Mormon 8
  Footnotes

  Poglavlje 8

  Lamanci traže i uništavaju Nefijce — Mormonova će knjiga izaći na vidjelo moću Božjom — Jadi proglašeni nad onima koji izuste gnjev i sukob protiv djela Gospodnjega — Nefijski će zapis izaći na vidjelo u dan opačine, propadanja i otpadništva. Oko 400–421. po. Kr.

  1 Gle ja, aMoroni, završavam bzapis oca svojega, Mormona. Gle, imam samo nešto malo zapisati, a to mi zapovjedi otac moj.

  2 I tad se dogodi, nakon avelike i strašne bitke kod Kumore, gle, Nefijce koji bijahu umaknuli u zemlju na jugu proganjahu bLamanci, sve dok svi ne bijahu uništeni.

  3 I oni ubiše i oca mojega, te ja tako ostadoh asam da napišem žalosnu priču o uništenju naroda mojega. No gle, oni otiđoše, a ja ispunjavam zapovijed oca svojega. I hoće li me oni ubiti, ne znam.

  4 Zato ću napisati i sakriti zapise u zemlju; i kamo idem nije važno.

  5 Gle, otac moj izradi aovaj zapis, i zapisa svrhu njegovu. I gle, i ja bih je zapisao kad bih imao mjesta na bpločama, ali nemam; a rudače nemam nikakve, jer sam sâm. Otac moj bijaše ubijen u boju, i sva rodbina moja, i nemam prijatelja niti kamo bih pošao; i koliko će dugo Gospod dopustiti da živim ne znam.

  6 Gle, ačetiri stotine godina prođe od dolaska našeg Gospodina i Spasitelja.

  7 I gle, Lamanci proganjahu narod moj, Nefijce, od grada do grada i od mjesta do mjesta, sve dok ih ne bijaše više; i velik bijaše apad njihov; da, veliko je i čudesno uništenje naroda mojega, Nefijaca.

  8 I gle, ruka je Gospodnja ona koja učini to. I gle također, Lamanci aratuju jedni protiv drugih; i čitavo lice ove zemlje jedan je neprekidan krug umorstava i krvoprolića; i nitko ne zna kraja ratu.

  9 A sad, gle, ne kažem više ništa o njima, jer nema nikoga osim Lamanaca i arazbojnika koji postoje na licu zemlje.

  10 I nema nikoga tko poznaje pravoga Boga osim aučenika Isusovih, koji ostadoše u zemlji sve dok opačina naroda ne bijaše toliko velika da im Gospod ne dopusti da bostanu s narodom; i jesu li oni na licu zemlje nitko ne zna.

  11 No gle, aotac moj i ja ih vidjesmo, i oni nam posluživahu.

  12 I tko god primi ovaj zapis, i ne osudi ga zbog nesavršenosti koje su u njemu, taj će spoznati aveće od ovoga. Gle, ja sam Moroni; i kad bi bilo moguće, sve bih vam otkrio.

  13 Gle, ja okončavam govoriti o ovome narodu. Sin sam Mormonov, a otac moj bijaše apotomak Nefijev.

  14 I ja sam onaj koji askriva ovaj zapis Gospodu na brigu; ploče njegove nisu od vrijednosti, zbog zapovijedi Gospodnje. Jer on doista govori da ih nitko neće imati bradi stjecanja dobitka; već je zapis njihov od velike vrijednosti; i onaj koji ga iznese na svjetlo, njega će Gospod blagosloviti.

  15 Jer nitko ne može imati moć da ga iznese na svjetlo, osim ako mu nije dano od Boga; jer Bog hoće da to bude učinjeno s aokom uprtim na slavu njegovu, to jest na dobrobit drevnoga i dugo raspršenog Gospodnjeg naroda saveza.

  16 I blagoslovljen je aonaj koji iznese to na svjetlo; jer će to biti bizneseno iz tame na svjetlo, u skladu s riječju Božjom; da, to će biti izneseno iz zemlje, i zasjat će iz tame, i doći do znanja u narodu; i to će biti učinjeno moću Božjom.

  17 A ima li apogrešaka, to su pogreške čovječje. No gle, mi ne znamo ni za kakvu pogrešku; ipak, Bog znade sve; zato onaj koji bosuđuje, neka se pazi da ne bi bio u opasnosti od ognja paklenoga.

  18 A onaj koji kaže: Pokaži mi, ili ćeš biti udaren — neka se pazi da ne zapovijeda ono što Gospod zabrani.

  19 Jer gle, onome tko asudi naprečac bit će suđeno naprečac zauzvrat; jer će u skladu s djelima njegovim plaća njegova biti; zato, onaj tko udara bit će udaren zauzvrat, od Gospoda.

  20 Gle što Pismo kaže — čovjek neće udarati, niti će suditi; jer sud je moj, govori Gospod, i osveta je moja također, i ja ću uzvratiti.

  21 A onaj tko izusti gnjev i sukobe protiv djela Gospodnjega, i protiv Gospodnjeg naroda saveza, a to je dom Izraelov, i kaže: Uništit ćemo djelo Gospodnje, i Gospod se neće spomenuti saveza svojega što ga sklopi s domom Izraelovim — taj je u pogibli da bude posječen i bačen u vatru;

  22 Jer vječne će se anakane Gospodnje nastaviti odvijati, sve dok se sva obećanja njegova ne ispune.

  23 Istražujte proroštva aIzaijina. Gle, ne mogu ih zapisati. Da, gle, kažem vam, oni će sveci koji otiđoše prije mene, koji posjedovahu ovu zemlju, bvapiti, da, i to iz praha će vapiti ka Gospodu; i živoga mi Gospoda, on će se spomenuti saveza koji sklopi s njima.

  24 I on poznaje amolitve njihove, da one bijahu za dobrobit braće njihove. I on poznaje vjeru njihovu, jer u ime njegovo oni mogahu premještati bplanine; i u ime njegovo mogahu narediti zemlji da se potrese; i moću riječi njegove oni učiniše da se ctamnice sruše na zemlju; da, čak im ni užarena peć ne mogaše nauditi, niti divlje zvijeri ni zmije otrovnice, zbog moći riječi njegove.

  25 I gle, amolitve njihove bijahu i za dobrobit onoga kome će Gospod dopustiti da iznese ovo na vidjelo.

  26 I nitko ne treba reći da ovo neće doći, jer zacijelo hoće, jer Gospod to reče; jer aiz zemlje će ovo doći, rukom Gospodnjom, i nitko to ne može zaustaviti; i to će doći u dan kad će se govoriti da bčudesa prestadoše; i to će doći baš kao da netko govori ciz mrtvih.

  27 I to će doći u dan kad će akrv svetaca vapiti ka Gospodu, zbog btajnih zavjera i djela tame.

  28 Da, to će doći u dan kad će se moć Božja nijekati, a acrkve će postati okaljane i biti uznesene u oholosti srdaca svojih; da, i to u dan kad će vođe crkveni i učitelji ustajati u oholosti srdaca svojih, sve do zavisti prema onima što pripadaju crkvama njihovim.

  29 Da, to će doći u dan kad će se ačuti za požare, i oluje, i bdimne sumaglice u stranim zemljama;

  30 I također će se čuti za aratove, glasine o ratovima, i potrese na raznim mjestima.

  31 Da, to će doći u dan kad će biti velika onečišćenja na licu zemaljskom; bit će umorstava, i pljačkanja, i laganja, i obmana, i bludništava, i svakojakih odvratnosti; kad će biti mnogih koji će reći: Učini ovo, ili učini ono, i anije važno, jer će Gospod bpoduprijeti takve u posljednji dan. No, jao takvima, jer su u cžuči gorčine i u uzama bezakonja.

  32 Da, to će doći u dan kad će se crkve graditi koje će govoriti: Dođite k meni, i za novac vaš bit će vam oprošteni grijesi vaši.

  33 O vi opaki i pokvareni i tvrdovrati narode, zašto sebi izgradiste crkve radi stjecanja adobitka? Zašto bpreobraziste svetu riječ Božju, tako da biste doveli cprokletstvo na duše svoje? Gle, oslanjajte se na objave Božje; jer gle, vrijeme dolazi u taj dan kad se sve ovo mora ispuniti.

  34 Gle, Gospod mi pokaza nešto veliko i čudesno o onomu što mora ubrzo doći, u onaj dan kad će ovo izaći na vidjelo među vama.

  35 Gle, govorim vam kao da ste nazočni, a ipak niste. No gle, Isus Krist vas pokaza meni, i ja poznajem postupke vaše.

  36 I znadem da ahodite u oholosti srdaca svojih; i nema nikoga osim samo nekolicine koji se ne buznose u oholosti srdaca svojih, sve do odijevanja u cveoma otmjenu odjeću, sve do zavisti, i razdorā, i zlobe, i progonstava, i svakovrsnih bezakonja; a crkve vaše, da, i to svaka, postadoše onečišćene zbog oholosti srdaca vaših.

  37 Jer gle, vi ljubite anovac, i imetak svoj, i otmjenu odjeću svoju, i ukrašavanje crkvi svojih, većma nego što ljubite siromašne i potrebite, bolesne i izmučene.

  38 O vi nečisti, vi licemjeri, vi učitelji, koji prodajete sebe za ono što će izjedati, zašto onečististe svetu crkvu Božju? Zašto se astidite preuzeti na sebe ime Kristovo? Zašto ne mislite kako je veća vrijednost beskrajne sreće nego one bbijede koja nikad ne umire — zbog chvale svjetske?

  39 Zašto se resite onim što nema život, a ipak dopuštate da gladni, i potrebiti, i goli, i bolesni, i izmučeni prolaze kraj vas, i vi ih ne primjećujete?

  40 Da, zašto izgrađujete atajne odvratnosti svoje radi stjecanja dobitka, i činite da udovice tuguju pred Gospodom, a i siročad da tuguje pred Gospodom, a i krv otaca njihovih i muževa njihovih da vapi ka Gospodu iz zemlje, za osvetom na glave vaše?

  41 Gle, mač osvete visi nad vama; i vrijeme ubrzo dolazi kad će on aosvetiti krv svetaca na vama, jer on neće više trpjeti vapaje njihove.