän opetti, miten tärkeää on olla siveellinen ja kelvollinen temppeliavioliittoon. Hänen todistuksensa kosketti minua syvästi. Olin tarkkaillut hänen hyveellistä elämäänsä siitä asti kun olin aivan pieni tyttö, ja tiesin, että se oli yhdenmukainen hänen opetustensa kanssa. Halusin noudattaa hänen esimerkkiään.

Nuoret miehet ja nuoret naiset, te voitte aloittaa tänään olemalla esimerkkinä uskovista uskossa ja puhtaudessa. Vahvistakaa uskoanne ja todistustanne päivittäin tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja rukoilemalla. Pitäkää kasteenliittonne, joka auttaa teitä olemaan puhtaita ja kelvollisia saamaan Pyhän Hengen opastusta. Voitte aloittaa tänään olemalla niitä esimerkkejä, joita muut voivat seurata.

Voihan käydä niinkin, että saatatte olla se esimerkki, jota pieni Rubyni jonakin päivänä tarvitsee. Nyt Ruby on saanut hienon alun iankaikkiseen elämään johtavalla polulla. Hänen vanhempansa luovat vanhurskauden malleja hänen kotonaan aloittaen jokaisen päivän päätöksellä olla esimerkkinä uskovista. Toivottavasti Ruby tahdonvapauttaan käyttäen päättää seurata.

Olen kiitollinen onnensuunnitelmasta ja todistan, että se on ainoa tapa, jolla Ruby – ja jokainen meistä – voi olla jälleen puhdas ja elää ikuisesti taivaallisen Isämme luona. Aloittakaamme jokainen tänään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

 1. Ks. Abr. 3:22–26.

 2. Ks. Sananl. 31:10.

 3. Ks. 1. Tim. 4:12.

 4. Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 173.

 5. 1. Tim. 4:12.

 6. Ks. Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother, toim. Scot Facer Proctor ja Maurine Jensen Proctor, 1996, s. 50.

 7. Ks. JS–H 11–12.

 8. History of Joseph Smith by His Mother, s. 58.

 9. History of Joseph Smith by His Mother, s. 69.

 10. ”The Iron Rod”, Hymns, 274.

 11. 1. Nefi 8:30.

 12. Ks. 1. Nefi 11:25.

 13. Ks. MK Jaak. 2:35.

 14. Robert D. Hales, Return: Four Phases of Our Mortal Journey Home, 2010, s. 60.

 15. Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 63.

 16. UK 13.

 17. Ks. 1. Kor. 3:16.

 18. Moosia 18:9.

 19. ”Vanhurskauden esimerkkejä”, Liahona, toukokuu 2008, s. 66.