2010–2019
Näytä sinä hyvää esimerkkiä uskovista
edellinen seuraava

Näytä sinä hyvää esimerkkiä uskovista

Olimmepa kokoaikaisia lähetyssaarnaajia tai jäseniä, meidän kaikkien tulee näyttää hyvää esimerkkiä Jeesukseen Kristukseen uskovista.

Rakkaat veljeni, tänä iltana olemme kokoontuneet moniin paikkoihin kautta maailman. Keskuudessamme on erinomaisia kokoaikaisia lähetyssaarnaajia. Haluaisin pyytää kaikkia kokoaikaisia lähetyssaarnaajia nousemaan ylös. Missä olettekin, vanhimmat ja lähetysjohtajat ja heidän neuvonantajansa, nouskaa seisomaan. Olemme kiitollisia teistä jokaisesta! Kiitämme teitä! Rakastamme teitä! Voitte istuutua.

Aika ajoin meidän pitää muistuttaa itseämme siitä, miksi meillä on lähetyssaarnaajia. Siksi että Herra on antanut meille käskyn sanoen:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”1

Tämä käsky on yksi monista, jotka on annettu uudelleen, koska Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu täyteydessään. Lähetyssaarnaajat palvelevat nyt aivan samoin kuin he palvelivat Uuden testamentin aikoina. Apostolien tekojen kirjassa kuvataan varhaisten apostolien ja muiden opetuslasten lähetystyötä Herran kuolevaisen palvelutyön jälkeen. Siinä kerrotaan Saul Tarsolaisen ihmeellisestä kääntymisestä ja kasteesta.2 Aiemmin hän oli uhkunut ”vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan”3 ja vainonnut nuoren kirkon jäseniä. Sellaisen alun jälkeen Saulista tuli käännynnäis-Paavali, yksi Herran suurimmista lähetyssaarnaajista. Apostolien tekojen 15 viimeistä lukua kertovat Paavalin ja hänen tovereidensa lähetystyöstä.

Paavali kirjoitti kirjeessä nuorelle Timoteukselle, joka oli yksi hänen luotetuimmista tovereistaan: ”Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä [uskovista] hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.”4 Tuo neuvo on aivan yhtä pätevä meille nyt kuin se oli silloin. Se koskee kokoaikaisia lähetyssaarnaajiamme. Se koskee yhtä lailla jokaista kirkon jäsentä. Olimmepa kokoaikaisia lähetyssaarnaajia tai jäseniä, meidän kaikkien tulee näyttää hyvää esimerkkiä Jeesukseen Kristukseen uskovista.

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, joita on noin 52 000 ja enemmänkin, palvelevat 340 lähetyskentällä maailman eri puolilla. He ovat uskovia ja omistautuneita Herran palvelijoita. Heidän tarkoituksenaan on ”kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse auttamalla heitä ottamaan vastaan palautettu evankeliumi uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, tekemällä parannus, ottamalla vastaan kaste ja Pyhän Hengen lahja ja kestämällä loppuun asti”5.

Timoteuksen tavoin useimmat kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat nuoria miehiä. Jotkut ovat sisaria, jotkut ovat vanhempia lähetyssaarnaajia. Me rakastamme jokaista! Lähetyssaarnaajat palvelevat tehdäkseen elämästä paremman Jumalan lapsille. Taivaallinen Isä rakastaa jokaista lastaan. Onhan Hän heidän Isänsä. Hän haluaa siunata heitä suurimmalla lahjallaan, iankaikkisen elämän lahjalla.6 Sitä lähetyssaarnaajat opettavat missä palvelevatkin. He auttavat ihmisiä uskomaan Herraan, tekemään parannuksen, ottamaan kasteen, vastaanottamaan Pyhän Hengen, saamaan temppelitoimitukset ja kestämään uskollisina loppuun asti. Jumalan työ ja kirkkaus – ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen”7 – on myös jokaisen lähetyssaarnaajan pyhää työtä ja kirkkautta.

Me tarvitsemme enemmän lähetyssaarnaajia – enemmän kelvollisia lähetyssaarnaajia. Herra sanoi opetuslapsilleen maanpäällisen palvelutyönsä aikana: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”8

Yleiskonferenssin tämän aamun kokouksessa rakas presidenttimme Thomas S. Monson esitti tunteisiin vetoavan pyynnön, että jokainen nuori mies tässä kirkossa valmistautuisi lähetystyöhön. Toivon, että jokaisessa kirkon kodissa otetaan vaari hänen koko sanomastaan.

Presidentti Monsonin viisaaseen neuvoon lisään oman todistukseni. Olen nähnyt omassa perheessäni siunaukset, jotka tulevat jokaiselle lähetyssaarnaajalle. Tähän mennessä niiden lastemme, lastenlastemme ja heidän puolisoidensa määrä, jotka on kutsuttu palvelemaan kokoaikaisina lähetyssaarnaajina, on 49, ja tuo luku tulee yhä kasvamaan. Jokaisen lähetyssaarnaajan kohdalla olen nähnyt viisauden lisääntyvän, arvostelukyvyn kypsyvän ja uskon kukoistavan. He, kuten monet sukupolvet ennen heitä, ovat ryhtyneet Jumalan palvelukseen palvellakseen Häntä koko sydämestään, väkevyydestään, mielestään ja voimastaan.9 Lähetystyöpalvelu on osaltaan muovannut heidän jumalallista kohtaloaan.

Jäsenlähetyssaarnaajat

Paavalin neuvo näyttää hyvää esimerkkiä uskovista koskee yhtä lailla jäseniä. Useimmat eivät ole milloinkaan olleet eivätkä ehkä milloinkaan tule olemaan kokoaikaisia lähetyssaarnaajia, mutta kaikki voivat olla jäsenlähetyssaarnaajia. Se tuo mieleeni, mitä kuulin eräästä huvittavasta tapahtumasta. Erään lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen suurelle pelikentälle oli pystytetty kyltti. Siinä luki: ”Ainoastaan lähetyssaarnaajille!” Ihmiset, jotka myös halusivat pelata kentällä, pystyttivät oman uuden kylttinsä. Heidän kyltissään luki: ”Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja!”

Jokainen jäsen voi näyttää hyvää esimerkkiä uskovista. Veljet, Jeesuksen Kristuksen seuraajina te kaikki voitte elää Hänen opetustensa mukaan. Teillä voi olla puhdas sydän ja tahrattomat kädet. Teillä voi olla ”Jumalan kuva kasvoihinne uurrettuna”10. Teidän hyvät tekonne käyvät ilmeisiksi muille ihmisille.11 Herran valo voi loistaa silmistänne.12 Kun säteilette sillä tavalla, teidän on parasta valmistautua kysymyksiin. Apostoli Pietari neuvoi seuraavasti: ”Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu”13.

Olkoon vastauksenne lämmin ja iloinen. Ja olkoon vastauksenne merkityksellinen tuolle henkilölle. Muistakaa, että hänkin on Jumalan lapsi – Jumalan, joka hartaasti haluaa tuon henkilön osoittautuvan kelvolliseksi elämään iankaikkisuudessa ja palaavan jonakin päivänä Hänen luokseen. Te voitte olla juuri se, joka avaa oven hänen pelastukselleen ja ymmärrykselleen Kristuksen opista.14

Olkaa ensivastauksenne jälkeen valmiit ottamaan seuraava askel. Voitte kutsua ystävänne kirkkoon kanssanne. Monet ystävistämme eivät tiedä, että he ovat tervetulleita kirkkorakennuksiimme. ”Tulkaa, niin näette”, Vapahtaja sanoi kutsuen niitä, jotka halusivat tietää Hänestä enemmän.15 Kutsu tulla kanssanne sunnuntain jumalanpalvelukseen tai osallistua johonkin kirkon yhdessäolo- tai palvelutoimintaan on omiaan hälventämään virheellisiä myyttejä ja saa vierailijat viihtymään paremmin seurassamme.

Menkää kirkon jäseninä niiden luo, joita ette tunne, ja tervehtikää heitä lämpimästi. Osoittakaa joka sunnuntai ystävyyttä ainakin yhdelle henkilölle, jota ette ole aiemmin tunteneet. Pyrkikää elämänne jokaisena päivänä laajentamaan omaa ystäväpiiriänne.

Voitte pyytää ystävää lukemaan Mormonin kirjan. Selittäkää, ettei se ole romaani eikä historiakirja. Se on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se on nimenomaan tarkoitettu ”juutalaisten ja pakanoiden saamiseksi vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille”16. Tässä kirjassa on voimaa, joka voi koskettaa rehellisten totuudenetsijöiden sydäntä ja ylentää heidän elämäänsä. Pyytäkää ystäväänne lukemaan kirja rukoillen.

Profeetta Joseph Smith on sanonut, ”että Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla”17. Mormonin kirja opettaa Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja on se välikappale, jonka avulla Jumala täyttää ikiaikaisen lupauksensa koota hajallaan oleva Israel näinä myöhempinä aikoina.18

Monta vuotta sitten kaksi työtoveriani – hoitaja ja hänen lääkärimiehensä – kysyivät minulta, miksi elin niin kuin elin. Vastasin: ”Koska tiedän, että Mormonin kirja on tosi.” Annoin kirjani heille lainaksi ja kehotin heitä lukemaan sen. Viikkoa myöhemmin he palauttivat kirjani kohteliain sanoin ”kiitoksia paljon”.

Vastasin: ”Kuinka niin, kiitoksia paljon? Se on täysin asiaankuulumaton vastaus henkilöltä, joka on lukenut tämän kirjan. Te ette lukeneetkaan sitä, vai mitä! Ottakaa se takaisin ja lukekaa se. Sitten haluaisin saada kirjani takaisin.”

Myöntäen, että he olivat vain selailleet sen sivuja, he hyväksyivät kehotukseni. Kun he palasivat, he sanoivat kyynelsilmin: ”Olemme lukeneet Mormonin kirjan. Tiedämme, että se on tosi! Haluamme tietää lisää.” He saivat lisää tietoa, ja sain etuoikeuden kastaa heidät molemmat.

Toinen tapa, jolla voitte jakaa evankeliumia, on kutsua ystäviä tapaamaan kokoaikaisia lähetyssaarnaajia kotiinne. Nuo lähetyssaarnaajat on kutsuttu opettamaan evankeliumia, ja he ovat valmiit siihen. Viihtyisässä kodissanne ja teidän jatkuvalla tuellanne ystävänne voivat aloittaa matkansa kohti pelastusta ja korotusta. Herra sanoi: ”Teidät on kutsuttu kokoamaan minun valittuni, sillä minun valittuni kuulevat minun ääneni eivätkä paaduta sydäntänsä”19.

Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että ”maan päällä on – – vielä monia, – – jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät”20. Eikö siinä ole mahdollisuutenne? Teistä voi tulla heille opetuslapsia, jotka auttavat heitä löytämään totuuden!

Tänä internetin aikakautena on uusia ja jännittäviä tapoja, joilla voitte tehdä lähetystyötä. Voitte pyytää ystäviä ja naapureita vierailemaan sivustolla mormon.org. Jos teillä on blogeja ja sosiaalisia verkostoja internetissä, voisitte lisätä sivustoillenne linkin osoitteeseen mormon.org. Ja sinne voitte luoda oman henkilökohtaisen profiilinne. Kuhunkin profiiliin sisältyy uskon ilmaus, kokemus ja todistus. Koska tämä on uusi ominaisuus, useimmat näistä profiileista ovat englanninkielisiä. Muunkinkielisiä profiileja on tulossa.

Näillä profiileilla voi olla syvällinen hyvää aikaansaava vaikutus. Kaksi kuukautta sitten eräs nuori mies nimeltä Zac – ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelija Baton Rougessa Louisianassa Yhdysvalloissa – näki televisiossa mormon.org-sivuston mainoksen. Hän meni sivustolle ja kiinnostui kirkon jäsenten profiileista. Sivustoltamme hän löysi linkin, jonka avulla hän sai tietää, missä oli kirkko, jonne hän voi mennä. Seuraavana sunnuntaina hän meni sinne valkoiseen paitaan ja solmioon pukeutuneena. Hänet esiteltiin seurakunnan jäsenille, ja hän oli kokouksissa koko kolmen tunnin ajan. Hänet kutsuttiin erään jäsenen kotiin päivälliselle, ja sitä seurasi ensimmäinen lähetyssaarnaajien hänelle pitämä oppitunti. Vajaassa kahdessa viikossa hänet kastettiin ja konfirmoitiin kirkon jäseneksi.21 Tervetuloa, Zac! (Hän on kuuntelemassa.)

Jokaisesta esimerkillisestä Jeesuksen Kristuksen seuraajasta voi tulla tehokas jäsenlähetyssaarnaaja. Jäsenet ja kokoaikaiset lähetyssaarnaajat voivat toimia yhdessä evankeliumin siunausten tuomiseksi rakkaille ystäville ja naapureille. Monet heistä ovat Israelia, jota nyt kootaan lupausten mukaan. Tämä kaikki on valmistautumista Herran toiseen tulemiseen.22 Hän haluaa jokaisen meistä todella näyttävän hyvää esimerkkiä uskovista.

Tiedän, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Tämä on Hänen kirkkonsa. Mormonin kirja on tosi. Joseph Smith on sen kääntäjä ja tämän viimeisen taloudenhoitokauden profeetta. Presidentti Thomas S. Monson on Jumalan profeetta tänä päivänä. Todistan niin Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.