Pyhät kirjoitukset
Abraham 3
edellinen seuraava

Luku 3

Abraham saa tietää auringosta, kuusta ja tähdistä urimin ja tummimin avulla. Herra paljastaa hänelle henkien iankaikkisen luonteen. Hän saa tietää maanpäällistä elämää edeltävästä elämästä, ennalta asettamisesta, luomisesta, Lunastajan valitsemisesta ja ihmisen toisesta asemasta.

1 Ja minulla, Abrahamilla, oli aurim ja tummim, jotka Herra, minun Jumalani, oli antanut minulle Kaldean Urissa.

2 Ja minä näin atähdet, että ne olivat hyvin suuria ja että yksi niistä oli lähinnä Jumalan valtaistuinta; ja oli monia suuria, jotka olivat lähellä sitä;

3 ja Herra sanoi minulle: Nämä ovat hallitsevat tähdet; ja suuren nimi on aKolob, koska se on lähellä minua, sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi; minä olen asettanut tämän hallitsemaan kaikkia niitä, jotka kuuluvat samaan järjestykseen kuin se, jonka päällä sinä seisot.

4 Ja Herra sanoi minulle urimin ja tummimin kautta, että Kolob oli Herran tavan mukaan, mitä tulee sen kiertojen aikoihin ja vuodenaikoihin; että yksi kierros oli apäivä Herralle hänen laskutapansa mukaan, ja se oli tuhat bvuotta sen ajan mukaan, joka on säädetty sille, jonka päällä sinä seisot. Tämä on Herran ajan laskutapa, Kolobin laskutavan mukaan.

5 Ja Herra sanoi minulle: Taivaankappale, joka on vähäisempi valo, vähäisempi kuin se, jonka on määrä hallita päivää, siis yötä hallitseva, ylittää eli on laskutavassa suurempi kuin se, jonka päällä sinä seisot, sillä se liikkuu järjestyksessänsä hitaammin; tämä on järjestyksen mukaista, sillä se on sen maan yläpuolella, jonka päällä sinä seisot, ja sen tähden sen ajanlasku ei ole niin monilukuinen, mitä tulee sen päivien ja kuukausien ja vuosien määrään.

6 Ja Herra sanoi minulle: Nyt, Abraham, nämä akaksi tosiasiaa ovat olemassa, katso, silmäsi näkevät sen; sinun on suotu tietää ajanlaskut ja asetettu aika, niin, sille maalle asetettu aika, jonka päällä sinä seisot, ja sille suuremmalle valolle asetettu aika, joka on asetettu hallitsemaan päivää, ja sille pienemmälle valolle asetettu aika, joka on asetettu hallitsemaan yötä.

7 Nyt pienemmälle valolle asetettu aika on pitempi aika, mitä tulee sen laskuun, kuin sen maan ajanlasku, jonka päällä sinä seisot.

8 Ja missä nämä kaksi tosiasiaa ovat olemassa, niiden yläpuolella on vielä yksi tosiasia, toisin sanoen on vielä yksi taivaankappale, jonka ajanlasku on vieläkin pitempi;

9 ja näin toisen taivaankappaleen ajanlasku on toisen yläpuolella, kunnes tulet lähelle Kolobia, joka Kolob on Herran ajanlaskun mukainen, joka Kolob on asetettu lähelle Jumalan valtaistuinta hallitsemaan kaikkia niitä taivaankappaleita, jotka kuuluvat samaan ajärjestykseen kuin se, jonka päällä sinä seisot.

10 Ja sinun on suotu tietää kaikille niille tähdille asetettu aika, jotka on asetettu antamaan valoa, kunnes tulet lähelle Jumalan valtaistuinta.

11 Näin minä, Abraham, apuhuin Herran kanssa kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuu toisen kanssa; ja hän kertoi minulle teoista, joita hänen kätensä olivat tehneet;

12 ja hän sanoi minulle: Poikani, poikani (ja hänen kätensä oli ojennettuna), katso, minä näytän sinulle kaikki nämä. Ja hän pani kätensä silmilleni, ja minä näin ne teot, jotka hänen kätensä olivat tehneet ja joita oli paljon; ja niiden määrä kasvoi silmieni edessä, enkä minä voinut nähdä niiden loppua.

13 Ja hän sanoi minulle: Tämä on Šinehah, joka on aurinko. Ja hän sanoi minulle: Kokab, joka on tähti. Ja hän sanoi minulle: Olea, joka on kuu. Ja hän sanoi minulle: Kokabim, joka merkitsee tähtiä eli kaikkia suuria valoja, jotka olivat taivaankannessa.

14 Ja oli yöaika, kun Herra puhui nämä sanat minulle: Minä alisään sinun ja sinun bjälkeläistesi määrän sinun jälkeesi näiden määrän kaltaiseksi; ja jos sinä osaat laskea hiekanjyvien cmäärän, sellainen on jälkeläistesi määrä oleva.

15 Ja Herra sanoi minulle: Abraham, minä näytän nämä sinulle ennen lähtöänne Egyptiin, jotta voitte julistaa kaikkia näitä sanoja.

16 Jos on olemassa kaksi kappaletta ja toinen on toisen yläpuolella, niiden yläpuolella on suurempia kappaleita; sen tähden aKolob on suurin kaikista Kokabimista, jotka olet nähnyt, koska se on lähinnä minua.

17 Nyt jos on kaksi kappaletta, toinen toisen yläpuolella, ja kuu on maan yläpuolella, silloin voi olla, että jokin taivaankappale tai tähti saattaa olla olemassa sen yläpuolella; eikä ole mitään sellaista, minkä Herra, sinun Jumalasi, sydämessään päättää tehdä, mitä hän ei atee.

18 Kuinka tahansa, hän on tehnyt tuon suuremman tähden; niin myös, jos on kaksi henkeä ja toinen on älykkäämpi kuin toinen, niin kuitenkaan näillä kahdella hengellä, vaikka toinen on älykkäämpi kuin toinen, ei ole alkua; he olivat olemassa ennen, heillä ei ole loppua, he ovat olemassa jälkeen, sillä he ovat aolam eli iankaikkisia.

19 Ja Herra sanoi minulle: Nämä kaksi tosiasiaa ovat olemassa, että on kaksi henkeä, joista toinen on älykkäämpi kuin toinen; on vielä toinen, joka on älykkäämpi kuin he; minä olen Herra, sinun Jumalasi, minä olen aälykkäämpi kuin he kaikki.

20 Herra, sinun Jumalasi, lähetti enkelinsä avapauttamaan sinut Elkenan papin käsistä.

21 Minä asun heidän kaikkien keskellä; ja nyt, minä olen nyt tullut alas sinun luoksesi ilmoittamaan sinulle ateot, jotka minun käteni ovat tehneet ja joissa minun bviisauteni nousee heidän kaikkien ylitse, sillä minä hallitsen ylhäällä taivaissa ja alhaalla maassa kaikella viisaudella ja ymmärryksellä kaikkia niitä älyjä, jotka sinun silmäsi ovat nähneet alusta asti; minä tulin alussa alas kaikkien niiden älyjen keskelle, jotka sinä olet nähnyt.

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle, Abrahamille, ne aälyt, jotka oli järjestetty bennen kuin maailma oli; ja kaikkien näiden joukossa oli monia cjaloja ja suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja hän näki, että he olivat hyviä; ja hän sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi heistä; sinut avalittiin ennen kuin sinä synnyit.

24 Ja heidän joukossaan seisoi aeräs, joka oli Jumalan kaltainen, ja hän sanoi niille, jotka olivat hänen kanssansa: Me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita ja bteemme cmaan, jonka päällä nämä saavat asua;

25 ja akoettelemme heitä näin nähdäksemme, btekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä;

26 ja niille, jotka pysyvät uskollisina aensimmäisessä asemassansa, annetaan lisää; mutta ne, jotka eivät pysy uskollisina ensimmäisessä asemassansa, eivät saa kirkkautta samassa valtakunnassa niiden kanssa, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa; ja niille, jotka pysyvät uskollisina btoisessa asemassansa, annetaan lisää ckirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti.

27 Ja aHerra sanoi: Kenet minä lähetän? Ja yksi vastasi, bIhmisen Pojan kaltainen: Tässä olen, lähetä minut. Ja ctoinen vastasi ja sanoi: Tässä olen, lähetä minut. Ja Herra sanoi: Minä lähetän ensimmäisen.

28 Ja atoinen vihastui eikä pysynyt uskollisena ensimmäisessä asemassaan, ja sinä päivänä bmonet seurasivat häntä.