2010–2019
Astian puhdistaminen sisältä
edellinen seuraava

Astian puhdistaminen sisältä

Missään Jumalan suopeus ja ystävällisyys ja armo eivät tule paremmin esiin kuin parannuksessa.

Tämä yleiskonferenssi on kutsuttu koolle aikana, jolloin on sellaista hämmennystä ja sellaisia vaaroja, että nuoremme tuskin tietävät, mitä tietä he voivat kulkea. Saatuaan ilmoitusten myötä varoituksia, että näin olisi, profeetat ja apostolit ovat aina osoittaneet, mitä tehdä.

Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille, että ”jokainen ihminen puhuisi Jumalan, Herran, nimittäin maailman Vapahtajan, nimessä”1. Kun avaimet palautettiin, ne tarjosivat pappeuden valtuuden läsnäolon jokaiseen perheeseen isoisien, isien ja poikien välityksellä.

Viisitoista vuotta sitten maailman ollessa myllerryksessä ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi julkaisivat asiakirjan ”Perhe – julistus maailmalle”. Se oli viides julistus kirkon historiassa. Se on opas, jota kirkon jäsenten kannattaa lukea ja noudattaa.

Siinä sanotaan muun muassa: ”Me, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto, julistamme juhlallisesti, että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi.”2

”Jumalat menivät alas järjestämään ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalien kuvaksi hänet muovataksensa, mieheksi ja naiseksi muovataksensa heidät.

Ja Jumalat sanoivat: Siunaamme heidät. Ja – – saatamme heidät tulemaan hedelmällisiksi ja lisääntymään ja täyttämään maan ja ottamaan sen valtaansa.”3

Tätä käskyä ei ole koskaan kumottu.

”Ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä.”4

Tarkoituksena on, että me olisimme onnellisia, sillä ”ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo”5.

Lehi opetti, että ihmiset ovat vapaita ja heidän täytyy olla vapaita ”toimimaan omasta puolestaan eikä olemaan toiminnan kohteita, lukuun ottamatta lain rangaistusta sinä suurena ja viimeisenä päivänä”6.

Vanha sanonta ”Herra äänestää minun puolestani ja Lusifer minua vastaan, mutta minun ääneni ratkaisee” kuvaa opillista varmuutta siitä, että tahdonvapautemme on voimakkaampi kuin vastustajan tahto. Tahdonvapaus on kallisarvoinen. Voimme typerästi ja sokeasti antaa sen pois, mutta sitä ei voi pakkokeinoin ottaa meiltä.

On olemassa myös ikivanha selitys: ”Paholainen sai minut tekemään niin.” Asia ei ole niin! Hän voi pettää teitä ja johtaa teitä harhaan, mutta hänellä ei ole voimaa pakottaa teitä eikä ketään muutakaan rikkomaan tai pitämään teitä rikkomuksessa.

Se, että meille on annettu voima luoda elämää, tuo mukanaan iloista suurimmat sekä vaarallisia kiusauksia. Kuolevaisen elämän lahja ja kyky luoda uutta elämää on jumalallinen siunaus. Käyttämällä tätä voimaa vanhurskaasti me voimme päästä paremmin kuin millään muulla tavoin lähemmäksi taivaallista Isäämme ja kokea ilon täyteyttä. Tämä voima ei ole satunnainen osa onnensuunnitelmaa. Se on avain – välttämätön avain.

Se, käytämmekö tätä voimaa siten kuin iankaikkiset lait edellyttävät vai hylkäämmekö sen jumalallisen tarkoituksen, määrittää ikuisesti sen, mitä meistä tulee. ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?”7

On hyvin vapauttavaa päättää omasta vapaasta tahdostaan olla kuuliainen Isällemme ja Jumalallemme sekä ilmaista tuo aulius Hänelle rukouksessa.

Kun me olemme kuuliaisia, me voimme nauttia näistä voimista avioliitossa. Elämänlähteistämme saavat alkunsa lapsemme, perheemme. Aviomiehen ja vaimon välinen rakkaus voi olla pysyvää ja tuoda täyttymystä ja tyydytystä kaikkina elämämme päivinä.

Jos joku ei saa näitä siunauksia kuolevaisuudessa, hänelle luvataan, että ne annetaan tulevassa maailmassa.

Puhdas rakkaus edellyttää, että vasta iankaikkista uskollisuutta luvattuaan, laillisen ja lainmukaisen seremonian jälkeen ja ihannetapauksessa temppelissä suoritetun sinetöimistoimituksen jälkeen näitä elämän antavia voimia voidaan käyttää rakkauden kokonaisvaltaiseen ilmaisemiseen. Niitä tulee käyttää vain ja ainoastaan miehen ja naisen, aviomiehen ja aviovaimon välillä, sen ainoan kanssa, joka on kumppanimme ikuisesti. Tässä asiassa evankeliumi on hyvin yksiselitteinen.

Meillä on vapaus olla piittaamatta käskyistä, mutta kun ilmoituksissa puhutaan niinkin suoraan kuin ”älä”, niin meidän on viisainta kiinnittää siihen huomiota.

Vastustaja kadehtii kaikkia niitä, joilla on voima synnyttää elämää. Saatana ei siihen pysty; hän on kykenemätön. ”Hän pyrkii siihen, että kaikki ihmiset olisivat yhtä kurjia kuin hän itse.”8 Hän pyrkii häpäisemään elämän antavien voimien vanhurskaan käyttämisen houkuttelemalla teitä moraalittomiin suhteisiin.

Herra käytti ilmausta ”on kuin” luodakseen mielikuvan, jonka Hänen seuraajansa voisivat ymmärtää, kuten:

”Taivasten valtakunta on [kuin] kauppias.”9

”Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre.”10

Meidän aikanamme pornografian kammottava vaikutus on kuin ruttotauti, joka pyyhkäisee yli maailman tartuttaen yhden siellä ja toisen täällä pyrkien säälimättä tunkeutumaan jokaiseen kotiin useimmiten aviomiehen ja isän kautta. Tämän ruttotaudin vaikutus voi olla ja valitettavan usein onkin hengellisesti kohtalokas. Lusifer pyrkii tekemään tyhjäksi ”suuren lunastussuunnitelman”11, ”suuren onnensuunnitelman”12.

Pornografia karkottaa aina Kristuksen Hengen ja keskeyttää vuorovaikutuksen taivaallisen Isämme ja Hänen lastensa välillä sekä aiheuttaa häiriöitä aviomiehen ja vaimon hellässä suhteessa.

Pappeudessa on äärimmäistä voimaa. Se voi suojella teitä pornografian ruttotaudilta – ja ruttotauti se on – jos olette antautumassa sen vaikutukseen. Jos on kuuliainen, pappeus voi näyttää, kuinka voi päästä eroon jostakin tavasta ja jopa irrottautua riippuvuudesta. Pappeudenhaltijoilla on valtuus siihen, ja heidän tulee käyttää sitä taistellakseen pahan vaikutuksia vastaan.

Me teemme hälytyksen ja varoitamme kirkon jäseniä, jotta he heräisivät ja ymmärtäisivät, mitä on tekeillä. Vanhemmat, olkaa varuillanne, alituiseen valppaita, sillä tämä jumalattomuus saattaa uhata teidän perhepiiriänne.

Me opetamme siveellisen käytöksen tasovaatimusta, joka suojelee meitä Saatanan monilta avioliiton korvikkeilta ja väärennöksiltä. Meidän täytyy ymmärtää, että kaikki taivuttelu mihin tahansa suhteeseen, joka on ristiriidassa evankeliumin periaatteiden kanssa, on varmasti väärin. Mormonin kirjasta me opimme, että ”jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea”13.

Jotkut olettavat, että heidät on ohjelmoitu ennalta eivätkä he voi voittaa sitä, minkä he tuntevat synnynnäiseksi houkutukseksi epäpuhtauteen ja luonnottomuuteen. Asia ei ole niin! Muistakaa, että Jumala on meidän taivaallinen Isämme.

Paavali lupasi, että Jumala ”ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää”14. Te voitte, jos tahdotte, päästä tavoista ja voittaa riippuvuuden ja jättää sen, mikä ei ole yhdenkään kirkon jäsenen arvolle sopivaa. Kuten Alma varoitti, meidän täytyy valvoa ja rukoilla alati15.

Jesaja varoitti: ”Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi! Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi, karvaan makeaksi ja makean karvaaksi.”16

Kävin vuosia sitten eräässä koulussa Albuquerquessa. Opettaja kertoi minulle pojasta, joka toi luokkaan kissanpennun. Kuten voitte kuvitella, se veti kaiken huomion puoleensa. Opettaja pyysi poikaa nostamaan kissanpennun lasten näkyville.

Kaikki sujui hyvin, kunnes yksi lapsista kysyi: ”Onko se poika- vai tyttökissa?”

Koska opettaja ei halunnut mennä siihen aiheeseen, hän sanoi: ”Ei sillä ole väliä. Se on vain kissanpentu.”

Mutta lapset halusivat tietää. Viimein yksi poika viittasi ja sanoi: ”Minä tiedän, mistä sen voi tietää.”

Alistuen käsittelemään asiaa opettaja sanoi: ”Mistä sen voi tietää?”

Ja oppilas vastasi: ”Me voimme äänestää siitä!”

Saatatte nauraa tälle tarinalle, mutta ellemme ole varuillamme, nykyään on niitä, jotka paitsi suvaitsevat moraalittomuutta myös kannattavat äänestystä lakien muuttamiseksi sellaisiksi, että ne sallisivat moraalittomuuden, aivan kuin äänestys voisi jotenkin muuttaa Jumalan lakien ja luonnon mukaisia tarkoituksia. Luonnonvastaista lakia olisi mahdotonta panna täytäntöön. Esimerkiksi mitä hyötyä olisi äänestää painovoimalakia vastaan?

On olemassa sekä moraalisia että fyysisiä lakeja, jotka on ”peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista” ja joita ei voi muuttaa.17 Historia osoittaa yhä uudelleen, että siveyden perusvaatimuksia ei voi muuttaa taistelemalla eikä niitä voi muuttaa äänestämällä. Sen laillistaminen, mikä on perimmiltään väärin tai jumalatonta, ei estä tuskaa ja rangaistuksia, jotka seuraavat yhtä varmasti kuin yö seuraa päivää.

Vastustuksesta huolimatta me pysymme päättäväisesti kurssissa. Me pidämme kiinni evankeliumin periaatteista ja laeista ja toimituksista. Jos ne ymmärretään väärin joko tahattomasti tai tahallisesti, olkoon sitten niin. Me emme voi muuttaa emmekä me aio muuttaa siveyden perusvaatimusta. Menetämme nopeasti suuntamme, jos rikomme Jumalan lakeja. Ellemme suojele ja vaali perhettä, sivilisaatiomme ja vapautemme ovat varmasti tuhoon tuomittuja.

”Minä, Herra, olen sidottu, kun te teette, mitä minä sanon; mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta.”18

Jokaisella sielulla, joka on teljetty synnin, syyllisyyden tai perversion vankilaan, on portin avain. Avainta kutsutaan parannukseksi. Jos osaatte käyttää tätä avainta, vastustaja ei voi pitää teitä siellä. Parannuksen ja anteeksiantamuksen kaksosperiaatteet voittavat voimassa kiusaajan pelottavan voiman. Jos teitä sitoo kelvoton tapa tai riippuvuus, teidän täytyy lopettaa käytös, joka on vahingollista. Enkelit valmentavat teitä19 ja pappeusjohtajat opastavat teidät noiden vaikeiden aikojen halki.

Missään Jumalan suopeus ja ystävällisyys ja armo eivät tule paremmin esiin kuin parannuksessa. Ymmärrättekö sovituksen täydellisesti puhdistavan voiman, jonka sai aikaan Jumalan Poika, Vapahtajamme ja Lunastajamme? Hän sanoi: ”Minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen.”20 Sillä ylimaallisella rakkauden teolla Vapahtaja kärsi rangaistuksen synneistämme, niin ettei meidän tarvitsisi sitä kärsiä.

Niille, jotka todella sitä haluavat, on olemassa paluutie. Parannus on kuin puhdistusaine. Jopa pinttyneet synnin tahrat puhdistuvat.

Pappeudenhaltijoilla on hallussaan vastalääke pornografian kauheiden mielikuvien hävittämiseen ja syyllisyyden poistamiseen. Pappeudella on voima avata pahojen tapojemme lukko, jopa avata riippuvuuden kahleet, olipa ote miten tiukka hyvänsä. Parannus voi häivyttää menneiden virheiden arvet.

En tiedä missään ilmoituksessa kauniimpia ja lohdullisempia sanoja kuin nämä: ”Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää.”21

Joskus, jopa tunnustamisen ja rangaistusten kärsimisen jälkeen, vaikein osa parannusta on antaa anteeksi itselleen. Teidän täytyy oppia tietämään, että anteeksianto tarkoittaa anteeksisaamista.

”Niin, ja niin usein kuin minun kansani tekee parannuksen, minä annan sille anteeksi sen rikkomukset minua vastaan.”22

Presidentti Joseph Fielding Smith kertoi minulle parannusta tekevästä naisesta, jonka oli vaikeaa päästä eroon hyvin moraalittomasta elämästä. Nainen kysyi presidentti Smithiltä, mitä hänen pitäisi nyt tehdä.

Presidentti Smith pyysi vuorostaan naista lukemaan hänelle Vanhasta testamentista kertomuksen Lootin vaimosta, joka muuttui suolapatsaaksi.23 Sitten presidentti Smith kysyi naiselta: ”Mikä opetus noissa jakeissa on sinulle?”

Nainen vastasi: ”Herra tuhoaa jumalattomat.”

”Ei!” Presidentti Smith sanoi, että opetus tälle parannusta tekevälle naiselle ja teille on: ”Älä katso taaksesi!”24

Omituista kyllä, saattaa olla niin, että yksinkertaisin ja tehokkain ehkäisy- ja parannuskeino pornografiaa tai mitä tahansa epäpuhdasta tekoa vastaan on olla välittämättä siitä ja välttää sitä. Poistakaa mielestänne jokainen kelvoton ajatus, joka yrittää juurtua. Kun olette päättäneet pysyä puhtaana, vahvistatte Jumalan teille antamaa tahdonvapautta. Ja sitten, kuten presidentti Smith neuvoi: ”Älä katso taaksesi.”

Lupaan, että edessänne on rauhaa ja onnea itsellenne ja perheellenne. Kaiken kirkon toiminnan lopullinen päämäärä on, että mies ja hänen vaimonsa ja heidän lapsensa voivat olla kotona onnellisia. Ja kutsun Herran siunauksia teille, jotka kamppailette tätä kauheaa ruttotautia vastaan, jotta voisitte saada sen parantumisen, joka on ulottuvillamme Herran pappeudessa. Todistan tästä voimasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.