Gia Cốp 7
  Footnotes
  Theme

  Chương 7

  Sê Rem chối bỏ Đấng Ky Tô, tranh luận với Gia Cốp, đòi cho thấy một điềm triệu, và bị Thượng Đế đánh phạt—Tất cả các tiên tri đều nói về Đấng Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài—Dân Nê Phi sống lang thang trong những ngày còn lại của mình, sinh trưởng trong nỗi thống khổ, và bị dân La Man thù ghét. Khoảng 544–421 trước T.C.

  1 Và giờ đây chuyện rằng, mấy năm sau đó, có một người đàn ông đến ở với dân Nê Phi, tên hắn là Sê Rem.

  2 Và chuyện rằng, hắn bắt đầu thuyết giảng trong dân chúng và tuyên bố với họ rằng sẽ không có Đấng Ky Tô. Và hắn còn giảng dạy nhiều điều nịnh hót dân chúng; và hắn làm như vậy để hắn có thể đánh đổ giáo lý của Đấng Ky Tô.

  3 Và hắn cần mẫn làm việc để hắn có thể dẫn dụ lòng dân, đến đỗi hắn đã dẫn dụ được nhiều người; và khi hắn biết rằng, tôi, Gia Cốp có đức tin nơi Đấng Ky Tô là Đấng sẽ đến, hắn liền tìm nhiều cơ hội để hắn có thể đến với tôi.

  4 Và hắn là người học rộng đến độ hắn có một sự hiểu biết tường tận về ngôn ngữ của dân chúng; vậy nên hắn đã đem tài ăn nói của mình ra nịnh hót dựa theo quyền năng của quỷ dữ.

  5 Và hắn hy vọng có thể lay chuyển được đức tin của tôi, mặc dù có biết bao nhiêu ađiều mặc khải và nhiều điều mà tôi đã từng được chứng kiến về vấn đề này; vì quả thật tôi đã trông thấy các thiên sứ và các vị ấy đã thuyết giảng cho tôi. Ngoài ra đôi khi tôi còn được nghe cả tiếng nói của Chúa phán với tôi bằng chính giọng nói của Ngài; vậy nên, tôi không thể nào bị lay chuyển được.

  6 Và chuyện rằng, hắn đã đến với tôi và nói với tôi những lời như vầy: Hỡi anh Gia Cốp, tôi đã tìm nhiều cơ hội để tôi có thể nói chuyện với anh; vì tôi thường nghe và cũng được biết rằng anh hay đi thuyết giảng những điều mà anh gọi là phúc âm hay là giáo lý của Đấng Ky Tô.

  7 Và anh đã dẫn dụ được một số đông dân này khiến họ đi sai đường lối ngay chính của Thượng Đế và không còn atuân giữ luật pháp Môi Se, là một luật pháp chân chính; và đã biến đổi luật pháp Môi Se thành sự tôn thờ một người, mà theo anh nói, sẽ hiện đến vào mấy trăm năm sau. Và giờ đây này, tôi, Sê Rem, xin tuyên bố với anh rằng, đây là một sự phạm thượng; vì không một ai có thể hiểu được những việc như vậy; vì bkhông ai có thể nói được những điều chưa xảy tới. Và đó là luận điệu mà Sê Rem đã dùng để chống đối tôi.

  8 Nhưng này, Đức Chúa Trời đã trút aThánh Linh của Ngài vào tâm hồn tôi đến nỗi tôi đã làm cho hắn phải luống cuống trong mọi lời nói của hắn.

  9 Rồi tôi bảo hắn rằng: Anh chối bỏ Đấng Ky Tô là Đấng sẽ đến hay sao? Hắn bèn trả lời: Nếu quả thật có một Đấng Ky Tô, thì tôi đâu dám chối bỏ Ngài; nhưng tôi biết rằng không có Đấng Ky Tô, chưa bao giờ có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có.

  10 Tôi bèn hỏi hắn: Anh có tin thánh thư không? Và hắn đáp lời: Có.

  11 Tôi bèn bảo hắn: Như vậy là anh không hiểu thánh thư, vì quả thật thánh thư đã làm chứng về Đấng Ky Tô. Này, tôi nói cho anh hay rằng, chẳng có một vị tiên tri nào đã viết hay anói tiên tri mà không đề cập tới Đấng Ky Tô này.

  12 Và như vậy chưa phải là hết—điều ấy còn biểu hiện rõ ràng cho tôi biết nữa, vì chính tôi đã được nghe và thấy; và điều ấy cũng đã được biểu hiện cho tôi biết bằng aquyền năng của Đức Thánh Linh; vậy nên tôi biết rằng nếu không có sự chuộc tội thì tất cả loài người ắt sẽ bị blạc lối.

  13 Và chuyện rằng, hắn bảo tôi: Hãy cho tôi thấy một ađiềm triệu bằng quyền năng này của Đức Thánh Linh mà nhờ đó anh biết được nhiều việc như vậy.

  14 Và tôi trả lời hắn rằng: Tôi là ai mà dám thử Thượng Đế để cho anh thấy một điềm triệu về điều mà chính anh đã biết rõ là acó thật? Vậy mà anh chối bỏ điều đó là vì anh thuộc về bquỷ dữ. Tuy nhiên, không phải ý tôi được nên, nhưng nếu Thượng Đế có đánh phạt anh, thì đó chính là một điềm triệu để chứng tỏ rằng Ngài có quyền năng cả trên trời lẫn dưới đất; và cũng để chứng tỏ rằng Đấng Ky Tô sẽ đến. Lạy Chúa, ý Ngài được nên, chứ không phải ý con.

  15 Và chuyện rằng, tôi, Gia Cốp, sau khi nói xong những lời này, thì quyền năng của Chúa đã giáng xuống hắn, đến nỗi hắn phải ngã lăn xuống đất. Và chuyện rằng, hắn phải được săn sóc nuôi dưỡng nhiều ngày.

  16 Và chuyện rằng, hắn đã nói với dân chúng: Ngày mai hãy tụ họp lại đây, vì tôi sẽ chết; vậy nên tôi muốn nói với dân chúng trước khi tôi chết.

  17 Và chuyện rằng, ngày hôm sau, dân chúng tụ họp lại, và hắn nói với họ một cách rõ ràng và phủ nhận tất cả những điều gì hắn đã dạy họ từ trước đến nay, và hắn thừa nhận Đấng Ky Tô cùng quyền năng của Đức Thánh Linh và sự phù trợ của các thiên sứ.

  18 Và hắn đã nói rõ cho dân chúng hay rằng hắn đã bị quyền năng của aquỷ dữ blừa gạt. Và hắn còn nói về ngục giới và sự vĩnh cửu cùng hình phạt vĩnh cửu.

  19 Rồi hắn nói: Tôi e rằng tôi đã phạm một atội lỗi không thể tha thứ được, vì tôi đã dối Thượng Đế; vì tôi đã chối bỏ Đấng Ky Tô và nói rằng tôi tin thánh thư; quả thật thánh thư đã làm chứng về Ngài. Và vì tôi đã dối Thượng Đế như vậy nên tôi rất sợ rằng trường hợp của tôi sẽ rất bkhủng khiếp; tuy nhiên tôi vẫn thú tội với Thượng Đế.

  20 Và chuyện rằng, sau khi nói xong những lời này hắn không còn nói thêm được gì nữa và hắn đã atrút linh hồn.

  21 Và sau khi dân chúng nghe được những lời hắn nói trước khi hắn trút linh hồn, họ quá đỗi ngạc nhiên; rồi quyền năng của Thượng Đế bao trùm lấy họ đến độ họ phải achoáng váng và ngã xuống đất.

  22 Giờ đây, sự việc này đã làm cho tôi là Gia Cốp hài lòng, vì tôi đã cầu xin điều này với Cha tôi trên trời; vì Ngài đã nghe lời kêu cầu của tôi, và nhậm lời cầu nguyện của tôi.

  23 Và chuyện rằng, sự bình an và tình thương yêu Thượng Đế được phục hồi lại trong dân chúng; rồi họ atìm đọc thánh thư và không còn nghe theo những lời của người độc ác đó nữa.

  24 Và chuyện rằng, có biết bao nhiêu phương cách được phác họa ra để acải thiện và phục hồi cho dân La Man sự hiểu biết về lẽ thật. Nhưng chỉ bhoài công, vì họ chỉ thấy vui thích trong cchiến tranhdđổ máu, và họ còn ôm lòng ethù hận vĩnh cửu với chúng tôi là những người anh em của họ. Họ luôn luôn tìm cách hủy diệt chúng tôi bằng vũ lực.

  25 Vậy nên, dân Nê Phi đã tăng cường chống lại họ với khí giới và với tất cả khả năng của mình, và đặt tin cậy vào Thượng Đế là ađá cứu rỗi của họ; vậy nên, từ trước đến nay họ lúc nào cũng thắng được kẻ thù của mình.

  26 Và chuyện rằng, tôi, Gia Cốp, bắt đầu trở nên già cả; và vì biên sử của dân tộc này đã được ghi khắc trên acác bảng khắc khác của Nê Phi, nên tôi xin chấm dứt biên sử này, và xin tuyên bố rằng, tôi đã ghi chép với tất cả sự hiểu biết chín chắn nhất của tôi, và cũng xin nói thêm rằng, thời gian đã trôi qua cùng với chúng tôi, và bcuộc đời của chúng tôi rồi đây cũng trôi qua như một giấc mộng. Hơn nữa chúng tôi chỉ là một dân tộc cô đơn, trầm lặng, nay đây mai đó, đã bị đuổi ra khỏi Giê Ru Sa Lem, và sinh trưởng trong nỗi thống khổ trong vùng hoang dã, đã bị anh em mình ghét bỏ, và điều đó đã gây ra biết bao chiến tranh cùng những cuộc tranh chấp; vậy nên, chúng tôi đã sống trọn cuộc đời của chúng tôi trong trạng thái buồn thảm.

  27 Và tôi, Gia Cốp, thấy rằng mình sắp nằm xuống lòng mộ nay mai, nên đã dặn dò con trai tôi là aÊ Nót rằng: Con hãy cất giữ những bảng khắc này. Tôi còn nói cho nó biết những điều mà anh Nê Phi của tôi đã bdặn tôi phải làm, và nó có hứa là sẽ tuân theo những lời dặn bảo đó. Tôi xin chấm dứt việc ghi chép lên các bảng khắc này, mặc dù tôi chẳng ghi chép được gì nhiều; và tôi xin gửi lời chào vĩnh biệt độc giả, hy vọng rằng, những lời của tôi sẽ được nhiều đồng bào của tôi đọc tới. Vĩnh biệt đồng bào.