2010–2019
Oi tuota Paholaisen viekasta suunnitelmaa!
Lokakuuta 2010


Oi tuota Paholaisen viekasta suunnitelmaa!

Riippuvuudesta kärsiville on olemassa toivoa ja –– tämä toivo tulee Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.

Veljet ja sisaret, syksyn lähestyminen täällä Kalliovuorilla tuo mukanaan loistavan ruskan, kun vihreä vaihtuu hehkuviin oranssin, punaisen ja keltaisen eri sävyihin. Syksyllä koko luonto on muutoksen tilassa ja valmistautuu talven kylmään, koruttomaan kauneuteen.

Syksy on erityisen jännittävää aikaa perhokalastajille, sillä silloin taimenia ajaa miltei kyltymätön mässäilynhalu, kun ne vahvistavat ruumistaan talviruoan niukkuuden varalle.

Perhokalastajien tavoitteena on pyytää taimenta nokkelan petoksen avulla. Taitava kalastaja tutkii taimenen käyttäytymistä, säätä, veden virtausta ja sitä, minkälaisia hyönteisiä taimenet syövät ja milloin nuo hyönteiset kuoriutuvat. Usein hän valmistaa käyttämänsä vieheet omin käsin. Hän tietää, että pienine koukkuineen näiden tekohyönteisten täytyy olla täydellisiä huijauksia, sillä taimen huomaa pienimmänkin virheen ja hylkää perhon.

Kuinka jännittävää onkaan nähdä taimenen hyppäävän vedestä, nappaavan perhon ja taistelevan vastaan, kunnes se lopulta on kuolemanväsynyt ja kelataan pyytäjän luo. Vastakkain ovat kalastaja tietoineen ja taitoineen sekä upea taimen.

Tekovieheiden käyttö kalojen narraamiseksi ja pyytämiseksi on esimerkki siitä, kuinka Lusifer usein houkuttelee, petkuttaa ja yrittää saada meidät satimeen.

Kuten perhokalastaja, joka tietää, että taimenia ajaa nälkä, Lusifer tuntee meidän ”nälkämme”, eli heikkoutemme, ja houkuttelee meitä tekovieheillä, joihin tarttuminen voi johtaa siihen, että meidät kiskaistaan elämän virrasta hänen armottoman vaikutuksensa alaisuuteen. Ja toisin kuin perhokalastaja, joka pyytää kalan ja päästää sen vahingoittumattomana takaisin veteen, Lusifer ei vapaaehtoisesti päästä ketään menemään. Hänen tavoitteenaan on tehdä uhreistaan yhtä kurjia kuin hän on.

Lehi sanoi: ”Ja koska hän [Lusifer] oli langennut taivaasta ja oli tullut ikuisesti kurjaksi, hän tavoitteli myös koko ihmissuvun kurjuutta” (2. Nefi 2:18).

Lisään oman ääneni tänään veljieni ääniin siitä, että Lusifer on viekas ja ovela äly. Yksi hänen meitä vastaan käyttämistään päämenetelmistä on hänen taitonsa valehdella ja pettää, jotta hän saisi meidät vakuuttuneiksi siitä, että paha on hyvää ja hyvä pahaa. Jo aivan alusta asti taivaan suuressa neuvonpidossa Saatana ”pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden, jonka minä, Herra Jumala, olin antanut hänelle, – –

ja hänestä tuli Saatana, niin, nimittäin Perkele, kaikkien valheiden isä, eksyttämään ja sokaisemaan ihmisiä ja johdattamaan heitä vankeina tahtonsa mukaan” (Moos. 4:3–4).

Taistelu ihmisen Jumalalta saamasta tahdonvapaudesta jatkuu tänäkin päivänä. Saatanalla ja hänen käskyläisillään on vieheitään kaikkialla meidän ympärillämme, ja he toivovat että me horjumme ja nappaamme hänen perhojaan, niin että hän voi kelata meidät luokseen väärillä keinoillaan. Hän käyttää riippuvuutta varastaakseen tahdonvapauden. Erään sanakirjan mukaan kaikenlainen riippuvuus tarkoittaa antautumista jollekin ja näin tahdonvapauden luovuttamista ja tulemista riippuvaiseksi jostakin hengenvaarallisesta aineesta tai käyttäytymisestä.1

Tiedemiehet sanovat meille, että meidän aivoissamme on mekanismi, jota kutsutaan mielihyväkeskukseksi.2 Kun se aktivoidaan tietyillä huumeilla tai käyttäytymistavoilla, se voittaa sen osan aivoistamme, joka hallitsee tahdonvoimaamme, arvostelukykyämme, loogista ajatteluamme ja moraaliamme. Tämä johtaa siihen, että riippuvainen ihminen hylkää sen, minkä hän tietää oikeaksi. Ja kun niin tapahtuu, hän on koukussa ja Lusifer ottaa ohjat.

Saatana osaa käyttää meitä hyväkseen ja tietää, kuinka saada meidät satimeen keinotekoisilla aineilla ja hetkellistä mielihyvää tuottavilla käyttäytymistavoilla. Olen seurannut, mikä vaikutus on sillä, kun ihminen kamppailee pystyäkseen taas hallitsemaan itseään, vapautuakseen tuhoisasta väärinkäytöstä ja riippuvuudesta ja saavuttaakseen uudestaan itsekunnioituksen ja riippumattomuuden.

Suurinta riippuvuutta aiheuttavia huumeita, jotka voivat kaapata aivot ja viedä ihmiseltä tahdonvapauden, ovat nikotiini, opiaatit – heroiini, morfiini ja muut särkylääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, kokaiini, alkoholi, marihuana ja metamfetamiinit.

Olen kiitollinen lääkäreistä, jotka on koulutettu määräämään sopivia lääkkeitä kivun ja kärsimyksen lievitykseen. Valitettavasti liian monet nyky-yhteiskunnassamme, muutamat omista jäsenistämme mukaan luettuina, tulevat riippuvaisiksi ja käyttävät sitten väärin reseptilääkkeitä. Lusifer, valheiden isä, tietää tämän ja käyttää vaikutusvaltaansa varastaakseen ihmisen tahdonvapauden ja kytkeäkseen väärinkäyttäjän kauheisiin kahleisiinsa (ks. 2. Nefi 28:22).

Keskustelin hiljattain erään sisaren kanssa, joka oli erään paikallissairaalan psykiatrisessa yksikössä. Hän kertoi minulle murheellisesta matkastaan täydestä henkisestä ja fyysisestä terveydestä, suurenmoisesta avioliitosta ja perheestä henkiseen sairauteen, heikentyneeseen terveyteen ja perheensä hajoamiseen – mikä kaikki alkoi reseptisärkylääkkeiden väärinkäytöstä.

Hän oli loukannut selkänsä auto-onnettomuudessa, joka oli tapahtunut kaksi vuotta ennen keskusteluamme. Hänen lääkärinsä määräsi erästä lääkettä miltei sietämättömän kivun lievitykseksi. Naisesta tuntui, että hän tarvitsi vielä jotakin lisää, joten hän väärensi lääkemääräyksiä ja sortui lopulta ostamaan heroiinia. Se johti hänen pidättämiseensä ja vangitsemiseensa. Hänen pakonomainen tarpeensa saada huumeita aiheutti hänen avioliittonsa hajoamisen. Hänen miehensä otti hänestä eron ja sai lasten huoltajuuden. Nainen kertoi minulle, että huumeet paitsi turruttivat hänen tuskaansa myös tuottivat lyhytaikaisen mutta voimakkaan euforisen hyvänolontunteen. Mutta kukin huumeannos kesti vain muutaman tunnin, ja helpotuksen kesto tuntui lyhenevän jokaisella käyttökerralla. Hän alkoi käyttää huumeita yhä enemmän ja joutui viheliäiseen riippuvuuskehään. Huumeista tuli hänen elämänsä. Keskusteluamme edeltäneenä iltana hän oli yrittänyt itsemurhaa. Hän sanoi, ettei enää kyennyt kestämään fyysistä, emotionaalista ja hengellistä tuskaa. Hän tunsi olevansa satimessa vailla mitään poispääsyä – vailla mitään toivoa.

Tämän sisaren ongelma reseptilääkkeiden väärinkäyttäjänä ja huumeiden käyttäjänä ei ole ainutlaatuinen; sitä tapahtuu kaikkialla ympärillämme. Joillakin paikkakunnilla ihmisiä kuolee enemmän reseptilääkkeiden väärinkäyttöön kuin auto-onnettomuuksissa.3 Veljet ja sisaret, pysykää erossa kaikenlaisista aineista, jotka saattavat saada teidät satimeen. Jopa yksi nuuhkaisu jotakin tai yksi pilleri tai yksi alkoholiryyppy voi johtaa riippuvuuteen. Eräs toipuva alkoholisti sanoi minulle, että riippuvuuden ja raittiuden välillä on vain yksi ryyppy. Saatana tietää sen. Älkää antako hänen saada teitä koukkuun keinotekoisilla vieheillään, jotka voivat nopeasti muuttua riippuvuudeksi.

Veljet ja sisaret, älkää käsittäkö väärin, mitä tarkoitan. En minä kyseenalaista reseptilääkkeitä niiden kohdalla, jotka kärsivät hoidettavissa olevasta sairaudesta tai kovasta fyysisestä kivusta. Lääkkeet ovat todellakin siunaus. Tarkoitan, että meidän tulee huolellisesti noudattaa lääkäreiden määräämiä annoksia. Ja meidän tulee pitää sellaiset lääkkeet turvallisessa paikassa, missä nuoret tai kukaan muukaan ei pääse niihin käsiksi.

On olemassa myös suuri huoli eräistä turmiollisista, riippuvuutta aiheuttavista käyttäytymistavoista kuten uhkapelit ja viheliäinen pornografia, jotka ovat hyvin tuhoisia ihmisille ja rehottavat aivan valtoimenaan yhteiskunnassamme. Muistakaa, veljet ja sisaret, että kaikenlainen riippuvuus on antautumista jollekin ja siten tahdonvapaudesta luopumista ja tulemista riippuvaiseksi. Siksi tähän luetteloon pitää lisätä vielä videopelaaminen ja tekstiviestittely. Jotkut pelaajat väittävät käyttävänsä 18 tuntia vuorokaudessa etenemiseen tasolta toiselle videopeleissä laiminlyöden kaiken muun elämässään. Tekstiviestien lähettäminen matkapuhelimella voi tulla riippuvuudeksi, joka aiheuttaa sen, että tärkeä henkilöiden välinen inhimillinen kommunikointi menetetään. Vähän aikaa sitten eräs piispa kertoi minulle, että kaksi hänen nuoristaan seisoi vierekkäin lähetellen toisilleen tekstiviestejä sen sijaan että olisivat puhuneet toisilleen.

Lääketieteellinen tutkimus määrittelee riippuvuuden ”aivosairaudeksi”4. Se on totta, mutta minä uskon, että kun Saatanalla on joku otteessaan, siitä tulee myös hengen sairaus. Mutta joutuipa ihminen millaiseen riippuvuuden kierteeseen tahansa, aina on toivoa. Profeetta Lehi opetti pojilleen tätä iankaikkista totuutta: ”Sen vuoksi ihmiset ovat vapaita lihan mukaisesti, ja heille on annettu kaikki, mikä on ihmiselle tarpeen. Ja he ovat vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren Välimiehen kautta, tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman Perkeleen orjuuden ja vallan mukaisesti.” (2. Nefi 2:27.)

Jos kuka tahansa riippuvainen haluaa selviytyä, niin hengelliseen vapauteen on olemassa tie – tie pakoon orjuudesta – koeteltu tie. Se alkaa rukouksesta – vilpittömästä, hartaasta ja jatkuvasta kommunikoinnista henkemme ja ruumiimme Luojan, taivaallisen Isämme, kanssa. Samaa periaatetta käyttäen voi päästä pahasta tavasta tai tehdä parannuksen mistä tahansa synnistä. Sydämemme, ruumiimme, mielemme ja henkemme muuttamisen kaava löytyy pyhistä kirjoituksista.

Profeetta Mormon neuvoi meitä: ”Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, Isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, – – että teistä tulisi Jumalan lapsia; – – että meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas” (Moroni 7:48).

Tämä ja monet muut pyhien kirjoitusten kohdat todistavat meille, että riippuvuudesta kärsiville on olemassa toivoa ja että tämä toivo tulee Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta ja nöyrtymällä Jumalan edessä, pyytämällä vapautusta riippuvuuden orjuudesta ja tarjoamalla koko sielumme Hänelle hartaassa rukouksessa.

Pappeusjohtajat voivat auttaa, kun riippuvuudesta kärsivät hakevat heiltä apua. Milloin tarpeen, he voivat ohjata heidät pätevien laillistettujen neuvojien luokse ja MAP-perhepalveluihin. Riippuvuuksista toipumisen ohjelma, joka on mukailtu Anonyymien Alkoholistien alkuperäisestä 12 askeleesta, on saatavissa MAP-perhepalvelujen kautta.

Niille, jotka kamppailevat riippuvuuden kanssa henkilökohtaisesti tai perheessään, toistan, että harras rukous on avain hengellisen voiman saamiseen, jonka avulla voi löytää rauhan ja voittaa riippuvuutta aiheuttavan himon. Taivaallinen Isä rakastaa kaikkia lapsiaan, joten kiittäkää Häntä ja osoittakaa vilpitöntä uskoa Häneen. Pyytäkää Häneltä voimaa voittaa riippuvuutenne. Pankaa syrjään kaikki ylpeys ja kääntäkää elämänne ja sydämenne Hänen puoleensa. Pyytäkää, että teidät täytettäisiin Kristuksen puhtaalla rakkaudella. Teidän pitää ehkä tehdä tämä monta kertaa, mutta todistan teille, että ruumiinne, mielenne ja henkenne voivat muuttua, puhdistua ja eheytyä, ja te tulette vapaiksi. Jeesus on sanonut: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12.)

Koska meidän tavoitteenamme on tulla enemmän Vapahtajamme kaltaisiksi ja lopulta kelvollisiksi elämään taivaallisen Isämme kanssa, meidän jokaisen pitää kokea sydämessämme sellainen voimallinen muutos, jota profeetta Alma kuvaa Mormonin kirjassa (ks. Alma 5:14). Rakkautemme taivaallista Isää ja Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan tulee heijastua päivittäisistä valinnoistamme ja teoistamme. He ovat luvanneet rauhaa, iloa ja onnea niille, jotka pitävät Heidän käskynsä.

Veljet ja sisaret, olkaamme kaikki tietoisia keinotekoisista perhoista, joita väärä ihmisten kalastaja Lusifer meille tarjoaa. Olkoon meillä viisautta ja hengellistä oivalluskykyä erottaa hänen monet vaaralliset tarjouksensa ja kieltäytyä niistä.

Ja niille teistä, jotka ovat langenneet minkä tahansa riippuvuuden saaliiksi, on olemassa toivoa, koska Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan ja koska Herran Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee kaiken mahdolliseksi.

Olen nähnyt toipumisen ihmeellisen siunauksen, joka voi vapauttaa ihmisen riippuvuuden kahleista. Herra on meidän paimenemme, eikä meiltä mitään puutu, kun me turvaamme sovituksen voimaan. Minä tiedän, että Herra voi vapauttaa ja vapauttaakin riippuvaiset heidän orjuudestaan, sillä kuten apostoli Paavali julisti, ”kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa” (Fil 4:13). Rukoilen, veljeni ja sisareni, että näin voi olla niiden kohdalla, jotka ehkä kamppailevat tämän haasteen kanssa tässä vaiheessa elämäänsä, ja teen niin nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

  1. [Englanninkielisellä] sanalla addiction ’riippuvuus’ on erään sanakirjan mukaan kolme merkitystä, joista yksi on ’alistuminen orjaisännälle’ (ks. audioenglish.net/dictionary/addiction.htm).

  2. Ks. National Institute on Drug Abuse, Drugs, Brains, and Behavior – the Science of Addiction, 2010, s. 18, drugabuse.gov/scienceofaddiction/sciofaddiction.pdf.

  3. Ks. Erika Potter, ”Drug Deaths Overtake Auto Deaths in Utah”, joulukuu 2009, universe.byu.edu/node/4477.

  4. Ks. National Institute on Drug Abuse, ”The Neurobiology of Drug Addiction”, osio IV, nro 30, drugabuse.gov/pubs/teaching/teaching2/teaching5.html; see also drugabuse.gov/funding/budget08.html.