Mormon 5
  Footnotes

  Poglavlje 5

  Mormon ponovno vodi nefijske čete u bitkama krvi i klanja — Mormonova će knjiga izaći na vidjelo kako bi uvjerila sav Izrael da Isus jest Krist — Zbog nevjere će svoje Lamanci biti raspršeni i Duh će se prestati truditi oko njih — Oni će primiti evanđelje od pogana u posljednjim danima. Oko 375–384. po. Kr.

  1 I dogodi se da ja pođoh među Nefijce, i opozvah aprisegu koju bijah učinio da im više neću pomagati; i oni mi opet predadoše zapovjedništvo nad četama svojim, jer gledahu na me kao da bih ih mogao izbaviti iz nevolja njihovih.

  2 No gle, bijah abez nade, jer znadoh sudove Gospodnje koji će doći na njih; jer se oni ne kajahu za bezakonja svoja, već se borahu za živote svoje ne zazivajući ono Biće koje ih stvori.

  3 I dogodi se da Lamanci navališe na nas dok bježasmo prema gradu Jordanu; no gle, oni bijahu potisnuti natrag tako da ne zauzeše grad u to vrijeme.

  4 I dogodi se da oni navališe ponovno na nas, i mi zadržasmo grad. A bijaše i drugih gradova koje Nefijci držahu, i ta ih uporišta odsjekoše tako da ne mogahu prodrijeti u područje koje ležaše pred nama, kako bi uništili žitelje zemlje naše.

  5 No, dogodi se, kojim god zemljama bijasmo prošli, a žitelji se njihovi ne bijahu sabrali, Lamanci ih uništiše, a naselja njihova, i sela, i gradovi bijahu spaljeni vatrom; i tako prođe tri stotine sedamdeset i devet godina.

  6 I dogodi se da tri stotine i osamdesete godine Lamanci dođoše ponovno protiv nas u boj, i mi im se suprotstavismo odvažno; no, sve to bijaše uzalud, jer toliko velik bijaše broj njihov da oni zgaziše narod Nefijaca pod nogama svojim.

  7 I dogodi se da mi ponovno pobjegosmo, i oni čiji bijeg bijaše hitriji od Lamanaca umakoše, a oni čiji bijeg ne nadmaši Lamance bijahu zbrisani i uništeni.

  8 A sad gle, ja, Mormon, ne želim lomiti duše ljudske oslikavajući pred njima tako strašan prizor krvi i klanja kakav bijaše izložen pred očima mojim; već ja, znajući da ovo svakako mora biti otkriveno, i da sve što je skrovito mora biti aobjavljeno na krovovima kuća —

  9 I također da spoznaja o tome mora adoći do ostatka ovoga naroda, a i do pogana, za koje Gospod reče da će braspršiti ovaj narod, i ovaj će se narod smatrati ništavnim među njima — zato pišem cmalen sažetak, ne usuđujući se dati cjelovito izvješće o onome što vidjeh, zbog zapovijedi koju primih, a i da ne biste osjećali preveliku žalost zbog opačine ovoga naroda.

  10 I sad gle, ovo govorim potomstvu njihovu, a i poganima koji se brinu za dom Izraelov, koji shvaćaju i znaju odakle blagoslovi njihovi dolaze.

  11 Jer znadem da će takvi žaliti zbog nevolje doma Izraelova; da, žalit će zbog uništenja ovoga naroda; žalit će što se ovaj narod ne pokaja kako bi mogao biti prigrljen u naručje Isusovo.

  12 Evo, aovo je zapisano za bostatak doma Jakovljeva; i to je zapisano na ovaj način, zato što je znano Bogu da opačina to neće iznijeti na vidjelo za njih; i to treba biti cskriveno Gospodu na brigu da iziđe na vidjelo u pravo vrijeme njegovo.

  13 I ovo je zapovijed koju primih; i gle, to će izići na vidjelo u skladu sa zapovijedi Gospodnjom, kad on bude smatrao prikladnim u mudrosti svojoj.

  14 I gle, to će doći k nevjernima od aŽidova; i s ovom će namjerom to doći — kako bi ih buvjerilo da Isus jest Krist, Sin živoga Boga; da bi Otac mogao izvesti, kroz Najljubljenijeg svojega, svoju veliku i vječnu nakanu, vraćajući Židove, to jest sav dom Izraelov, u zemlju baštine njihove, koju im Gospod Bog njihov dade, tako da bi se ispunio csavez njegov;

  15 A i kako bi potomstvo aovoga naroda potpunije povjerovalo evanđelju njegovu, koje će bdoći k njima od pogana; jer ovaj će narod biti craspršen, i dpostat će taman, prljav i mrzak narod, više od ijednog naroda što ikada bijaše među nama, što bijaše opisan, da, naime, više od ijednog naroda što bijaše među Lamancima, i to zbog nevjere svoje i idolopoklonstva svojega.

  16 Jer gle, Duh se Gospodnji već prestade atruditi oko otaca njihovih; i oni su bez Krista i Boga u svijetu; i tjerani su naokolo poput bpljeve na vjetru.

  17 Oni jednom bijahu očaravajuć narod, i imahu Krista za apastira svojega; da, doista ih vođaše Bog Otac.

  18 Ali sad, gle, Sotona ih avodi naokolo, baš kao što je pljeva tjerana vjetrom, ili kao što lađu bacaju uokolo valovi, bez jedra ili sidra, to jest bez ičega čime bi se upravljala; i baš kao što je ona, takvi su oni.

  19 I gle, Gospod zadrža blagoslove njihove, koje mogahu primiti u zemlji, za apogane koji će zaposjesti zemlju.

  20 No gle, dogodit će se da će ih protjerati i raspršiti pogani; i nakon što ih pogani protjeraju i rasprše, gle, tad će se Gospod aspomenuti bsaveza koji sklopi s Abrahamom i s cijelim domom Izraelovim.

  21 I također će se Gospod spomenuti amolitava pravednih, koje mu bijahu upravljene za njih.

  22 A tad, o vi pogani, kako ćete moći stajati pred moću Božjom, osim ako se ne pokajete i ne odvratite se od zlih putova svojih?

  23 Ne znate li da ste u rukama Božjim? Ne znate li da on ima svu moć, i na njegovu će se veliku azapovijed zemlja bsmotati kao svitak?

  24 Zato pokajte se, i ponizite se pred njim, da on ne iziđe u pravdi protiv vas — da ostatak potomstva Jakovljeva ne pođe među vas poput alava, i ne razdere vas na komade, a nema nikoga da vas izbavi.