Mormon 7
  Footnotes

  Poglavlje 7

  Mormon poziva Lamance posljednjih dana da povjeruju u Krista, prihvate njegovo evanđelje i budu spašeni — Svi koji povjeruju Bibliji također će povjerovati Mormonovoj knjizi. Oko 385. po. Kr.

  1 A sad, gle, govorio bih ponešto aostatku ovoga naroda koji je pošteđen, bude li tako da im Bog predade riječi moje, da bi mogli saznati o onome što je od otaca njihovih; da, govorim vama, vi ostatku doma Izraelova; i ovo su riječi koje govorim:

  2 Znajte da ste iz adoma Izraelova.

  3 Znajte da morate doći k pokajanju, inače ne možete biti spašeni.

  4 Znajte da morate položiti svoje oružje ratno, i ne uživati više u prolijevanju krvi, i ne uzimati ga više, osim ako vam Bog ne zapovjedi.

  5 Znajte da morate doći do aspoznaje otaca svojih, i pokajati se za sve grijehe svoje i bezakonja, i bpovjerovati u Isusa Krista, da je on Sin Božji, i da ga Židovi pogubiše, i moću Očevom on ustade ponovno, čime steče cpobjedu nad grobom; i također je u njemu žalac smrti progutan.

  6 I on ostvaruje auskrsnuće mrtvih, čime čovjek mora ustati da stane pred bsudište njegovo.

  7 I on ostvari aotkupljenje svijeta, čime je onomu koji se nađe bbez krivnje pred njim u sudnji dan dano da cprebiva u nazočnosti Božjoj u kraljevstvu njegovu, da s višnjim dzborovima pjeva neprekidne hvale Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, koji su ejedan Bog, u stanju fsreće koje nema kraja.

  8 Zato pokajte se, i krstite se u ime Isusovo, i prigrlite aevanđelje Kristovo, koje će biti stavljeno pred vas, ne samo u ovom zapisu već i u bzapisu koji će doći poganima cod Židova, a taj će zapis doći od pogana dvama.

  9 Jer gle, aovo je napisano s nakanom da biste vi bpovjerovali tome; a ako povjerujete tome povjerovat ćete ovome također; a ako povjerujete ovome znat ćete o ocima svojim, i također o čudesnim djelima koja bijahu učinjena moću Božjom među njima.

  10 I znat ćete također da ste ostatak potomstva Jakovljeva; zato ste ubrojeni među narod prvoga saveza; i bude li tako da povjerujete u Krista, i budete kršteni, najprije vodom, potom ognjem i Duhom Svetim, slijedeći aprimjer Spasitelja našega, u skladu s onim što nam on zapovjedi, bit će dobro s vama u dan suda. Amen.