Thánh Thư
Mô Si A 28


Chương 28

Các con trai của Mô Si A đi thuyết giảng cho dân La Man—Mô Si A dùng hai viên đá tiên kiến để phiên dịch các bảng khắc của dân Gia Rết. Khoảng 92 trước T.C.

1 Giờ đây chuyện rằng, sau khi các con trai của vua Mô Si A đã làm xong tất cả những việc này, họ bèn dẫn một số ít người trở về với vua cha, và xin phép ông cho họ cùng với số người họ đã chọn đi lên xứ Nê Phi để thuyết giảng những điều họ đã nghe, và chia sẻ lời của Thượng Đế cho đồng bào của họ là dân La Man—

2 Để may ra họ có thể mang đến cho dân ấy hiểu biết về Chúa, Thượng Đế của họ, cùng chứng giải cho họ biết về sự bất chính của tổ phụ họ; và để may ra có thể giúp họ dứt bỏ mối hận thù với dân Nê Phi, hầu cho họ cũng có thể được mang tới sự vui mừng trong Chúa, Thượng Đế của họ, khiến cho hai dân tộc này có thể trở nên thân thiện với nhau, và nhờ thế sẽ không còn sự tranh chấp nào xảy ra trên dải đất mà Chúa, Thượng Đế của họ, đã ban cho họ.

3 Giờ đây họ mong muốn rằng, sự cứu rỗi phải được rao truyền cho mọi sinh linh, vì họ không thể chịu đựng được khi nghe có người nào phải bị diệt vong; phải, dù chỉ có ý nghĩ một linh hồn nào đó sẽ phải chịu cực hình bất tận cũng đủ làm cho họ run rẩy và kinh sợ.

4 Và như vậy là Thánh Linh của Chúa đã tác động trên họ, vì họ đã từng là những kẻ xấu xa nhất trong số những kẻ phạm tội. Và Chúa với lòng xót thương vô hạn của Ngài đã xét thấy nên dung tha cho họ; tuy vậy họ vẫn phải chịu đựng nhiều nỗi đau đớn lớn lao trong tâm hồn vì những điều bất chính của họ, và họ đau khổ rất nhiều và lo sợ rằng mình sẽ bị loại trừ mãi mãi.

5 Và chuyện rằng, họ khẩn cầu với thân phụ của họ trong nhiều ngày để họ có thể đi lên xứ Nê Phi.

6 Vua Mô Si A bèn đi cầu vấn Chúa để được biết là mình có nên cho phép các con trai đi thuyết giảng lời của Thượng Đế cho dân La Man không?

7 Và Chúa phán cùng Mô Si A rằng: Hãy để cho chúng đi, vì sẽ có nhiều người tin lời chúng và chúng sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu; và ta sẽ giải thoát cho các con trai của ngươi khỏi tay dân La Man.

8 Và chuyện rằng, Mô Si A cho phép họ ra đi làm theo như sự thỉnh cầu của họ.

9 Và họ lên đường vào vùng hoang dã để đi thuyết giảng lời của Thượng Đế cho dân La Man; và sau này tôi sẽ kể lại những hoạt động của họ.

10 Giờ đây vua Mô Si A không còn ai để trao lại vương quyền, vì các con trai của vua không ai chịu nhận lãnh vương quyền ấy cả.

11 Vậy nên, vua lấy các biên sử ghi khắc trên các bảng khắc bằng đồng, và luôn cả những bảng khắc Nê Phi, cùng tất cả những gì ông đã cất giữ và bảo tồn theo các lệnh truyền của Thượng Đế, sau khi ông đã phiên dịch và cho ghi chép lại các biên sử trên các bảng khắc bằng vàng mà dân của Lim Hi đã tìm thấy, và được bàn tay của Lim Hi trao cho ông;

12 Và sở dĩ ông làm vậy là vì dân ông rất đỗi nóng lòng; vì họ vô cùng khao khát muốn biết về những người đã bị hủy diệt.

13 Và này, ông phiên dịch các biên sử ấy nhờ hai viên đá gắn liền vào hai cái gọng hình vòng cung.

14 Những vật này đã được sắm sẵn từ lúc ban đầu và được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác với mục đích để phiên dịch các ngôn ngữ;

15 Và những vật này đã được bàn tay của Chúa bảo tồn và cất giữ để sau này Ngài có thể tiết lộ cho mọi sắc dân nào chiếm hữu xứ sở này biết những điều bất chính và khả ố của dân Ngài;

16 Và bất cứ người nào có được những vật này đều được gọi là vị tiên kiến, theo cách thức thời xưa.

17 Giờ đây sau khi vua Mô Si A phiên dịch xong các biên sử này, này, nó tường thuật về sắc dân đã bị hủy diệt, kể từ thời họ bị hủy diệt trở lui lại cho đến thời ngọn tháp vĩ đại được dựng lên, tức là thời mà Chúa làm lộn xộn ngôn ngữ của dân chúng, và họ bị phân tán khắp nơi trên mặt địa cầu, phải, và từ thời ấy ngược lên cho tới thời sáng tạo A Đam.

18 Giờ đây thiên ký thuật này đã làm cho dân của Mô Si A than khóc vô cùng, phải, họ tràn đầy nỗi buồn thảm; tuy nhiên, nó cũng đem lại cho họ nhiều sự hiểu biết, mà nhờ đó họ cảm thấy hân hoan vô cùng.

19 Và thiên ký thuật này sẽ được viết ra sau này; vì này, mọi người cần phải biết những điều ghi chép trong đó.

20 Và giờ đây, như tôi đã nói với các người, sau khi vua Mô Si A hoàn tất những công việc này, vua bèn lấy tất cả những bảng khắc bằng đồng, cùng tất cả những vật vua đã lưu giữ, trao lại cho An Ma, là con trai của An Ma; phải, vua trao lại cho ông tất cả các biên sử và các dụng cụ phiên dịch, và vua truyền lệnh cho ông phải bảo tồn và lưu giữ những vật này, cũng như phải lưu giữ biên sử của dân chúng, để lưu truyền xuống cho thế hệ này đến thế hệ khác, giống như chúng đã được lưu truyền từ thời Lê Hi rời Giê Ru Sa Lem vậy.

In